Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 1

Nội dung tài liệu: - Khái niệm kiểm thử - Các loại kiểm thử - Thẩm định và xác minh

pdf87 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan