Chương 2 Sinh học tự nhiên

Cánh đồng tưới có hai chức năng: – Xử lý nước thải – Tưới bón cho câytr ồng Cánh đồngtưới có thể là cánh đồngtưới côngcộng hay nông nghiệp: làm ẩm đất, cungcấp dinhdưỡng cho cây,năng suất có thểtăng - 4lần, cánh đồngcỏ gấp 5lần. Nếu chỉ xử lýgọilà bãilọc (cánh đồnglọc)

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 2 Sinh học tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁC KHU VỰC TRONG MỘT AO XỬ LÝ 3 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN MỘT SỐ TẢO TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN MỘT SỐ THUỶ SINH THỰC VẬT TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN MỘT SỐ THUỶ SINH THỰC VẬT TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 7 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) 2,4m < H < 9m Nöôùc thaûi vaøo 8 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) Dựa vào khả năng tự làm sạch của nước, chủ yếu là vi sinh vật và các thuỷ sinh khác. Có khả năng loại được chất hữu cơ, chất vô cơ Vi sinh vật chịu được nồng độ kim loại nặng cao (>30mg/l) Có thể la quá trinh hiếu khí, kỵ khí, tuỳ tiện 9Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) ƯU ĐIỂM Đơn giản Đầu tư ít Chi phí hoạt động rẻ Quản lý đơn giản Hiệu quả khá cao NHƯỢC ĐIỂM Thời gian xử lý lâu Chiếm diện tích lớn Phụ thuộc thời tiết, khí hậu Có thể bị ô nhiễm các đối tượng khác do chảy tràn Có thể sinh mùi trong môi trường kỵ khí 10 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ HIẾU KHÍ VỚI HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ (LAM THOÁNG NHÂN TẠO) Oxy cung cấp do khuấy cơ học hoặc khí nén. Độ sâu khoảng 2 – 4,5m Tải trọng BOD khoảng 400kg/ha.ngày Thời gian lưu nước trong hồ: 1- 3 ngày hoặc lớn hơn 11 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN THIẾT BỊ CUNG CẤP KHÍ - ĐẢO KHUẤY BỀMẶT 12 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC 13 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN THIẾT BỊ CUNG CẤP KHÍ - KHUẤY ĐẢO KHÍ ĐỘNG HỌC 14 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC 15 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC 16 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC Oxy từ không khí khuếch tán vào. Quá trình quang hợp Chiều sâu của hồ: 30 – 40cm Tải lượng BOD: 250 – 300 kg/ha.ngày Thời gian lưu nước: 3 – 12 ngày 17 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC 18 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ SINH HỌC 19 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN AO HỒ KỴKHÍ Các loại ao hồ sâu Vi sinh vật không cần oxy hoà tan, sử duụg oxy của các hợp chất nitrat, sulfat,… Sản phẩm kỵ khí: CH4, H2S, CO2, nước,… Thường dùng cặn lắng và phân huỷ cặn lắng ở vùng đáy. Tải trọng BOD cao và không cần vai trò của tảo 20 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN AO HỒ KỴKHÍ Chiều sâu hồ: 2 – 6m Diện tích mặt thoáng không lớn. Thời gian lưu nước dài Vao mùa hè khử 65 – 80% BOD, mùa đông khử 45 – 65% BOD. Hồ có ngăn: 1 ngăn làm việc, 1 ngăn dự phòng khi vét bùn. Cửa dẫn nước vào được đặt chìm. 21 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN HỒ KỴKHÍ 22 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN AO HỒ HIẾU - KỴKHÍ Quá trình phân huỷ hiếu khí xảy ra đều trong nước. Quá trình phân huỷ kỵ khí ở vùng đáy. Chiều sâu khoảng: 1 – 1,5m Đặc điểm của hồ có 3 vùng: – Vùng hiếu khí (khoảng 1m) – Vùng kỵ khí tuỳ tiện – Vùng kỵ khí 23 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC (CÁNH ĐỒNG LỌC) Dựa vao khả năng giữ cặn ở trên mặt đất. Quá trình oxy hoá nhờ oxy trong các lỗ rỗng và mao quản của lớp đất mặt. Quá trình oxy hoá chỉ xảy ra ở độ sâu khoảng 1,5m, càng sâu xuống cỉ diễn ra quá trình khử nitrat. Vì vậy chỉ xây dựng chỉ xây dựng ở những nơi có mực nước ngầm thấp hơn 1,5m. 24 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN Cánh đồng tưới có hai chức năng: – Xử lý nước thải – Tưới bón cho cây trồng Cánh đồng tưới có thể là cánh đồng tưới công cộng hay nông nghiệp: làm ẩm đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây, năng suất có thể tăng - 4 lần, cánh đồng cỏ gấp 5 lần. Nếu chỉ xử lý gọi là bãi lọc (cánh đồng lọc) CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC (CÁNH ĐỒNG LỌC) 25 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC (CÁNH ĐỒNG LỌC) 26 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC (CÁNH ĐỒNG LỌC) 27 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG LỌC 28 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI 29 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI 30 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI 31 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG TƯỚI 32 Saturday, 19 June, 2010 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN CÁNH ĐỒNG LỌC