Chương 9: Hệ thống nhập/ xuất (I/O systems)

 Hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng –hệ thống và giữa các hệ thống với nhau  Thiết bị phần cứng phục vụ I/O (I/O Hardware)  Device  Bus  Controller  Port: status, control, data in, data out  Các phần mềm phục vụ I/O (I/O Software)

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2951 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 9: Hệ thống nhập/ xuất (I/O systems), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG NHẬP/ XUẤT (I/O SYSTEMS) 2GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHẬP XUẤT  Hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng –hệ thống và giữa các hệ thống với nhau  Thiết bị phần cứng phục vụ I/O (I/O Hardware) Device Bus Controller Port: status, control, data in, data out  Các phần mềm phục vụ I/O (I/O Software) 3KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ I/O TRÊN PC 4TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ I/O  Thiết bị khối (block device)  Có khả năng định địa chỉ trực tiếp  Không định địa chỉ trực tiếp  Thiết bị theo ký tự (character-stream device)  Thiết bị truy xuất tuần tự / ngẫu nhiên  Thiết bị truy xuất đồng bộ/ bất đồng bộ  Thiết bị chia xẻ được hay thiết bị dành riêng  Tốc độ của thiết bị : nhanh, chậm  Chế độ truy cập thiét bị:  Thiết bị chỉ đọc, chỉ ghi, đọc / ghi 5TRUY CẬP I/O BẰÈNG PHƯƠNG PHÁP POLLING  Hiện thực: Trạng thái thiết bị: busy, error hay command-ready  Khi thiết bị rảnh, CPU ra lệnh truy cập I/O Controller đọc lệnh và thực thi tác vụ. Khi thực thi xong, controller đặt lại trạng thái của thiết bị: idle hoặc error. CPU liên tục kiểm tra trạng thái thiết bị để đọc, ghi dữ liệu nếu cần thiết  Nhận xét 6TRUY CẬP I/O BẰÈNG CÁCH SỬ DỤNG NGẮT QUÃNG  Thiết bị I/O tạo ngắt quãng khi hoàn tất tác vụ  Khi có ngắt quãng  Trình xử lý ngắt quãng nhận interrupt  Xác định thiết bị gây ngắt quãng  Lấy dữ liệu từ device register (lệnh trước là lệnh đọc)  Khởi động lệnh tiếp theo cho thiết bị đó  Xử lý ngắt quãng theo độ ưu tiên, có thể hoãn hoặc hủy một số ngắt quãng  Ngắt quãng cũng được dùng khi xảy ra biến cố  Nhận xét? 7CHU KỲ NGẮT QUÃNG CỦA I/O 8DIRECT MEMORY ACCESS - DMA  Cho phép thiết bị I/O trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ không cần thông qua CPU Hình vẽ: Các bước truy xuất đĩa cứng dùng DMA 9CÁC PHẦN MỀM PHỤC VỤ I/O (I/O SOFTWARE)  Các trình xử lý ngắt quãng (Interrupt Service Routines)  Các trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)  Các dịch vụ của hệ điều hành  Thư viện lập trình và các chương trình khác 10 CÁC DỊCH VỤ I/O DO HỆ ĐIỀU HÀNH CUNG CẤP  Đặt tên thiết bị  Các tác vụ xử lý  Điều khiển truy cập  Cấp phát thiết bị  Định thời cho các thiết bị I/O  Các kỹ thuạt bufffer, cache, spool  Xử lý và phục hồi lỗi 11 GIAO TIẾP I/O BLOCKING & NONBLOCKING  Blocking – Quá trình gọi sẽ treo đến khi giao tiếp I/O xong  Dễ hiểu, dễ sử dụng  Không hiệu quả trong một số trường hợp  Nonblocking – Hàm I/O return ngay khi có thể  Hiện thực bằng kỹ thuật multi-threading  Trả về ngay số byte được đọc hoặc ghi  Asynchronous – Quá trình tiếp tục chạy khi đang giao tiếp với I/O  Khó dùng  I/O subsystem báo hiệu cho quá trình khi hoàn thành tác vụ I/O. 12 CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ I/O  Do module quản lý I/O của hệ điều hành (Kernel I/O Subsystem) đảm nhận  Các chức năng chính Định thời I/O ( I/O scheduling) Dành riêng thiết bị (device reservation) Xử lý lỗi (error handling) Buffering Caching Spooling 13 BUFFERING  Lưu dữ liệu trong bộ nhớ thay vì chuyển trực tiếp dữ liệu giữa các thiết bị  Có thể được hiện thực ở  Cấp phần cứng  Cấp hệ điều hành  Mục đích  Xử lý vấn đề tốc độ các thiết bị khác nhau  Xử lý vấn đề kích thước khối dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị khác nhau  Giảm thiểu thời gian quá trình bị chặn khi ghi dữ liệu 14 CACHING & SPOOLING  Caching  Dùng vùng nhớ tốc độ cao để lưu bản sao của dữ liệu thường xuyên truy xuất  Đảm bảo tính nhất quán của cache:  Kỹ thuật write through  Kỹ thuật write back  Spooling (Simultaneous Peripheral Operation On-line)  Dùng thiết bị lưu trữ tốc độ trung bình làm trung gian giao tiếp giữa 2 thiết bị có tốc độ chênh lệch nhau  Ví dụ : dịch vụ in ấn 15 CHU KỲ I/O 16 TĂNG HIỆU SUẤT HỆ THỐNG I/O  Giảm thiểu copy dữ liệu (caching)  Giảm tần số interrupt (dùng kích thước khối dữ liệu truyền nhận lớn, smart controller…)  Giảm tải cho CPU bằng DMA  Tăng số lượng thiết bị để tránh tranh chấp  Tăng dung lượng bộ nhớ thực  Cân bằêng hiệu suất CPU, bộ nhớ, bus và thiết bị I/O để đạt throughput cao nhất  … 17 Mục tiêu  Giới thiệu vai trò của việc tổ chức dữ liệu trong một đề án tin học.  Mối quan hệ giữa giải thuật và cấu trúc dữ liệu.  Các yêu cầu tổ chức cấu trúc dữ liệu  Khái niệm kiểu dữ liệu_cấu trúc dữ liệu  Tổng quan về đánh giá độ phức tạp giải thuật
Tài liệu liên quan