Cơ sở Matlab và ứng dụng

Matlab theo tên gọi của nó, là một công cụ phần mềm của Math Work, ban đầu nó được phát triển nhằm phục vụ chủ yếu cho việc mô tả các nghiên cứu kỹ thuật bằng toán học với những phần tử cơ bản là ma trận. Trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành điện và điện tử, vật lý hạt nhân, điều khiển tưj động, robot công nghiệp...

pdf236 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3205 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở Matlab và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan