Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm

Bảo trì sửa chữa - dịch vụ hỗ trợ người sử dụng và chỉnh sửa phần mềm. Bảo trì thích ứng - điều chỉnh các gói phần mềm đến sự khác biệt trong các yêu cầu mới của khách hàng, thay đổi điều kiện môi trường. Bảo trì cải thiện chức năng - kết hợp (1) bảo trì hoàn thiện các chức năng mới được thêm vào phần mềm để nâng cao hiệu suất, với (2) các hoạt động bảo trì phòng ngừa, cải thiện độ tin cậy và hệ thống cơ sở hạ tầng cho bảo trì dễ dàng hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.

pptx10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm3 thành phần trong dịch vụ bảo trìBảo trì sửa chữa - dịch vụ hỗ trợ người sử dụng và chỉnh sửa phần mềm. Bảo trì thích ứng - điều chỉnh các gói phần mềm đến sự khác biệt trong các yêu cầu mới của khách hàng, thay đổi điều kiện môi trường. Bảo trì cải thiện chức năng - kết hợp (1) bảo trì hoàn thiện các chức năng mới được thêm vào phần mềm để nâng cao hiệu suất, với (2) các hoạt động bảo trì phòng ngừa, cải thiện độ tin cậy và hệ thống cơ sở hạ tầng cho bảo trì dễ dàng hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.Mục tiêu của các hoạt động đảm bảo chất lượng bảo trì phần mềmĐảm bảo, với mức độ tin cậy chấp nhận được, rằng những hoạt động bảo trì phần mềm phù hợp với những yêu cầu kĩ thuật chức năng.Đảm bảo, với mức độ tin cậy chấp nhận được, rằng những hoạt động bảo trì phần mềm phù hợp với những yêu cầu quản lý lập lịch và ngân sách.Những hoạt động khởi đầu và quản lý nhằm cải thiện và tăng hiệu quả cho bảo trì phần mềm và những hoạt động SQA. Điều này liên quan đến việc cải thiện cái nhìn toàn cảnh để đạt được những yêu cầu về chức năng và quản lý trong khi giá thành giảm.Các cơ sở bảo trì phần mềmChất lượng gói phần mềm:Tính đúng đắn: đầu ra đúng đắn, tài liệu đúng đắn, tiêu chuẩn mã hóaTính tin cậyTính bảo trìTính linh hoạtTính kiểm thử đượcTính khả chuyểnTính cộng tácChính sách bảo trì:Chính sách phát triểnChính sách thay đổiCác công cụ bảo trì phần mềmThiết kế ngược với các công cụ đặc trưng: Các công cụ thiết kế ngược tiến hành tạo lại các phân tích ban đầu trên cơ sở các chương trình đã tồn tại. Các công cụ này cũng có thể phân ra loại tĩnh và động. Một công cụ thiết kế ngược dùng mã nguồn như đầu vào và phân tích lấy ra kiến trúc chương trình, cấu trúc điều khiển, luồng logic, cấu trúc dữ liệu, luồng dữ liệu, ngoài ra nó còn xây dựng sơ đồ graphic biểu diễn sự phụ thuộc chỉ sự liên kết giữa các cấu trúc dữ liệu, khối chương trình, và các đặc tính khác của chương trình.Các công cụ phân tích và cấu trúc lại mã: Các công cụ cấu trúc lại mã nhận mã nguồn phi cấu trúc như là đầu vào, tạo thiết kế ngược, sau đó cấu trúc lại mã mới. Mặc dù các công cụ như vậy có thể hữu ích, chúng chỉ tập trung trong việc thiết kế thủ tục của chương trình.Công cụ thiết kế lại dữ liệu: Các công cụ thiết kế lại dữ liệu làm việc tại cực kia của thiết kế. Các công cụ như vậy truy nhập định nghĩa dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu được mô tả trong ngôn ngữ lập trình hoặc ngôn ngữ mô tả cơ sở dữ liệu. Sau đó nó chuyển sang dạng biểu diễn graphic có thể phân tích được bởi kỹ sư phần mềm. Tương tác với các công cụ thiết kế lại, kỹ sư phần mềm có thể thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu, sau đó tự động sinh mã mới. Các công cụ có thể sử dụng hệ chuyên gia.Đóng góp của CASE Tools cho chất lượng bảo trì phần mềmBảo trì sửa chữa:Tài liệu của phần mềm được đã được cập nhật và CASE được đưa ra đầy đủ sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gây lỗi (failure) của phần mềm một cách dễ dàng và chính xác hơn. Các câu truy vấn cross-referenced cho phép xác định trước kết quả của kế hoạch sửa chữa đang đề ra một cách tốt hơn. Sửa chữa bằng các công cụ CASE tích hợp hay bên dưới hỗ trợ coding tự động mà sẽ không có lỗi (error) lập trình nào cũng như tài liệu tự động của việc sửa chữa. Bảo trì thích nghi: Tài liệu phần mềm đầy đủ và được cập nhật bởi các công cụ CASE cho phép xem xét kĩ lưỡng khả năng thích nghi của gói phần mềm đối với ứng dụng mới, người dùng mới. Bảo trì cải thiện chức năng:Việc sử dụng kho chưá cho phép những người thiết kế có thể đảm bảo tính nhất quán của các ứng dụng mới, các cải tiến mớis với các hệ thống phần mềm vốn có. Các câu truy vấn kho chứa cross-referenced cho phép lên kế hoạch cho việc thay đổi, thêm chức năng một cách dễ dàng hơn Các thay đổi và việc thêm các chức năng thực hiện bằng các công cụ lower CASE hay CASE tích hợp cho phép mã hóa tự động mà không có bất cứ lỗi mã hóa nào cũng như tài liệu tự động thay đổi và sửa chữa.
Tài liệu liên quan