Chương 3 Mô hình dữ liệu không gian

• GPS (Global Position System) • LBS (Location Based Service)

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 3 Mô hình dữ liệu không gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN GIS for Everyone TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA TP.HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (DITAGIS) Trình bày: LƯU ĐÌNH HIỆP Tel: (84-8)864 72 56 ext 5383 Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn Mô hình dữ liệu X,Y X,Y X,Y X,Y X,Y Caáu truùc Vector  Caáu truùc Raster X,Y Pixel Coät Doøng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Thu thập dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS • GPS (Global Position System) • LBS (Location Based Service) • RS (Remote Sensing)  Ảnh viễn thám TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Ảnh lidar TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Dữ liệu GIS Dữ liệu thuộc tính Dữ liệu không gian TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS Thửa đất 1120 1121 1124 1123 200 Địa hình THẾ GIỚI THỰC Thủy hệ Giao thông - - Nhà  Tổ chức dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Thành phần dữ liệu    Dữ liệu nền Dữ liệu chuyên đề Dữ liệu thuộc tính Dữ liệu không gian TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Thành phần dữ liệu: Mô hình dữ liệu Geodatabase Geodatabase Geodatabase Feature datasets Spatial reference Object classes, subtypes Feature classes, subtypes Relationship classes Can be inside or outside feature datasets Geometric networks Planar topologies Domains Validation rules Raster datasets Raster TIN datasets nodes faces edges Locators TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS  Thành phần dữ liệu: Mô hình nhiều người dùng (Multiuser) Xem, tìm kiếm thông tin Phân tích Cập nhật Báo cáo, bản đồ, tổng hợp số liệu Ứng dụng trong từng quy trình tác nghiệp TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS GIS for Everyone TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
Tài liệu liên quan