Cơ chế phát sinh - Biểu hiện đột biến gen

III. Cơchế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ chế phát sinh - Biểu hiện đột biến gen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ CHẾ PHÁT SINH- BIỂU HIỆN ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN GEN I. Đột biến và thể đột biến: 1.1 Đột biến: ĐỘT BIẾN GEN 1.2 Thể đột biến: ĐỘT BIẾN GEN II. Các dạng đột biến gen: ADN ban đầu Thay thế 1 cặp Nu Mất 1 cặp Nu Thêm 1 cặp Nu Đảo vị trí 1 cặp Nu ĐỘT BIẾN GEN III. Cơ chế phát sinh đột biến gen: ĐỘT BIẾN GEN III. Cơ chế phát sinh đột biến gen: Sửa chữa chuỗi ADN ĐỘT BIẾN GEN III. Cơ chế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen ĐỘT BIẾN GEN III. Cơ chế phát sinh đột biến gen: * Hồi biến ĐỘT BIẾN GEN IV. Cơ chế biểu hiện đột biến gen: 4.1 Đột biến giao tử 4.2 Đột biến tiền phôi 4.3 Đột biến xôma: xảy ra trong nguyên phân, ở tế bào sinh dưỡng. tạo thể khảm ĐỘT BIẾN GEN V. Một số kiểu hình của đột biến gen ĐỘT BIẾN GEN V, Một số kiểu hình của đột biến: 5.1 Đột biến gen ở tế bào sinh dục: Xảy ra trong sinh sản hữu tính ĐỘT BIẾN GEN 5.2 Đột biến gen ở tế bào xôma: V. Một số kiểu hình của đột biến: ĐỘT BIẾN GEN V. Một số kiểu hình của đột biến: 5.3 Đột biến hình thái: ĐỘT BIẾN GEN V. Một số kiểu hình của đột biến: 5.4 Đột biến gây chết ĐỘT BIẾN GEN IV. Cơ chế biểu hiện đột biến gen: 4.1 Đột biến gây chết ĐỘT BIẾN GEN IV. Cơ chế biểu hiện đột biến gen: 4.1 Đột biến gây chết ĐỘT BIẾN GEN