Cơ sở Lập trình (Fundamental of Programming)

 Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình.  Xây dựng phương pháp tư duy giải quyết các bài toán trên máy tính  Áp dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng  Sử dụng ngôn ngữ C#

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở Lập trình (Fundamental of Programming), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Cơ sở Lập trình (Fundamental of Programming) Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa Giới thiệu môn học Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Mục tiêu  Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình.  Xây dựng phương pháp tư duy giải quyết các bài toán trên máy tính  Áp dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng  Sử dụng ngôn ngữ C# Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Nội dung môn học  Chương 1: Tổng quan về lập trình cho máy tính điện tử  Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#  Chương 3: Xây dựng lớp – Đối tượng  Chương 4: Tính Kế thừa và Đa hình  Chương 5: Nạp chồng toán tử  Chương 6: Mảng, chỉ mục và tập hợp  Chương 7: Xử lý chuỗi  Chương 8: Lập trình trên Windows  Chương 9: Thao tác trên tập tin Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Phân bổ thời gian  L‎ý thuyết: 30 giờ tín chỉ  Thực hành: 60 giờ tín chỉ  Tự học: 60 giờ tín chỉ Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Lịch học Schedule Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Tài liệu học tập  Slide bài giảng Cơ sở Lập trình, Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa CNTT-ĐHNH  Jacquie Baker and Grant Palmer, Beginning C# Objects: From Concept to Code, Apress, 2004  Mark Horner, Pro .NET 2.0 Code and Design Standards in C#, Apress, 2006  Christian Gross, Beginning C# 2008: From Novice to Professional, Apress, 2007 Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Đánh giá kết quả  Kiểm tra lần 1: 10%  Kiểm tra lần 2: 10%  Bài tập, thảo luận nhóm: 20%  Thi kết thúc học phần: 60% Tiêu chí đánh giá  Bài tập nhóm: Có thể có nhiều bài tập nhóm. Điểm sẽ bằng trung bình cộng của các lần nộp bài. Điểm đánh giá từng thành viên trong nhóm sẽ bằng điểm của nhóm (50%) và điểm cá nhân (mức độ hoàn thành công việc được phân chia_50%). Nội dung nộp bài gồm:  Bảng phân chia công việc.  Bảng báo cáo bài tập nhóm trình bày đúng nguyên tắc văn bản.  Project cài đặt chương trình trên C# Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 8 Tiêu chí đánh giá  Các bài kiểm tra giữa kỳ cài đặt trực tiếp trên máy tính sẽ đánh giá theo các tiêu chí:  Nắm vững ngôn ngữ lập trình. (20%)  Thuật toán cho kết quả chính xác. (60%)  Tối ưu hóa thuật toán (10%)  Giao diện đẹp (10%)  Thi cuối kỳ: Thi trắc nghiệm trên máy tính Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 9 Nội quy  Thời gian học bắt đầu lúc 7g00 theo lịch học.  Sinh viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của lớp: học lý thuyết, thực hành, làm bài tập, làm việc nhóm.  Vi phạm quy chế thi sẽ bị chấm điểm 0. Hai bài làm bất kỳ được chứng minh là giống nhau theo nguyên tắc sao chép sẽ cho 0 điểm. Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 10 Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Liên hệ với giảng viên  Họ tên giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa  Email: khiemhoa@buh.edu.vn  Website: https://khiemhoa.net  YM: khiemhoa
Tài liệu liên quan