Chương 5 Hệ sinh thái

Cacbonđioxit là nguồn cacbon trực tiếp cho sinh vật quang hợp Tạo nên nguồn dự trữ cacbon tồn tại dưới dạng đá (nhiên liệu hoá thạch),ion hoà tan trong nước. Cân bằng thành phần CO2 trong khí quyển

pdf20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 5 Hệ sinh thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN Bài giảng dự thi Trần Thị Kim Ngân Khoa Tự nhiên HỆ SINH THÁI CÓ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN Bài giảng dự thi Trần Thị Kim Ngân Khoa Tự nhiên 2.1. Chuỗi thức ăn 2.2. Lưới thức ăn 2.3. Hình tháp sinh thái 2.4. Chu trình sinh địa hoá 2.5. Các con đường chính hoàn lại vật chất vào chu trình I. Khái niệm hệ sinh thái II. Sự chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái III. Sự chuyển hoá năng lượng và năng suất sinh học Hoạt động 1. Tìm hiểu chu trình cacbon 2.4. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ 1 Chu trình Cacbon Cây xanh, tảo Xác TV CO2 Than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt Đ ố t ch á y Động vật VSV Chết Hô hấp Hô hấp Lên men Xác ĐV C h ết Lắng đọng Q u an g h ợ p Chu trình cacbon 12 Ý nghĩa Cacbonđioxit là nguồn cacbon trực tiếp cho sinh vật quang hợp Tạo nên nguồn dự trữ cacbon tồn tại dưới dạng đá (nhiên liệu hoá thạch), ion hoà tan trong nước. Cân bằng thành phần CO2 trong khí quyển 13 Vấn đề mất cân bằng CO2 trong khí quyển Nguyên nhân Giải pháp Hậu quả Sinh vật phân huỷ Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Nước (Các nhân tố trong nước) Khí hậu (AS, nhiệt độ, …) Đất (Các nhân tố trong đất) SC QX HST Hoạt động 2. Vật chất đi đâu? Nhiệt * Duy trì sự cân bằng sinh thái trong sinh quyển * Là cơ sở cho các biện pháp bảo vệ, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững. Ý nghĩa
Tài liệu liên quan