Chương 7: Phương pháp khối lượng

7.1. Nêu các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa dùng trong phân tích khối lượng. 7.2. Nêu các yêu cầu đối với dạng kết tủa và dạng cân. a/ Dạng kết tủa: – Phải là chất khó tan. Tích số tan phải đủ nhỏ để cho phản ứng kết tủa xảy ra một cách định lượng. – Kết tủa tạo thành phải dễ lọc, dễ rửa. Sau khi rửa thì trở nên tinh khiết. – Dạng kết tủa phải chuyển thành dạng cân dễ dàng và hoàn toàn khi sấy hoặc nung. – Dạng kết tủa có thể chứa những chất khác mà chúng bay hơi khi xử lý nhiệt.

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2587 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 7: Phương pháp khối lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 1 CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG 7.1. Nêu các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa dùng trong phân tích khối lượng. 7.2. Nêu các yêu cầu đối với dạng kết tủa và dạng cân. a/ Dạng kết tủa: – Phải là chất khó tan. Tích số tan phải đủ nhỏ để cho phản ứng kết tủa xảy ra một cách định lượng. – Kết tủa tạo thành phải dễ lọc, dễ rửa. Sau khi rửa thì trở nên tinh khiết. – Dạng kết tủa phải chuyển thành dạng cân dễ dàng và hoàn toàn khi sấy hoặc nung. – Dạng kết tủa có thể chứa những chất khác mà chúng bay hơi khi xử lý nhiệt. b/ Dạng cân – Có thành phần hóa học thực tế đúng với công thức hóa học. Điều này đảm bảo độ đúng của phương pháp khối lượng. – Tinh khiết. – Dạng cân phải bền về về mặt hóa học (trong không khí không bị hút ẩm, không tác dụng với oxy và khí CO2, không bị phân hủy do tác dụng của ánh sáng trong quá trình làm nguội và cân). –Phân tử lượng dạng cân càng lớn càng tốt. – Hàm lượng của nguyên tố xác định trong dạng cân càng nhỏ càng tốt (điều này nhằm làm giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các sai số thực nghiệm đến kết quả cuối cùng. Chẳng hạn khi định dạng crôm dưới dạng crôm oxyt Cr2O3 thì sai số do mất 1mg kết tủa khi phân tích ứng với sự mất 2Cr/Cr2O3.1= 104/152 = 0,7mg Cr). Còn khi xác định crom ở dạng BaCrO4 thì lượng mất tương ứng của crom là: Cr/ BaCrO4.1= 53/253,3 = 0,2mg Cr. Như vậy việc sử dụng BaCrO4 làm dạng cân tốt hơn Cr2O3. 7.3. Để định lượng Canxi thì dạng cân nào sau đây cho kết quả tốt hơn : CaC2O4; CaO; CaSO4 ; CaF2 ( nghĩa là với một lượng mẫu đã cho sẽ cho sẽ thu được khối lượng dạng cân lớn nhất) MCaC2O4 = 128; MCaO = 56; MCaSO4 = 136; MCaF2 = 61  Do trong cả 4 dạng cân đều chỉ có 1 nguyên tữ Ca  Dạng nào có khối lượng phân tử lớn hơn sẽ cho kết quả có sai số bé hơn. Và CaSO4 có phân tử lượng lớn nhất. Tuy nhiên do pKCaSO4 = 5.04, còn pKCaC2O4 = 8.64. Nên căn cứ vào điều kiện của dạng kết tủa thì kết tủa phải có tích số tan càng bé thì phản ứng càng định lượng, Vì thế để định lượng Canxi thì nên chọn dạng cân CaC2O4 7.4. Chuẩn hóa dung dịch H2SO4 bằng phương pháp khối lượng bằng cách làm kết tủa ion SO4 2- dưới dạng BaSO4. Biết rằng 50,00 ml dung dịch axit cho ta 405,6 mg BaSO4. Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 2 Tính nồng độ mol/lít của H2SO4 Khối lượng dạng cân BaSO4 a mg thu được từ Vmẫu là: 405,6 mg => 405.6 * 10 -3 g Khối lượng dạng cần xác định (g) trong Vmẫu : a* 10 -3 * F = a* 10 -3 * MH2SO4 / MBaSO4 Số mol H2SO4trong Vmẫu = a* 10 -3 / MBaSO4 Nồng độ mol/lít của H2SO4 = (a* 10 -3 / MBaSO4) * (1000/ Vmẫu) = (405.6 * 10 -3 * 1000): (233* 50) = 0,0348mol/l 7.5. Nước biển chứa 885 ppm S dưới dạng SO4 2-. Tính khối lượng BaSO4 có thể thu được từ 1kg nước biển. Nước biển chứa 885 ppm S ≡ 1kg nước biển có 885mg S ≡ 1kg nước biển có 885* (233/32)mg BaSO4 = 6443.9 mg =6.44 g BaSO4 7.6. Tính thể tích BaCl2 0,0600M cần dùng để làm kết tủa ion SO4 2- từ dung dịch thu được khi hòa tan 1,010 g mẫu chứa 20% S (dưới dạng SO42-). Cần phải dùng dư 20% thuốc thử so với luợng tính theo lý thuyết. Pt phản ứng : SO4 2- + Ba 2+ = BaSO4 Gọi % S có trong mẫu là P (%) Số g S có trong m g mẫu là m*P/100 Số g BaSO4 thu được từ mẫu : (m*P/100)* (233/32) Số mol BaCl2 phản ứng vừa đủ với SO4 2- để tạo ra số g BSO4 tính được ở trên (m*P/100)* (233/32)* (1/233) =(m*P/100)*(1/32) Số ml dd BaCl2 0.06M BaCl2 phản ứng vừa đủ với SO4 2- để tạo ra số g BSO4 tính được ở trên: =(m*P/100)*(1/32)* (1000/CMBaCl2) = (1,010 *20/100)*(1/32)* (1000/0.06) =105.21ml Số ml dd cần sử dụng để có dư 20% so với lý thuyết : 126.25 ml 7.7. Từ 0,5606g quặng kẽm ta thu được 0,7506g Cd2P2O7 và Zn2P2O7. Từ hổn hợp này thu được ZnSO4 và chuyển ra ZnO thì được 0,3983 g. Tính % khối lượng của Zn và Cd có trong quặng. mquang = 0.5606 mZnO = 0.3983   Mặt khác Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 3 ĐS: 57%; 0,32% 7.8. Chế hóa 0,75 g mẫu thuốc trừ sâu DDT (C14H9Cl5 ) với HNO3 bốc khói và làm kết tủa Clo thóat ra dưới dạng AgCl được 0,239 g AgCl. Tính % khối lượng DDT có trong thuốc trừ sâu. Hệ số chuyển F= [(MC14H9Cl5)* (1/5)]/MAgCl ĐS: 15,74% 7.9. Một mẫu pyrit cân nặng 1,7890 được sấy đến khối lượng không đổi là 1,7180. Cân 0,3980 g mẫu pyrit ban đầu, hòa tan và tạo tủa, thu được 1,0780g BaSO4. Tính % S trong mẫu ban đầu và mẫu đã sấy khô? ĐS: 37,20%; 38,74% 0,3980 g mẫu pyrit ban đầu, nếu sấy khô sẽ còn = 7.10. Một mẫu quặng oxyt sắt nặng 0.5000g được làm kết tủa dưới dạng Fe(OH)3 và nung thành oxyt sắt 3 cân nặng 0.4980 g. Tính hàm lượng Fe dưới dạng % Fe và % Fe3O4? ; Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 4 69,72 7.11. Để xác định hàm lượng photpho trong một mẫu quặng photphat, người ta hòa tan 0,418g quặng và làm kết tủa photpho dưới dạng MgNH4PO4.6H2O. Sau đó nung để chuyển thành Mg2P2O7 . Khối lượng Mg2P2O7 cân được bằng 0,2208 g. Tính hàm lượng P2O5 trong quặng. ĐS: 33,79% P2O5 7.12. Tiến hành xác định thành phần Fe trong phèn sắt amoni: Cân chính xác 1g mẫu phèn sắt, tiến hành quá trình phân tích khối lượng. Sau khi nung, sắt tồn tại ở dạng cân là Fe2O3 và cân được 0,16g. Tính % Fe trong mẫu ban đầu. 7.13. Xác định lượng nước có trong mẫu BaCl2.2H2O, người ta tiến hành các bước thí nghiệm và thu được kết quả sau: – Khối lượng lọ cân: 2,3gam – Khối lượng lọ cân + BaCl2.2H2O: 3,1gam – Khối lượng lọ cân + BaCl2: 2,9gam. Tính %H2O trong mẫu trên. ĐS: 25% H2O 7.15. Định lượng phot pho trong mẫu phân bón, cân 1,0000gam mẫu và tạo tủa dưới dạng MgNH4PO4. Nung tủa ở 600 oC được dạng cân Mg2P2O7 có khối lượng 0,2350gam. Tính %P và %P2O5 trong mẫu phân bón. ; ĐS: 6,56% P; 15,03%P2O5 7.16. Một mẫu đá vôi cân nặng 1,2300gam được hòa tan trong axit. Lọc bỏ tạp chất không tan, dung dịch qua lọc cho tác dụng với NH4OH. Khối lượng các oxyt kim loại Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 5 hóa trị 3 (Fe2O3 và Al2O3) thu được là 0,0584gam. Nhôm được cô lập riêng và dạng cân thu được là Al2O3 nặng 0,0232gam, tính %Fe và %Al trong mẫu. , ĐS: 1% Al; 2% Fe 7.17. Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch NH4OH 5%(d = 0,990g/ml) để làm kết tủa hết Fe 3+ trong dung dịch phân tích được hòa tan từ 0,200g quặng có 30%Fe. Fe 3+ + 3NH4OH = Fe(OH)3 + 3NH4 + Theo định luật đương lượng  =2.3ml. Đây là số ml NH4OH tác đụng vửa đủ với Fe 3+, Thông thường trong phân tích khối lượng ta thường cho dư thuốc thử và trong trường hợp này nên cho dư 20% . vậy số ml NH4OH cần sử dụng là 2.8 ml 7.18. 0,8325g một hợp kim Cu + Sn + Zn. Phân tích bằng phương pháp phân tích khối lượng, thu được 0,6728g CuSCN và 0,0423g SnO2. Xác định theo % các thành phần trong hợp kim. %Zn = 100- %Sn - % Cu =53.61 ĐS: 42,39%Cu; 4%Sn; 53,61%Zn 7.19. Phân hủy 0,1500g một hợp chất hữu cơ có công thức C6H6-xClx được ion Cl -. Kết tủa ion Cl- bằng Ag+ thu được 0,4040g AgCl dạng cân. Xác định x trong công thức phân tử (hợp chất hữu cơ được xem là nguyên chất). Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich . Khoa Công nghệ Hóa Học 6 Từ công thức C6H6-xClx Thiết lập được tỷ số Giải phương trình trên x=4.15 . Vì x là số nguyên nên x=4. 7.20. Để xác định hàm lượng NiSO4 và nước kết tinh trong một mẫu NiSO4.xH2O, người ta dùng phương pháp phân tích khối lượng: cân 2,7160g mẫu, hòa tan thành 100,0ml; lấy 20,00ml dung dịch trên tạo tủa bằng dung dịch Ba2+. Khối lượng tủa thu được là 0,4511g. Tính %NiSO4 và xác định trị số x trong công thức phân tử (Ni=59. Ba=137) cân 2,7160g mẫu, hòa tan thành 100,0ml; lấy 20,00ml dung dịch trên mmau =2,7160g f=5 tạo tủa bằng dung dịch Ba2+. NiSO4 + Ba 2+ =BaSO4 Khối lượng tủa thu được là 0,4511g. Dạng cân là BaSO4 và mBaSO4 = 0.4511 F= Để xác định trị số x trong phân tử phải có điều kiện là mẫu muối trên là tinh khiết . Mẩu chỉ có NiSO4.xH2O Số g NiSO4 có trong mẫu là  Số g nước là Từ công thức NiSO4.xH2O, thiết lập tỷ lệ thức x=7.85. Do x là số nguyên nên x=8 7