Đặc điểm tâm lí các đối tượng quản trị trong kinh doanh

(Bản scan) 2.1. Các thuộc tính của nhân cách - Mỗi người đều có những thuộc tính tâm lý riêng ah đến nhân cách. - Nhân cách là tổng hòa các phẩm chất tâm lý đc hình thành trên nền tố chất bấm sinh trong điều kiện xã hội ổn định nhất định. - Các yếu tố hình thành nhân cách: 2.1.1. Xu hướng. - Xu hướng của con người là hướng hoạt động, ý định vươn tới của con người ta trong thời hạn lâu dài để hình thành mục đích, mục tiêu, thái độ, cách sống của con người để đạt tới mục đích, mục tiêu, thái độ, cách sống trong Xh, trong cộng đồng. Xu hướng của con người thể hiện qua nhu cầu, hứng thú, niềm tin, lý tưởng, thế giới quan của họ. Biểu hiện trong quá trình sống và LĐ. + Lý tưởng: Xuất phát từ thực tiễn, nhưng để đạt đc phải có sự nỗ lực lớn, vừa là hiện thực, vừa là tính lãng mạn. Lý tưởng là biểu hiện tập chung nhất của xu hướng nhân cách, nó có chức năng xđ mục tiêu, chiều hướng phát triển cá nhân, là động lực thúc đẩy. Con người có lý tưởng là người có chiến lược xa, có mục tiêu phù hợp với xh. + Thế giới quan: cách nhìn nhận tg, các sự vật,...là hệ thống các quan điểm của bản thân về tg xung quanh, xđ phương châm hành động, trả lời các câu hỏi: tôi là ai, sinh ra để làm gì. + Niềm tin: kết tinh của các quan điểm, tri thức, tình cảm, ý chí đc con người thử nghiệm trở thành chân lý bền vững cho mỗi cá nhân.

pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm tâm lí các đối tượng quản trị trong kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên