Chương 5. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng

Tổng thế và mẫu Hàm phân phối thực nghiệm Trung bình mẫu, phương sai mẫu, tần suất mẫu

pdf98 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên