Đảm bảo và kiểm soát chất lượng - Giới thiệu chương trình học

Cung cấp kiến thức:  Đảm bảo chất lượng  Kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp phần mềm Giới thiệu các hệ thống chứng chỉ chất lượng hiện đang được áp dụng rộng rãi cũng như những qui định và ích lợi của những hệ thống này đem lại

pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đảm bảo và kiểm soát chất lượng - Giới thiệu chương trình học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Giới Thiệu Chương Trình Học 11/4/2016 Email giảng viên tuannm@ueh.edu.vn Mục Tiêu Cung cấp kiến thức:  Đảm bảo chất lượng  Kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp phần mềm Giới thiệu các hệ thống chứng chỉ chất lượng hiện đang được áp dụng rộng rãi cũng như những qui định và ích lợi của những hệ thống này đem lại 21/4/2016 Kết quả kỳ vọng Hiểu tổng quan về dự án phần mềm Hiểu rõ các yếu tố cơ bản trong kiểm soát chất lượng phần mềm Hiểu rõ và áp dụng các kỹ thuật cơ bản trong kiểm soát chất lượng phần mềm Lên kế hoạch cho hoạt động kiểm soát chất lượng phần mềm Hiểu rõ các chuẩn đảm bảo chất lượng phần mềm đang sử dụng trong các doanh nghiệp phần mềm hiện nay 1/4/2016 Trang 3 Nội dung chi tiết 1/4/2016 Trang 4 Ngày Nội dung giảng dạy Thuyết trình 1 (4 Tiết) Giới thiệu môn học Chương 1: Tổng quát về Đảm Bảo và Kiểm Soát chất lượng phần mềm Giới Thiệu ISTQB 2 (4 Tiết) Chương 2: Các yếu tố cơ bản trong kiểm soát chất lượng phần mềm Chủ đề E Nội dung chi tiết 1/4/2016 Trang 5 Ngày Nội dung giảng dạy Thuyết trình 3 (4 Tiết) Chương 3: Các kỹ thuật cơ bản về kiểm soát chất lượng phần mềm Giới Thiệu Bugzilla Chủ đề D 4 (4 Tiết) Chương 5: Các kỹ thuật kiểm tra động Chủ đề A Nội dung chi tiết 1/4/2016 Trang 6 Ngày Nội dung giảng dạy Thuyết trình 5 (4 Tiết) Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tĩnh Web Testing Chủ đề B 6 (5 Tiết) Thi giữa kỳ Chương 6: Tổng quan về chuẩn chất lượng CMMI Chương 7: Quy trình lên kế hoạch dự án 7 (5 Tiết) Thuyết trình Ôn tập Giải đề thi mẫu Chủ đề C Phương pháp học tập Đọc giáo trình và slides bài giảng Làm bài tập nhóm và bài tập về nhà mỗi tuần 1/4/2016 Trang 7 Đánh giá Quá trình: 50 %  Thi giữa kỳ: 25 %  Báo cáo đồ án nhóm: 25 % Thi kết thúc học phần: 50 % 81/4/2016 Thi giữa kỳ Hình thức:  Đề thi mở dưới dạng viết nội dung từ chương 1-5.  Thi và làm bài trực tiếp trên máy  Sinh viên có thể mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi. Tuy nhiên, không được sử dụng các thiết bị điện tử (như máy tính cá nhân, điện thoại) trong quá trình thi. Thời gian: 60 phút 1/4/2016 Trang 9 Báo cáo đồ án nhóm Chia nhóm: mỗi nhóm có 5 sinh viên, được chọn theo danh sách từ trên xuống dưới. Sẽ có 1 nhóm được chọn ngẫu nhiên để thực hiện công việc của QA Nộp bài:  Hạn cuối: trước buổi cuối cùng của môn học  Hình thức: • File Word chứa toàn bộ những nội dung đã thực hiện của nhóm. Chú ý: phải có phần đánh giá và phân chia công việc các thành viên trong nhóm. 101/4/2016 Báo cáo đồ án nhóm Nhóm QC:  Kiểm thử và phát hiện lỗi của tất cả các hệ thống của trường đại học Kinh Tế HCM  Với mỗi lỗi phát hiện phải post lên hệ thống quy định và ghi rõ các bước để phát hiện loại  Số lượng lỗi cần phát hiện: • Giao diện: ít nhất 3 lỗi • Chức năng: ít nhất 2 lỗi • Phi chức năng: ít nhất 1 lỗi – Bảo mật – Tốc độ – 111/4/2016 Báo cáo đồ án nhóm Nhóm QC:  Chú ý: nếu đến tuần thứ 4 hoặc 5, nhóm đánh giá là không hoàn thanh chỉ tiêu thì phải liên hệ với GV liền để làm đề tài bổ sung (chỉ cho phép làm đề tài bổ sung khi nhóm phát hiện ít nhất 2 lỗi)  Những dạng đề tài bổ sung: • Xây dựng bảng câu hỏi và khảo sát SV ĐH Kinh Tế về chất lượng 1 trang web của trường 121/4/2016 Báo cáo đồ án nhóm Nhóm QA:  Kiểm tra những lỗi được post bởi các nhóm đảm bảo: • Đúng quy trình • Đúng cấu trúc, định dạng • Không được phép trùng  Viết những hướng dẫn sử dụng (nếu cần) 131/4/2016 Thi kết thúc học phần Hình thức:  Đề thi mở dưới dạng trắc nghiệm sẽ bao gồm tất cả các kiến thức của chương trình học, cả các phần liên quan đến bài tập cá nhân và báo cáo đồ án nhóm.  Sinh viên có thể mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi. Tuy nhiên, không được sử dụng các thiết bị điện tử (như máy tính cá nhân, điện thoại) trong quá trình thi. Số lượng câu hỏi: 30 câu Thời gian: 35 phút 141/4/2016 Cộng điểm – Thuyết trình Hình thức:  Lập nhóm từ 1-3 sinh viên  Lựa chọn các chủ đề bên dưới để thuyết trình  Các nhóm phải đăng ký chủ đề thuyết trình trước 1 tuần của buổi thuyết trình, riêng chủ đề đầu tiên trước 5 ngày  Slide thuyết trình phải nộp trước 3 ngày  Slide phải thoả tất cả các yêu cầu của mỗi đề tài, nếu không thoả sẽ bị từ chối thuyết trình Điểm cộng: từ 0 – 3 điểm vào điểm quá trình 1/4/2016 Trang 15 Cộng điểm – Thuyết trình Chủ đề:  Tuần #2: • Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử đơn vị (Unit Test) và MSTest • Tìm hiểu về nhu cầu công việc QA&QC tại Việt Nam  Tuần #3: Tìm hiểu công cụ quản lý bug  Tuần #4: Tìm hiểu kiểm thử tự động  Tuần #5: Tìm hiểu kiểm thử trên di động  Tuần #6: Tìm hiểu kiểm thử bảo mật  Tuần #7: Kế hoạch kiểm thử và bộ test case cho 1 trường hợp thực tế 1/4/2016 Trang 16 Cộng điểm – Phát biểu Hình thức:  Tham gia thảo luận và giải các bài tập trên lớp  Sau khi kết thúc mỗi buổi học, phải nhắc GV để ghi lại Điểm cộng: từ 0 – 1.5 điểm vào điểm quá trình 1/4/2016 Trang 17 Giáo trình – Tham Khảo  Giáo trình:  Bài giảng trên lớp  Foundation of Software Testing by Dorothy Graham, Erik van Veenedaal, Isabel Evans, Rex Black  CMMI® for Development, Version 1.3 by System Engineering Institute, 2010  Tham khảo:  Software Testing and Quality Assurance Theory and Practice by Kshirasagar Naik and Priyadarshi Tripathy, 2008  Kiểm Thử Và Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm, Thạc Bình Cường ,Nguyễn Đức Mận, 2011  Website tham khảo:   1/4/2016 Trang 18 ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 191/4/2016
Tài liệu liên quan