Chương 7: Hiển thị dữ liệu

Ký hiệu hóa dữ liệu Tạo nhãn cho các đối tượng không gian Tạo biểu đồ

ppt30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 7: Hiển thị dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7: HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Ký hiệu hóa dữ liệu Tạo nhãn cho các đối tượng không gian Tạo biểu đồ Ký hiệu hóa dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Sử dụng Legend Editor. Tạo bản đồ trong Arcview Thêm bảng ký hiệu vào Arcview Tạo ký hiệu riêng cho đối tượng điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Sử dụng Legend Editor Loại chú giải Tên theme Ký hiệu Giải thích ký hiệu Nạp ký hiệu Lưu ký hiệu Gắn ký hiệu vào theme TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Sử dụng Legend Editor (tt) Các kiểu ký hiệu Nền Đường Điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Sử dụng Legend Editor (tt) Các kiểu ký hiệu Kiểu chữ Màu sắc TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Loại chú giải Sử dụng Legend Editor (tt) Ký hiệu đơn Màu tăng dần Giá trị duy nhất Điểm Biểu đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thay đổi cách hiển thị của chủ đề Sử dụng Legend Editor (tt) Trường giá trị để hiển thị dữ liệu Thống kê dữ liệu Phối hợp màu có sẵn TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ trong Arcview Bản đồ giá trị duy nhất (Unique values) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ trong Arcview (tt) Bản đồ màu tăng dần (Graduated Color) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ trong Arcview (tt) Bản đồ ký hiệu tăng dần (Graduated Symbol) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ trong Arcview (tt) Bản đồ mật độ điểm (Dot Density) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ trong Arcview (tt) Bản đồ biểu đồ (Chart) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thêm bảng ký hiệu vào Arcview Tất cả Kiểu nền Kiểu đường Kiểu điểm Màu sắc Tạo ký hiệu riêng cho đối tượng điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Marker Các định dạng dữ liệu: .bmp, .tif, .gif, .xbm, và .mcp. Tạo nhãn cho các đối tượng không gian 3 công cụ tạo nhãn trong Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview công cụ Text Canh trái-giữa-phải giữa các dòng Khoảng cách giữa các dòng Góc xoay của chữ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo nhãn cho các đối tượng không gian (tt) chức năng Auto Label TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo nhãn cho các đối tượng không gian (tt) Công cụ Label Tạo nhãn cho từng đối tượng sử dụng các thuộc tính sẵn có trong bảng thuộc tính đối tượng. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo nhãn cho các đối tượng không gian (tt) Đặt môi trường tạo nhãn Chọn vị trí đặt nhãn Tạo biểu đồ Các loại biểu đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo biểu đồ trong Arcview Hiệu chỉnh biểu đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại biểu đồ Biểu đồ dạng cột và thanh Thanh Cột TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại biểu đồ (tt) Biểu đồ dạng mảnh TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại biểu đồ (tt) Biểu đồ dạng đường TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại biểu đồ (tt) Biểu đồ dạng vùng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại biểu đồ (tt) Biểu đồ tầm phân bố TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo biểu đồ trong Arcview Có 2 cách Cách 1: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo biểu đồ trong Arcview (tt) Cách 2: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo biểu đồ trong Arcview (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thay đổi loại biểu đồ Hiệu chỉnh biểu đồ Vùng Thanh Cột Đường Mảnh Tầm phân bố Hiệu chỉnh các yếu tố trên biểu đồ Hiệu chỉnh biểu đồ (tt) Xem thông tin Xóa từng ký hiệu của biểu đồ Xóa nhiều ký hiệu của biểu đồ Thay đổi các yếu tố thuộc tính Thay đổi màu sắc TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hết chương 7 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan