Chuyên đề Sức khỏe cộng đồng

Thành công một ca giải phẫu có thể cứu sống mộtmạng người, nhưng thành công trong một chiến lược y tế dự phòng có thể cứu sống nhiều triệu người, và kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao chất lượng sống cho cả một dân tộc.

pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 4585 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Sức khỏe cộng đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG DÀNH CHO LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI GV: THÂN THỊ DIỆP NGA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT BẠN NGHĨ GÌ? BẠN NGHĨ GÌ? BẠN NGHĨ GÌ? CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG BẠN NGHĨ GÌ? VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Thành công một ca giải phẫu có thể cứu sống một mạng người, nhưng thành công trong một chiến lược y tế dự phòng có thể cứu sống nhiều triệu người, và kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao chất lượng sống cho cả một dân tộc. Bạn có biết? CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NỘI DUNG: KHÁI NIỆM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Cộng đồng là gì? Cộng đồng là tập hợp những người cùng chia sẻ một số điểm chung (common: chung; community: cộng đồng) đặc biệt là các giá trị, chuẩn mực, cung cách ứng xử chứ không phải đơn thuần là những người cùng sống trong một khu vực nhất định. “Cộng đồng là con người chứ không phải đất đai”. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 1- Các khái niệm : -Khái niệm Sức khỏe : Là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật. . -Khái niệm sức khỏe cộng đồng: CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - Khái niệm sức khỏe cộng đồng: Sức khỏe của cộng đồng hay sức khỏe của xã hội là sức khỏe chung. Hiểu toàn diện một hệ thống tổ chức giữa những con người quan hệ và tác động lẫn nhau trong một môi trường hữu sinh và vô sinh với một môi trường xã hội. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - Khái niệm sức khỏe cộng đồng: Sức khỏe của một cộng đồng chỉ có thể được nâng cao khi người dân trong cộng đồng hiểu biết về cách phòng ngừa bệnh tật, chủ động tham gia vào việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh, đóng góp ý kiến để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe của chính họ, cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 1- Các khái niệm -Khái niệm sức khỏe công cộng: -“Y tế công cộng là khoa học và nghệ thuật phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe thông qua những cố gắng có tổ chức của xã hội.” -Các can thiệp của y tế công cộng tập trung vào vấn đề phòng bệnh hơn là chữa bệnh thông qua giám sát các trường hợp và khuyến khích các hành động tốt cho sức khoẻ. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Khái niệm nâng cao sức khỏe: Nâng cao sức khoẻ (Health Promotion) là một quá trình làm cho mọi người nâng cao sự kiểm soát các vấn đề sức khoẻ và cải thiện sức khoẻ của chính bản thân họ. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CSSKCĐ): Là các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và y tế dự phòng được cung cấp cho các cá nhân trong cộng đồng. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG -Khái niệm chăm sóc sức khỏe ban đầu: “Chăm sóc sức khỏe ban đầu là những CSSK thiết yếu, dựa trên những phương pháp và kỹ thuật thực hành, đưa đến tận cá nhân và từng gia đình trong cộng đồng, được mọi người chấp nhận thông qua sự tham gia đầy đủ của họ, với giá thành mà họ có thể chấp nhận được nhằm đạt được mức sức khỏe cao nhất có thể được. CSSK ban đầu nhấn mạnh đến những vấn đề sức khỏe chủ yếu của cộng đồng, đến tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. 1- SK và con người 3- Dự phòng tích cực và chủ động 4- Kết hợp YHHĐ VÀ YHCT 2- Công bằng trong CSSK 5- Đa dạng hóa các hình thức CSSK CÁC QUAN ĐIỂM Các quan điểm chỉ đạo của Đảng về Công tác Chăm sóc và BVSK nhân dân 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.1. Cơ sở thứ nhất: Chăm sóc sức khỏe cho toàn dân trong thời kỳ quá độ với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2.2. Cơ sở thứ hai: Quan điểm dự phòng hiện đại 2.3. Cơ sở thứ ba: Lồng ghép y học cổ truyền dân tộc với y học hiện đại 2.4. Cơ sở thứ tư: Phát huy nội lực, tranh thủ sự viện trợ của quốc tế 2.5. Cơ sở thứ năm: Nhân lực y tế và chất lượng nhân lực là một yếu tố quan trọng trong xây dựng ngành y tế tiến bộ. 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.1. Cơ sở thứ nhất: Chăm sóc sức khỏe cho toàn dân trong thời kỳ quá độ với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.2. Cơ sở thứ hai: Quan điểm dự phòng hiện đại 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.3. Cơ sở thứ ba: Lồng ghép y học cổ truyền dân tộc với y học hiện đại 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.4. Cơ sở thứ tư: Phát huy nội lực, tranh thủ sự viện trợ của quốc tế 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng 2.5. Cơ sở thứ năm: Nhân lực y tế và chất lượng nhân lực là một yếu tố quan trọng trong xây dựng ngành y tế tiến bộ. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CSSKCĐ): Là các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và y tế dự phòng được cung cấp cho các cá nhân trong cộng đồng.
Tài liệu liên quan