Chuyên đề Tài chính công ty: Hệ thống đòn bẩy

(Bản scan) Phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh Tại sao phải phân tích hòa vốn? Nghiên cứu đòn bẩy kinh doanh có tác dụng gì? Số dư đảm phí Bắt đầu việc phân tích bằng việc phân loại các chi phí thành chi phí khả biến và chi phí cố định Sau đó tính toán Số dư đảm phí Cân nhắc chọn lựa các hoạt động nào mà chúng tôi có thể tối đa hóa Số dư đảm phí

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Tài chính công ty: Hệ thống đòn bẩy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên