Chương 3: Cấu trúc và chức năng của cảnh quan

Khái niệm: Nó là “các thực thể địa lý độc lập tương đối nhưng tác động lẫn nhau thành tạo môi trường địa phương trong cảnh quan, bao gồm địa chất, địa hình, khí hậu địa phương, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật (đối với cảnh quan tự nhiên, bán tự nhiên) hoặc lớp phủ thổ nhưỡng được sử dụng ở hiện tại (đối với cảnh quan văn hóa). Mối liên hệ giữa các hợp phần thông qua các quá trình trao đổi vật chtấ và năng lượng trong cấu trúc đứng, cấu trúc thời gian của cảnh quan”.

pdf91 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 3: Cấu trúc và chức năng của cảnh quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên