Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

-NST bị đứt gãy, nối lại theo nhiều kiểu khác nhau -Tác nhân ĐB ảnh hưởng đến quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo của các crômatit.

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. KHÁI NIỆM ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ: - NST bị đứt gãy, nối lại theo nhiều kiểu khác nhau -Tác nhân ĐB ảnh hưởng đến quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo của các crômatit. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2 CÁC HÌNH THỨC ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ: 2.1 Đảo đoạn (Inversion) ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2. CÁC HÌNH THỨC ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2.2 Chuyển đoạn (translocations) ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2. CÁC HÌNH THỨC ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2.3 Chuyển đoạn (Translocations) ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2.4 Mất đoạn (deletion) 2. CÁC HÌNH THỨC ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 2. CÁC HÌNH THỨC ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ - Mất đoạn (deletion) - Lặp đoạn (duplication) - Chuyển đoạn (translocations) ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ III. Hậu quả:
Tài liệu liên quan