Đa dạng hoá các hình thức hoạt động ở bảo tàng Hậu Cần

Tóm tắt Nhằm thu hút và nâng cao số lượng khách tham quan, trong những năm qua Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam (BTHC) đã tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Từ các nội dung giáo dục một chiều dịch chuyển dần sang tuyên truyền - giáo dục tương tác và khám phá trải nghiệm, giải trí cho đến các buổi tham quan kết hợp với giao lưu nhân chứng lịch sử. Thông qua đó nâng cao vai trò của bảo tàng trong công tác giáo dục lịch sử truyền thống, xây dựng BTHC trở thành một địa chỉ quen thuộc của công chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá quân sự nói riêng và di sản văn hóa nước nhà nói chung.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đa dạng hoá các hình thức hoạt động ở bảo tàng Hậu Cần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số 25 - Tháng 9 - 2018 91 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ ĐA DẠNG HOÁ CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG Ở BẢO TÀNG HẬU CẦN HOÀNG TRUNG HIẾU Tóm tắt Nhằm thu hút và nâng cao số lượng khách tham quan, trong những năm qua Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam (BTHC) đã tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Từ các nội dung giáo dục một chiều dịch chuyển dần sang tuyên truyền - giáo dục tương tác và khám phá trải nghiệm, giải trí cho đến các buổi tham quan kết hợp với giao lưu nhân chứng lịch sử. Thông qua đó nâng cao vai trò của bảo tàng trong công tác giáo dục lịch sử truyền thống, xây dựng BTHC trở thành một địa chỉ quen thuộc của công chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá quân sự nói riêng và di sản văn hóa nước nhà nói chung. Từ khóa: Bảo tàng, Bảo tàng Hậu cần, đa dạng hóa Abstract In order to attract and increase the number of visitors, in the past years, the Army Ordnance Museum of Vietnam People’s Army (VPA) has actively diversified its activities. It has changed from the one-way education into propaganda, interactive education and experience exploration, entertainment activities and visits combined with talking to historical witness. Through these activities, enhancing the role of museum in the traditional historical education, make the VPA become a familiar address for the public, and actively contribute to the cause of preserving and promoting the value of military cultural heritage in particular and the cultural heritage of the country in general. Keywords: Museum, Army Ordnance Museum, diversification Đặt vấn đề Đứng trước nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, ngành bảo tàng hiện nay cần có sự thay đổi phù hợp với thực tế và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng - khách tham quan. Một trong những thay đổi căn bản chính là đa dạng hóa hoạt động bảo tàng vì công chúng - khách tham quan, lấy công chúng làm trung tâm của bảo tàng, mọi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu của công chúng. Bảo tàng nào đổi mới đa dạng hóa thành công thì bảo tàng đó nhận được sự quan tâm, theo dõi ủng hộ của đông đảo công chúng và ngược lại, nếu không thay đổi, đa dạng hóa bảo tàng sẽ không thu hút được công chúng. Trước hết cần xác định thế nào là đa dạng hóa hoạt động bảo tàng? Trên thế giới, vấn đề đa dạng hoá các hình thức hoạt động trong bảo tàng đã được nêu ra từ khá lâu và có nhiều tác giả bàn luận về vấn đề này. Hai nhà bảo tàng học Gary Edson và David Dean đã viết trong cuốn The handbook for Museum (Cẩm nang bảo tàng) như sau: “Các bảo tàng cần cố gắng mở rộng lượng khách tham quan bằng cách tích cực mở rộng phạm vi hoạt động trong xã hội cùng với mọi nỗ lực và hoạt động được thực thi nhằm thu hút những đối tượng tham quan mới”(1, tr.407). Như vậy, mỗi bảo tàng muốn tăng lượng khách tham quan cần mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách đa dạng hoá các hình thức hoạt động để thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham quan mới. Số 25 - Tháng 9 - 201892 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA Ở Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng. Đây chính là cánh cửa rộng mở cho các bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập phát triển và đa dạng hóa các hoạt động của mình, để bảo tàng ngày càng phát triển về mọi mặt. Đối với quân đội, tại Quyết định số 101/QĐ-CT ngày 25 tháng 1 năm 2007, Tổng cục Chính trị đã ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống bảo tàng trong Quân đội. Quy chế gồm 7 chương 24 điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ và phương hướng cũng như các hình thức hoạt động của các bảo tàng trong toàn quân, trong đó có BTHC. Do vậy, có thể khẳng định đa dạng hoá các hình thức hoạt động của bảo tàng nhằm hướng tới công chúng - khách tham quan để không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động nhằm phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn đang là mục tiêu, là xu hướng của hầu hết các bảo tàng trên thế giới nói chung và hệ thống bảo tàng tại Việt Nam nói riêng. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, một số bảo tàng ở Việt Nam như: Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam... đã có các hình thức nhằm đa dạng hoá hoạt động của mình để thu hút công chúng - khách tham quan, và BTHC không nằm ngoài quy luật này. BTHC thuộc hệ thống bảo tàng trong quân đội, hiện đang trưng bày và lưu giữ gần 17.000 hình ảnh, sưu tập hiện vật quý có giá trị, phản ánh trung thực quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội hậu cần trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, BTHC đã nghiên cứu, tiếp cận với những quan điểm mới về bảo tàng hiện đại, bảo tàng và sự phát triển bền vững để vận dụng phù hợp vào quy trình vận hành bảo tàng, từ đó đã tạo ra nhiều hình thức hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy sự quan tâm của công chúng với bảo tàng, điển hình như các hình thức sau: 1. Đa dạng hóa hoạt động giáo dục, trải nghiệm Hiệp hội các bảo tàng thế giới (ICOM) cho rằng: Bảo tàng là một cơ quan phi lợi nhuận, thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ sự phát triển của xã hội, mở cửa cho công chúng, có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, đối thoại và trưng bày những di sản vật thể của nhân loại và môi trường văn hóa của nó với mục đích giáo dục, học tập và hưởng thụ (3, tr.145). Như vậy, bảo tàng chính là môi trường “giáo dục không chính thức”. Giáo dục bảo tàng là các chương trình giáo dục tạo điều kiện cho khách tham quan, khám phá, cảm nhận những kiến thức mới thông qua hiện vật gốc và những câu chuyện lịch sử xung quanh nó, thay sách giáo khoa minh họa tại nhà trường. Chính vì thế, việc mở rộng hoạt động hợp tác với các cơ quan, đơn vị là một yêu cầu tất yếu để đưa công tác giáo dục tuyên truyền của BTHC cần bắt kịp với xu thế chung, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Do vậy, đến với bảo tàng là nhu cầu không còn xa lạ đối với học sinh, sinh viên bởi bảo tàng đang ngày càng được xã hội khẳng định là một dạng “trường học” đặc biệt. Trong vai trò như một trường học, bảo tàng không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử mà còn cả kiến thức về nếp sống văn hóa, đạo đức ứng xử cho mọi đối tượng khi đến với bảo tàng. Tổ chức các buổi học ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, học viên quân đội là một hoạt động được BTHC quan tâm tổ chức thường xuyên trước thềm các năm học mới. Bảo tàng có sự liên kết chặt chẽ với các trường học, đặc biệt là các trường học trên địa bàn như: Trường Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Trường Mai Dịch, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường học chuyên ngành như: Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Trung tâm Huấn luyện Bộ Tham mưu - Tổng cục Hậu cần... Các hoạt động như: tổ chức kết nạp Đoàn viên, kết nạp Đội viên kết hợp với tham quan truyền thống; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các em vừa tham quan bảo tàng, vừa học tập thông qua những Số 25 - Tháng 9 - 2018 93 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ trò chơi gần gũi từ các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hậu cần QĐND Việt Nam, cuộc thi vẽ tranh về chú Bộ đội, vẽ tranh về biển đảo quê hương,... đã tạo ra sức hút lớn với các em học sinh. Cảm nhận sâu sắc, cô Bùi Thị Tuyết Trinh, giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) đã viết: “Chúng tôi rất cảm ơn Bảo tàng Hậu cần, thông qua các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng, chúng tôi có một môi trường giáo dục bổ ích cho các thế hệ học trò về tình yêu quê hương đất nước, văn hóa dân tộc, hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ”1. Đối với sinh viên chuyên ngành các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, bảo tàng tổ chức hoạt động chuyên sâu cho sinh viên thông qua các chủ đề: Nghiên cứu thực hành về các giải pháp trưng bày, thực hành thuyết minh ở bảo tàng, thực hành sưu tầm hiện vật, tập hoàn thiện hồ sơ đăng ký hiện vật... sau đó hướng dẫn cho sinh viên tọa đàm, trải nghiệm thực tiễn như một trường học thực hành. Tiến tới, sinh viên sẽ triển khai các chủ đề đã thực hành tại bảo tàng thành bài tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp nộp cho nhà trường. Thông qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và tính thực tiễn của hoạt động giáo dục đào tạo. Sau khi được thực tập và trải nghiệm tại BTHC, bạn Lê Vi Hoa - học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để lại lưu bút: “Chúng em chỉ được biết đến chiến tranh qua những trang sử, đến với Bảo tàng Hậu cần chúng em có được cái nhìn chân thực hơn, sinh động hơn về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Được thực hành về giải pháp trưng bày của bảo tàng, em mới nhận ra giữa lý thuyết và thực tế có sự khác biệt... Em nguyện sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để có thể trở thành cán bộ của bảo tàng trong tương lai”2. Thông qua những buổi học này, BTHC đã xoá nhoà cảm giác khô cứng trong cách truyền tải lịch sử truyền thống trước kia. Đồng thời, khơi nguồn giá trị truyền thống, yêu nước, tình cảm cách mạng trong sáng và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 2. Đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng các vùng miền Ngoài trưng bày cố định thường xuyên tại chỗ tại phường Mỹ Đình - Hà Nội, BTHC còn triển khai công tác trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động với một chủ đề nhất định theo từng quý, từng năm. Đặc biệt kể từ năm 2009, khi đi vào hoạt động ở Mỹ Đình - Hà Nội, BTHC thường phối hợp với các bảo tàng, di tích trong và ngoài quân đội trưng bày lưu động: Năm 2009 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày triển lãm “Huyền thoại đường Trường Sơn”, “Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử”; năm 2010 phối hợp với Bảo tàng Hà Nội trưng bày lưu động “Tuyến hậu cần chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”; năm 2014 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Di tích Nhà tù Hoả Lò, Bảo tàng Điện Biên Phủ trưng bày triển lãm “60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử”; năm 2015 phối hợp với Bảo tàng Hà Nội trưng bày chuyên đề “Hậu cần cho đại thắng mùa xuân 1975”; năm 2016 phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh triển lãm chủ đề “Nhân đạo” tại thành phố Hồ Chí Minh; năm 2017 tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; năm 2018 phối hợp với Khu di tích Phủ Chủ tịch trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Hậu cần quân đội”... Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, BTHC đã tổ chức được 32 cuộc trưng bày triển lãm, lưu động và để lại ấn tượng tốt đẹp với khách tham quan nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Sau khi tham quan triển lãm lưu động “60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử” tại thành phố Điện Biên Phủ năm 2014, thầy giáo Đinh Hồng Hà ghi nhận cảm tưởng: “ các anh đã vượt hàng trăm cây số để giúp cho chúng tôi hiểu một cách sâu sắc về cuộc cách mạng của dân tộc, không quên quá khứ, lịch sử, công lao của ông cha ta. Qua những thước phim tư liệu, những hình ảnh sinh động, tôi đã cảm nhận được cuộc chiến tranh khốc liệt như thế nào và ông cha chúng ta đã phải vất vả thế nào mới đánh đuổi được quân xâm Số 25 - Tháng 9 - 201894 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA lược, giữ hòa bình, dành độc lập cho đất nước. Tôi cũng mong muốn mỗi năm bảo tàng sẽ tổ chức nhiều cuộc triển lãm với nội dung phong phú hơn và nhiều những thước phim tư liệu, nhiều những bức ảnh, di vật lịch sử hơn nữa để cho học sinh và giáo viên vào tham quan và hiểu rõ hơn về lịch sử nước nhà”3. Thông qua công tác trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động giúp cho BTHC thu hẹp khoảng cách với công chúng mọi lứa tuổi trong xã hội ở các vùng miền của Tổ quốc. 3. Tổ chức các buổi tham quan kết hợp với giao lưu nhân chứng lịch sử Nhận thấy giáo dục là một hoạt động quan trọng, là chiếc cầu nối giữa công chúng và bảo tàng, những năm gần đây BTHC đã không ngừng bổ sung, đổi mới và nâng cao mọi hình thức giáo dục nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động giáo dục, trong đó có việc tổ chức các buổi tham quan kết hợp với gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Hình thức giáo dục này được bảo tàng tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quân đội, của đất nước như: ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 BTHC mời các nhân chứng lịch sử đến giao lưu kể chuyện về những sự kiện lịch sử tiêu biểu tại bảo tàng. Những cuộc tham quan bảo tàng kết hợp gặp gỡ nhân chứng lịch sử được lập kế hoạch chu đáo, trong đó nội dung tham quan và chủ đề gặp gỡ được xác định trước, có thể tham quan khái quát hoặc một phần trưng bày của bảo tàng: Lịch sử ra đời Tổng cục Hậu cần, hoặc đảm bảo hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh,... Nội dung tham quan gắn liền với nội dung kể chuyện của nhân chứng lịch sử. Bảo tàng căn cứ vào nội dung muốn tuyên truyền để tìm người nói chuyện. Ví dụ: Với chuyên đề giới thiệu phần trưng bày “Hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ”, bảo tàng mời Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phùng Văn Khầu - người anh hùng của Trung đoàn pháo binh 675; với chuyên đề “Đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh” bảo tàng mời Đại tá Mai Trọng Phước - nguyên Cục trưởng Cục Xăng dầu, người được mệnh danh với những “huyền thoại” xăng dầu vượt Trường Sơn, băng qua lửa đạn chi viện cho chiến trường; với chủ đề sáng tạo của công tác hậu cần trong chống Mỹ, bảo tàng mời Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Công Chấn đến giới thiệu, giao lưu, hướng dẫn cải tạo từ xe đạp thồ thành xe tải thương binh, một chuyến có thể vận chuyển được tối đa 4 thương binh nằm trên võng... Thực tiễn tổ chức mô hình này tại BTHC cho thấy: Hình thức kết hợp tham quan trưng bày bảo tàng với nghe kể chuyện lịch sử có hiệu quả hơn so với hình thức nghe nói chuyện, giao lưu không tham quan. So sánh với các cuộc nói chuyện chuyên đề tại các trường học thì các cuộc nói chuyện ở bảo tàng sinh động, hấp dẫn các em học sinh hơn vì các hiện vật, hình ảnh lịch sử giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ. Những buổi tham quan bảo tàng kết hợp nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện thường không quá 1 giờ 30 phút. Hướng dẫn viên chỉ giới thiệu trong vòng 40 - 50 phút, thời gian còn lại dành cho nhân chứng gặp gỡ, kể chuyện, trao đổi với các em. Câu chuyện của nhân chứng, người anh hùng của sự kiện lịch sử liên quan trở nên sống động hơn nhờ có hiện vật bảo tàng, do đó lịch sử trở nên dễ nhớ hơn và sâu đậm hơn đối với học sinh, sinh viên. Chính những buổi giao lưu này đã hình thành sự kết nối giữa những con người của thời bình và thời chiến, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, giúp họ hiểu hơn sự khốc liệt, cam go của chiến tranh để từ đó nâng niu, trân trọng thành quả vĩ đại mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu mới có được. 4. Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí, truyền thông trong xã hội đóng một vai trò quan trong trong việc quảng bá hình ảnh của bảo tàng. Vì thế, các chương trình hoạt động trưng bày, tiếp nhận hiện vật của bảo tàng đều được thông tin đến nhiều cơ quan báo chí ngành và địa phương. Bên cạnh Số 25 - Tháng 9 - 2018 95 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ việc tạo ra các bài báo chuyên sâu, có sức hút với độc giả thì việc tăng cường số lượng bài viết về bảo tàng cũng rất quan trọng. Càng nhiều báo đưa tin về bảo tàng nghĩa là càng tạo được nhiều trung gian truyền thông, qua đó bảo tàng thu hút được nhiều công chúng hơn. Các bài báo, chương trình phát sóng trên truyền hình có tác động sâu sắc đến mức độ hiểu biết của xã hội, truyền tải những thông điệp của bảo tàng đến với công chúng - khách tham quan một cách hiệu quả, nhanh chóng, từ đó dẫn đến thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen của khách tham quan. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, tiếp nhận hiện vật của BTHC đều có sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ trung ương tới thành phố. Sức hấp dẫn từ giá trị những của hiện vật chưa được công bố, hiện vật mới sưu tầm, hay sự hiện diện của nhân chứng lịch sử đã góp phần tạo điểm nhấn trong các hoạt động của bảo tàng, thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí. Từ những hoạt động của bảo tàng, phóng viên dễ dàng tiếp cận, xây dựng thành các bài phóng sự, chuyên đề, phim tư liệu hơn, từ đó tạo ra sợi dây liên kết và mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa bảo tàng với các cơ quan báo chí. Cũng từ sự kết hợp đó, BTHC đã lựa chọn ra những hiện vật tiêu biểu, những bài viết, những câu chuyện sâu sắc liên quan đến hiện vật của bộ đội hậu cần, tổng hợp lại xuất bản thành sách “Những kỷ vật hậu cần Quân đội” (năm 2014, dài 326 trang) dành tặng các đơn vị, bảo tàng, di tích trong và ngoài quân đội, được ngành di sản đánh giá cao. 5. Đa dạng hóa hoạt động sưu tầm Nói đến bảo tàng là nói đến hiện vật, muốn tăng sức hấp dẫn đối với khách tham quan, bảo tàng cần có nhiều hiện vật mới lạ, độc đáo để thu hút họ, do đó hoạt động sưu tầm hiện vật được BTHC quan tâm đặt lên nhiệm vụ hàng đầu. Ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, cùng với đó các nhân chứng, vật chứng lịch sử, những kỷ vật về thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc thưa vắng dần do thời gian. Những nguyên nhân này đã đặt ra những thách thức lớn đối với công tác sưu tầm hiện vật của bất cứ bảo tàng nào. Trước thực tế trên, cán bộ làm công tác sưu tầm ở BTHC cần đã thống nhất đưa ra nhiều giải pháp thực hiện một cách đồng bộ, sáng tạo dẫn đến thay đổi về chất lượng và hiệu quả của công tác sưu tầm. Thông qua những hoạt động của mình, bảo tàng mời đại diện những tổ chức Hội cựu chiến binh, Hội Thanh niên xung phong của các tỉnh thành đến tham dự chứng kiến các sự kiện khai mạc triển lãm, những buổi tọa đàm giao lưu, giáo dục truyền thống hoặc hiến tặng hiện vật, qua đó thấy được giá trị của hiện vật trong bảo tàng. Hơn nữa, thông qua đó bảo tàng đã “đánh thức” tiềm năng hiện vật trong công chúng, mà đỉnh cao là từ năm 2012 bảo tàng đã tổ chức phát động phong trào “Hiến tặng kỷ vật kháng chiến của ngành Hậu cần Quân đội”, được đông đảo nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, gia đình tướng lĩnh, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sỹ và nhân dân trong cả nước đồng tình, hưởng ứng. Thông qua chương trình, nhiều cựu chiến binh, thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang đã tự nguyện mang nhiều hiện vật có giá trị đến hiến tặng cho BTHC để bảo tồn và lưu giữ cho muôn đời sau. Tính từ năm 2012 đến nay, BTHC đã tổ chức phát động 7 lần phong trào Hiến tặng kỷ vật kháng chiến và thu được hơn 3.900 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu có ý nghĩa4. Thành công của phong trào này không chỉ góp phần nâng cao số lượng, chất lượng hiện vật làm giàu kho cơ sở của bảo tàng mà còn tăng cường nguồn hiện vật bổ sung, phục vụ tốt cho công tác trưng bày. Đây cũng là cơ hội để mọi cá nhân, đơn vị cùng tham gia nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của ngành hậu cần quân đội, hậu cần nhân dân, là dịp giáo dục truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nhằm động viên các thế hệ nối tiếp phát huy truyền thống của các lớp cha anh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong việc đa dạng hóa hoạt động sưu tầm
Tài liệu liên quan