Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến sau thu hoạch

I. I. Khái Khái niệm niệm vềvề CNSTH CNSTH 1.Các 1.Các khái khái niệm niệm 2. 2. Đối Đối tượng tượng CNSTH CNSTH II. II. Tầm Tầm quan quan trọng trọng củacủa CNSTH CNSTH 1. Tầm quan trọng của CNSTH 2. Các lĩnh vực có liên quan CNSTH 3. Tình hình CNSTH tại Việt Nam

pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến sau thu hoạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 1 1 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CNSH TRONG BQ &CB SAU THU HOẠCH Mã MH: 603027 29/12/2010 603027 - Chuong I 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 I. Khái niệm về CNSTH 1.Các khái niệm 2. Đối tượng CNSTH II. Tầm quan trọng của CNSTH 1. Tầm quan trọng của CNSTH 2. Các lĩnh vực có liên quan CNSTH 3. Tình hình CNSTH tại Việt Nam 29/12/2010 603027 - Chuong I NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 2 3 I. CÁC KHÁI NIỆM 1.Khái niệm về CNSTH : CN STH – post harvest technology CNSTH : cầu nối giữa người nông dân và người tiêu thụ, giữa sxnn và sxcn.... Việc ứng dụng các kỹ thuật của CNSH vào CNSTH: •Quá trình STH gồm: •- Quá trình CB ban đầu •- Quá trình chế biến thứ hai 29/12/2010 603027 - Chuong I 4 I. CÁC KHÁI NIỆM 1.Khái niệm : Hệ thống STH - The post-harvest system: Bao gồm •Ví dụ : Các bước trong hệ thống sau thu hoạch ngũ cốc (theo UNIFEM, 1988): •thu hoạch·phơi sơ ngoài đồng· đập ·sảy/sàng· phơi khô · cất vào kho •sơ chế: làm sạch, xay; bóc vỏ, chà, xay nghiền, phối trộn, ngâm, đồ, sấy khô, sàng •chế biến: nướng, chiên, nấu, ép đùn, nhào trộn, lên men, rang •·đóng gói, tiếp thị· • Sử dụng bởi NTD 29/12/2010 603027 - Chuong I NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 3 5 I. CÁC KHÁI NIỆM •2. Đối tượng của CNSTH: •các sản phẩm nông ngư nghiệp = nông sản. Gồm •- Sản phẩm cây trồng: •- Sản phẩm vật nuôi : 29/12/2010 603027 - Chuong I 6 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •1. Tầm quan trọng của CNSTH: Hình - Đường đi của thực phẩm đến NTD và tổn thất Source: Adapted from Pariser, 1987. Tổn thất xảy ra (đối với ngũ cốc): thu hái 2-5% vận chuyển 1-5% phân loại 1-2% sx-chế biến 1-5% bảo quản 5-10% bao gói 3-6% phân phối 1-2% 29/12/2010 603027 - Chuong I NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 4 7 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •1. Tầm quan trọng của CNSTH: •Những ai chịu tổn thất : •Tổn thất những gì? •- Số lượng: •- Khối lượng: •Vd: nếu cam sành để tiếp xúc trực tiếp không khí giảm 20% khối lượng •- Chất lượng: •- Dinh dưỡng: •- Giá trị kinh tế: trường 29/12/2010 603027 - Chuong I 8 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •1. Tầm quan trọng của CNSTH: Bảng : Lương thực tổn thất STH tại các quốc gia (theo số liệu thống kê 1997) Quốc gia % Bangladesh 7 Aán Độ 6 Indonesia 6-17 Malaysia 17-25 Nepal 4-22 Srilanka 6-40 Thailand 8-25 Viet Nam 15-25 29/12/2010 603027 - Chuong I NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 5 9 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •1. Tầm quan trọng của CNSTH: Như vậy CNSTH có tầm quan trọng đặc biệt, thể hiện : Dự trữ nông sản thực phẩm Cung cấp giống tốt cho sản xuất Chống mất mùa trong nhà Tạo việc làm cho người lao động Khởi đầu cho nông nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp Giá trị kinh tế 29/12/2010 603027 - Chuong I 10 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •2. Các lĩnh vực có liên quan CNSTH: •- Chăm sóc STH: •- Sinh lý NS STH: •- Công nghệ giống •- Dịch hại STH: •- Thiết bị STH: •- Quản lý STH: •- Bảo đảm chất lượng sản phẩm STH: 29/12/2010 603027 - Chuong I NTTS - PH 29/12/2010 nttsbl@gmail.com 6 11 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •3. TÌNH HÌNH CN STH TẠI VIỆT NAM •Tình hình nông nghiệp : 400000ha_>6tr tấn rau; >600000 ha cây ăn quả_4tr tấn, 30tr tấn thóc;> 5tr tấn hoa màu quy thóc •Tổn thất STH đối với NS Việt Nam. •Tổn thất STH đối với lúa gạo của Việt Nam •. mất khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm - số tiền lớn hơn tổng thu ngân sách trên địa bàn nhiều tỉnh. Trong khi đó, 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của VN thuộc về hàng nông sản 29/12/2010 603027 - Chuong I 12 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CN STH •3. TÌNH HÌNH CN STH TẠI VIỆT NAM •Thực trang CNSTH: •..“chưa đi vào cuộc sống”, ..hình ảnh “áo gấm đi đêm”.. Nguyên nhân: • tính chất đa dạng của sxnn, sản xuất phân tán • nhận thức va trình đơ  những người nơng dân. •nền nơng nghiệp • Năng lực chế biến • Các máy mĩc cơng nghệ, csht •đẩy mạnh cơng nghệ sau thu hoạch 29/12/2010 603027 - Chuong I
Tài liệu liên quan