Chương 8: Tạo trang in bản đồ

Các thành phần chính của một bản đồ Tạo trang layout cho bản đồ. Tạo các thành phần của bản đồ. Tạo mẫu trang layout mới. Xuất dữ liệu.

ppt8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 8: Tạo trang in bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 8: TẠO TRANG IN BẢN ĐỒ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các thành phần chính của một bản đồ Tạo trang layout cho bản đồ. Tạo các thành phần của bản đồ. Tạo mẫu trang layout mới. Xuất dữ liệu. Các thành phần chính của một bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tên bản đồ Tỉ lệ Mũi tên chỉ hướng Bản đồ chính Bản đồ phụ Khung bản đồ Chú giải Yếu tố xuất bản TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo trang layout cho bản đồ. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo các thành phần bản đồ Các công cụ tạo: Bản đồ Chú giải Tỉ lệ Mũi tên chỉ hướng Biểu đồ Bảng thuộc tính Hình ảnh TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo mẫu trang layout mới. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Xuất bảng dữ liệu thuộc tính Xuất dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Xuất dữ liệu không gian Xuất dữ liệu (tt) Hết chương 8 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview