Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức trẻ huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay ở huyện Bình Chánh; đội ngũ cán bộ trẻ là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng bộ. Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ trẻ chủ động, tự giác tham gia tích cực vào các hoạt động quản lý nhà nước và tham gia các phong trào của hội, đoàn thể. Qua đó, rèn luyện khả năng lí luận chính trị từ thực tiễn nghệ thuật “hùng biện” để thuyết phục quần chúng đến khả năng vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ có vai trò rất to lớn, góp phần vào việc nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy đề ra.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức trẻ huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan