Chương 6 Cơ học chất lưu

Chất lưu bao gồm chất lỏng và chất khí. Tính chất: Không có hình dạng nhất định như một vật rắn. Chất lưu bao gồm chất lưu dễ nén (chất khí) và chất lưu khó nén (chất lỏng). Khi chất lưu chuyển động, các lớp của nó chuyển động với vận tốc khác nhau nên giữa chúng có lực nội ma sát (lực nhớt). Chất lưu lý tưởng: Là chất lưu hoàn toàn không nén được và trong chất ấy không có lực nhớt. Chất lưu không lý tưởng gọi là chất lưu thực. Một chất lỏng ở trạng thái nằm yên (không có lực nhớt) có thể coi là chất lưu lý tưởng.

ppt6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 6 Cơ học chất lưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6 CƠ HỌC CHẤT LƯU Giới thiệu chương 6 6.1 Những khái niệm mở đầu 6.2 Tĩnh học chất lưu 6.3 Hiện tượng nội ma sát nhớt 6.1 Những khái niệm mở đầu Chất lưu bao gồm chất lỏng và chất khí. Tính chất: Không có hình dạng nhất định như một vật rắn. Chất lưu bao gồm chất lưu dễ nén (chất khí) và chất lưu khó nén (chất lỏng). Khi chất lưu chuyển động, các lớp của nó chuyển động với vận tốc khác nhau nên giữa chúng có lực nội ma sát (lực nhớt). Chất lưu lý tưởng: Chất lưu không lý tưởng gọi là chất lưu thực. Một chất lỏng ở trạng thái nằm yên (không có lực nhớt) có thể coi là chất lưu lý tưởng. Là chất lưu hoàn toàn không nén được và trong chất ấy không có lực nhớt. 6.2 Tĩnh học chất lưu