Chương trình con trong Pascal

Trong khi lập trình chúng ta thường gặp những đoạn chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Để tránh rườm rà những đoạn chương trình này được thay thế bằng các chương trình con tương ứng. Khi cần, ta chỉ cần gọi tên chương trình con đó ra. Lý do thứ hai để xây dựng chương trình con: Một vấn đề lớn và phức tạp sẽ tương ứng với một chương trình có thể rất lớn và dài. Do đó việc sửa chữa chương trình sẽ rất khó khăn. Ta có thể phân tích nó thành các vấn đề nhỏ hơn, để dễ kiểm tra, sau đó ghép lại thành một chương trình lớn

doc9 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình con trong Pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan