Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức có đặc điểm: - Đạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương. - Nội dung các chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể

pdf300 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4704 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆPz GS.TS. Bùi Xuân Phong Khoa Quản trị kinh doanh 1 TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1. 1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.1.1.Khái niệm đạo đức v  Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. v  Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức có đặc điểm: - Đạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương. - Nội dung các chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể 1.1.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh v  Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh. v  Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh. - Tính trung thực - Tôn trọng con người - Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội, coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội. - Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt. v  Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh - Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh - Khách hàng của doanh nhân v  Phạm vi áp dụng của đạo đức kinh doanh Đó là tất cả những thể chế xã hội, những tổ chức, những người liên quan, tác động đến hoạt động kinh doanh: Thể chế chính trị, chính phủ, công đoàn, nhà cung ứng, khách hàng, cổ đông, chủ doanh nghiệp, người làm công ... 1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.2.1. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh v  Một vấn đề chứa đựng khía cạnh đạo đức, hay vấn đề mang tính đạo đức, vấn đề được tiếp cận từ góc độ đạo đức, là một hoàn cảnh, trường hợp, tình huống một cá nhân, tổ chức gặp phải những khó khăn hay ở tình thế khó xử khi phải lựa chọn một trong nhiều cách hành động khác nhau dựa trên tiêu chí về sự đúng – sai theo cách quan niệm phổ biến, chính thức của xã hội đối với hành vi trong các trường hợp tương tự – các chuẩn mực đạo lý xã hội. v  Giữa một vấn đề mang tính đạo đức và một vấn đề mang tính chất khác có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt thể hiện ở chính tiêu chí lựa chọn để ra quyết định. Khi tiêu chí để đánh giá và lựa chọn cách thức hành động không phải là các chuẩn mực đạo lý xã hội, mà là “tính hiệu quả”, “việc làm, tiền lương”, “sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ và năng suất”, hay “lợi nhuận tối đa” thì những vấn đề này sẽ mang tính chất kinh tế, nhân lực, kỹ thuật hay tài chính. 1.2.2. Nguồn gốc của vấn đề đạo đức kinh doanh v  Như đã trình bày, bản chất của vấn đề đạo đức là sự mâu thuẫn hay tự – mâu thuẫn. v  Về cơ bản, mâu thuẫn có thể xuất hiện trên các khía cạnh khác nhau như triết lý hành động, mối quan hệ quyền lực trong cơ cấu tổ chức, sự phối hợp trong các hoạt động tác nghiệp hay phân phối lợi ích, ở các lĩnh vực như marketing, điều kiện lao động, nhân lực, tài chính hay quản lý. v  Mâu thuẫn có thể xuất hiện trong mỗi con người (tự mâu thuẫn), giữa những người hữu quan bên trong như chủ sở hữu, người quản lý, người lao động, hay với những người hữu quan bên ngoài như với khách hàng, đối tác - đối thủ hay cộng đồng, xã hội. v  Trong nhiều trường hợp, chính phủ trở thành một đối tượng hữu quan bên ngoài đầy quyền lực. 1. Các khía cạnh của mâu thuẫn. v Mâu thuẫn về triết lý. v Mâu thuẫn về quyền lực. v Mâu thuẫn trong sự phối hợp. v Mâu thuẫn về lợi ích. 2. Các lĩnh vực có mâu thuẫn. -Marketing. -Phương tiện kỹ thuật. -Nhân lực. -Kế toán, tài chính. -Quản lý. -Chủ sở hữu. -Người lao động. -Khách hàng. -Ngành. -Cộng đồng. - Chính phủ. 1.3 CÁC CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.3.1. Chuẩn mực trong kinh tế - xã hội 1. Nghĩa vụ về kinh tế. v Nghĩa vụ về kinh tế trong trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quan tâm đến cách thức phân bổ trong hệ thống xã hội, các nguồn lực được sử dụng để làm ra sản phẩm dịch vụ.. v Đối với người tiêu dùng và người lao động, nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp là cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tạo công ăn việc làm với mức thù lao tương xứng. v Đối với những chủ tài sản, nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp là bảo tồn và phát triển các giá trị và tài sản được ủy thác. v Nghĩa vụ kinh tế còn có thể được thực hiện một cách gián tiếp thông qua cạnh tranh. v Phần lớn các nghĩa vụ kinh tế của các doanh nghiệp thường được thể chế hóa thành các nghĩa vụ pháp lý. 2. Nghĩa vụ về pháp lý v Các nghĩa vụ pháp lý trong trách nhiệm xã hội đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp như một yêu cầu tối thiểu trong hành vi xã hội của một doanh nghiệp hay cá nhân. v Các nghĩa vụ pháp lý được thể hiện trong các bộ luật dân sự và hình sự. v Về cơ bản, những nghĩa vụ pháp lý được quy định trong luật pháp liên quan đến năm khía cạnh (i) điều tiết cạnh tranh, (ii) bảo vệ người tiêu dùng, (iii) bảo vệ môi trường, (iv) an toàn và bình đẳng, và (v) khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái. 3. Nghĩa vụ về đạo đức v  Nghĩa vụ về đạo đức trong trách nhiệm xã hội liên quan đến những hành vi hay hành động được các thành viên tổ chức, cộng đồng và xã hội mong đợi hay không mong đợi nhưng không được thể chế hóa thành luật. v  Nghĩa vụ đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện thông qua các tiêu chuẩn, chuẩn mực, hay kỳ vọng phản ánh mối quan tâm của các đối tượng hữu quan chủ yếu như người tiêu dùng, người lao động, đối tác, chủ sở hữu, cộng đồng. v  Những chuẩn mực này phản ánh quan niệm của các đối tượng hữu quan về đúng – sai, công bằng, quyền lợi cần được bảo vệ của họ 4. Nghĩa vụ về nhân văn v  Nghĩa vụ về nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến những đóng góp cho cộng đồng và xã hội. v  Những đóng góp của doanh nghiệp có thể trên bốn phương diện nâng cao chất lượng cuộc sống, san sẻ bớt gánh nặng cho chính phủ, nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhân viên, và phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động Các quan đểm Quan điểm lcổ điểnz Quan điểm lđánh thuếz Quan điểm lquản lýz Quan điểm lnhững người hữu quanz 1.3.2 Quan điểm và cách tiếp cận đối với thực hiện trách nhiệm XH của DN Quan điểm lcổ điể nz Đặc trưng v  Hành vi kinh tế là một hành vi độc lập khác hẳn với những hành vi khác; một tổ chức kinh tế được hình thành với những mục đích kinh tế và được tổ chức để thực hiện các hoạt động hành vi kinh tế v  Tiêu thức để đánh giá là kết quả hoàn thành các mục tiêu ktế chính đáng và hiệu quả trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh tế v  Mục tiêu và động lực của tổ chức ktế đã được đăng ký chính thức về pháp lý phải được coi là chính đáng và được phluật bảo vệ. Quan điểm lcổ điể nz Trách nhiệm XH của DN theo quan niệm cổ điển là rất hạn chế. Các DN chỉ nên tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu ktế chính thức; các nghĩa vụ khác nên để cho các tổ chức chuyên môn, chức năng thực hiện. Những người theo quan điểm này cho rằng chính phủ nên gánh lấy trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ XH vì những lý do sau: + Tính mục đích: Các tổ chức được thành lập đều có những chnăng, nhvụ nhất định để thực hiện những mđích nhất định, được XH chính thức thừa nhận. Mđích chủ yếu của các tổ chức KT được XH và hệ thống pháp lý chính thức thừa nhận là các mục đích KT. Không chỉ vậy, việc giám sát và quản lý của XH và cơ quan pháp luật đối với các tổ chức KT cũng buộc họ thực hiện các mục tiêu này. Các tổ chức KT có nghĩa vụ và được phép tập hợp, khai thác và sử dụng các nguồn lực XH chỉ để thực hiện các mđích chính thức này. Các hđộng nằm ngoài phạm vi mđích và chức năng nhiệm vụ chính thức không được phép hoặc khuyến khích thực hiện. v  + Phạm vi ảnh hưởng. Nhìn chung, những vấn đề XH thường bao trùm một phạm vi rộng đối tượng, lĩnh vực, khu vực. Một tổ chức KT không có đủ quyền lực và năng lực để giải quyết một cách có kết quả và hiệu quả các vấn đề này ở một phạm vi rộng. Họ chỉ có thể và nên cố gắng thực hiện tốt các nghĩa vụ xã hội liên quan đến những đối tượng bên trong phạm vi tổ chức và thực hiện tốt các nghĩa vụ KT đối với XH (nghĩa vụ thuế) đã tạo nguồn cho các tổ chức XHchuyên trách, các cơ quan chức năng khác thực hiện các nghĩa vụ XH. Quan điểm lcổ điể nz Cần lưu ý rằng, những người theo quan điểm cổ điển phản đối thái độ vô trách nhiệm của DN đối với các vấn đề XH, tuy nhiên họ không ủng hộ các doanh nghiệp trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề này. Họ đặt niềm tin vào sự phân công XH và chuyên môn hóa của cơ chế thị trường tự do, với sự can thiệp của chính phủ ở chừng mực nhất định và coi đó là cach tốt nhất để đạt được tính hiệu quả về XH. Quan điểm lcổ điể nz HẠN CHẾ Nếu DN chỉ tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu KT, các mục tiêu về lợi nhuận, dthu và chphí sẽ là chủ yếu. Khi đó, DN có thể sẽ tìm mọi cách đạt được những chỉ tiêu này mà không hề quan tâm đến việc các cách thức đó có trung thực hay được XH mong đợi hay không Việc điều tiết của chính phủ để xử lý những hậu quả do DN gây ra về mặt XH cũng tốn kém hơn nhiều so với việc khống chế không để chúng xuât hiện. Đặt DN bên ngoài trách nhiệm XH có thể gây ra những hậu quả bất lợi cả về KT và XH đối với XH, nhất là khi DN có quy mô lớn hay ở những vị thế có quyền lực và ảnh hưởng lớn đến nền KT và XH. www.thmemgallery.com Company Logo Quan điểm lđánh thuếz Quan điểm đánh thuế cho rằng DN không phải chỉ có các nghĩa vụ về KT là quan trọng nhất, mà con phải thực hiện những nghĩa vụ đối với người chủ sở hữu tài sản. Quan đ iểm đánh thuế tương đồng với quan điểm cổ điển ở việc thừa nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là hạn chế. Tuy nhiên, cách tiếp cận lại xuất phát từ khía cạnh pháp lý. Quan điểm lđánh thuếz HẠN CHẾ Về mục đích, khi quyết định đầu tư, các cổ đông không chỉ quan tâm đến các thông số tài chính mà họ còn quan tâm đến hình ảnh, giá trị, uy tín của doanh nghiệp. Những người hữu quan không chỉ đầu tư của cải và sức lực cho DN mà còn cả niềm tin và hoài bão. Chính vì vậy, trong quản lý hiện đại, mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp ngày càng được những người quản lý và cổ đông quan tâm và coi trọng. Về cách thức, tương tự như đối với quan điểm cổ điển, không chỉ lợi ích của cổ đông phải được đảm bảo, mà cách thức các DN thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông của mình cũng rất quan trọng. Các chủ sở hữu tài sản không hẳn đã vui mừng khi thấy tài sản của mình tăng lên trong khi những người khác phải chịu thiệt hại, đau đớn hoặc để rồi phải trả giá cao hơn cho cuộc sống tương lai của chính mình. Về lợi íc , lợi ích có thể thu được cả trong ngắn hạn và lâu dài. Quan tâm đến lợi ích trước mắt thường bị coi là t iể cận ; qu n tâm đến lâu dài có thể được coi là có tầm nhìn chiến lược. Xét cho cùng, khi doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ xã hội để dành được sự tôn trọng và danh tiếng từ hía xã hội, có thể họ đa thay mặt cổ đông để “đầu tư vào tương lai”. Về quyền của chủ sở hữu, có quan điểm cho rằng tài sản không thuộc về ai vĩnh viễn, chúng được tích lũy dần trong quá khứ được chuyển giao tạm thời và lại được bổ sung và tích lũy để truyền lại cho người khác hoặc thế hệ sau. Cũng giống như người quản lý, các cổ đông chỉ là chủ tạm thời và là “người được ủy thác quản lý và sử dụng” tài sản của XH. Họ cũng có trách nhiệm làm tăng giá trị và của cải XH, chứ không vì lợi ích “vị kỷ” của họ. Quan điểm lquản lýz Quyền sở h ữu tài sản c hỉ là tương đối v à thực chất đó chỉ là quyền sử dụng tạm thời đối với tài sản. Quan điểm lquản lýz Hành vi của DN không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trực tiếp đối với cổ đông mà rộng hơn đối với XH. Hành động của họ không chỉ chịu sự kiểm soát bởi mong muốn của cổ đông mà quan trọng hơn bởi kỳ vọng của XH. Như vậy, ngoài việc thỏa mãn những nghĩa vụ trực tiếp cho các cổ đông, các đồng nghiệp còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với xã hội. Do XH bao hàm ý nghĩa rất rộng, khó cụ thể hóa, việc thực hiện các nghĩa vụ của DN phải mang tính tự giác với tinh thần trách nhiệm thực sự. Cũng theo quan điểm này, tính tự giác bắt nguồn từ “lòng nhân ái” và tinh thần trách nhiệm xuất phát từ “ý thức về nghĩa vụ được ủy thác”. Quan điểm lquản lýz Quan điểm quản lý tiến bộ hơn so với quan điểm cổ điển vì đã chỉ ra rằng nghĩa vụ của DN và các tổ chức KT không giới hạn ở những nghĩa vụ chính thức, thụ động, mà quan trọng hơn là ý thức đối với các nghĩa vụ XH, tự nguyện. Hạn chế cơ bản của quan điểm này thể hiện ở việc tính tự giác và tinh thần trách nhiệm không đủ để giúp những người quản lý các DN ra quyết định về các nghĩa vụ XH phải thực hiện hoặc khi phải đương đầu với những mâu thuẫn về đạo đức. Quan điểm này rất ít giá trị thực tiễn Quan điểm lnhững người hữu quanz Hoạt động của một doanh nghiệp không chỉ liên quan đến một số đối tượng khác nhau như khách hàng, đối tác, đối thủ, hiệp hội, cộng đồng, chính phủ ... trong xã hội quan tâm vì những lý do và mục đích khác nhau. Thay vì chỉ tập trung phục vụ lợi ích của một số ít các đối tượng hữu quan trực tiếp, doanh nghiệp cần quan tâm thỏa mãn đồng thời lợi ích và mục đích của tất cả các đối tượng hữu quan. Cho rằng “xã hội” là một khái niệm trừu tượng, không cụ thể. Đ iều đó l à m c h o “trách nhiệm xã hội” cũng trở nên mơ hồ, thiếu thực tế. Chắc chắn rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi đối tượng trong xã hội; cũng không nhất thiết phải tìm hiểu và thỏa mãn hết mong muốn của mọi đối tượng xã hội khác nhau, kể cả những người không hề có bất kỳ ràng buộc hay cảm thấy có ràng buộc với hoạt động của doanh nghiệp. ỉ những “người hữu quan” là những đối tượng có lợi ích bị ràng buộc với hoạt động của doanh nghiệp và thực sự quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của họ, họ chính là đại diện cho toàn thể xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp. Do khái niệm “xã hội” đã được cụ thể hóa bằng những con người cụ thể, quan điểm này là một lối thoát đầy triển vọng cho quan điểm quản lý. Nó được vận dụng rất phổ biến trong các triết lý quản lý hiện đại. Quan điểm lnhững người hữu quanz Quan điểm lnhững người hữu quanz HẠN CHẾ Khó khăn trong việc cân đối nghĩa vụ và mục đích. Giữa “nghĩa vụ” và “mục đích” có sự khác biệt. Trách nhiệm xã hội là một khái niệm tổng quát, bao hàm những nhu cầu và mong muốn cần được thỏa mãn (mục đích) và những yêu cầu và ràng buộc cần đảm bảo (nghĩa vụ). Mục đích càng thỏa mãn càng tốt ; nghĩa vụ chỉ cần được thực hiện để đảm bảo những yêu cầu nhất định. Trong thực tế, việc thực hiện các nghĩa vụ cần thiết có thể gây trở ngại cho việc thỏa mãn mục đích. Mâu thuẫn về lợi ích có thể được giải quyết bằng cách thương lượng hay dung hòa, nhưng các nghĩa vụ khác nhau đối với các đối tượng khác nhau không thể dễ dàng dung hòa hay cân đối. Quan điểm lnhững người hữu quanz HẠN CHẾ Tiếp cận theo thứ t ự ưu tiên Các nghĩa vụ không giống nhau và chúng cần được xác định theo thứ tự nhất định để ưu tiên thực hiện Các tổ chức có những chức năng nhiệm vụ nhất định, được tổ chức tốt để thực hiện chúng, luôn cố gắng phấn đấu (cạnh tranh) để có được những nguồn lực tốt nhất và cũng luôn tìm cách chuyên môn hóa sâu để có năng lực tốt nhất trong việc hoàn thành những chức năng, nhiệm vụ chính thức. Đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của chúng là thực hiện các hoạt động kinh tế, sử dụng các nguồn lực kinh tế – xã hội và mang lại của cải vật chất, giá trị (kinh tế) và sự thỏa mãn (tinh thần) cho xã hội. Như vậy, các nghĩa vụ theo thứ tự chức năng nhiệm vụ của DN sẽ là (1) kinh tế, (2) pháp lý, (3) đạo lý và (4) nhân đạo. www.thmemgallery.com Company Logo Tiếp cận theo thứ t ự ưu tiên Đóng góp Hạn chế Đòi hỏi phải gắn việc đánh giá về một tổ chức, một hành vi với chức năng nhiệm vụ chính thức của nó như quan điểm hình – danh của Pháp Gia “Khi nào các doanh nghiệp hay tổ chức cảm thấy/ cho rằng mình đã thực hiện xong nghĩa vụ thứ nhất và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ tiếp theo ? www.thmemgallery.com Company Logo Tiếp cận theo tầm quan trọng Cho rằng thật khó có thể tách riêng các nghĩa vụ do mối liên hệ giữa chúng và cũng hầu như không thể thực hiện được đồng thời đầy đủ các nghĩa vụ, vì vậy DN cần thực hiện trước những nghĩa vụ được coi là quan trọng hơn Chia thành 3 nhóm Các nghĩa vụ cần thiết: nghĩa vụ kinh tế, pháp lý và đạo lý chính thức và cần thiết Các nghĩa vụ cơ bản: những nghĩa vụ kinh tế và pháp lý cơ bản tối thiểu Các nghĩa vụ tiên phong: nghĩa vụ phát triển, tiên phong, tự nguyện. www.thmemgallery.com Company Logo Đóng góp Hạn chế Tiếp cận theo tầm quan trọng Đây cũng là một cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên, nhưng thực tiễn hơn do đại diện cho cả hai quan điểm cổ điển và quan điểm đánh thuế. Bằng cách chỉ rõ những tính chất và tầm quan trọng của các nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện của các DN, việc xác minh và ra quyết định thực thi và kiểm soát trở nên dễ dàng hơn. Hạn chế cơ bản của cách tiếp cận này cũng thể hiện ở chính việc đặt ra thứ tự ưu tiên về nghĩa vụ để thực hiện. Phạm vi các nghĩa vụ càng về sau càng lớn làm cho việc ra quyết định trở nên khó khăn, vì vậy không có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp quan tâm thực hiện. www.thmemgallery.com Company Logo Tiếp cận theo tình huống Nhấn mạnh một thực tế rằng các tình huống ra quyết định là không giống nhau, đối tượng, mối quan tâm và các nghĩa vụ phải thực hiện trong các hoàn cảnh đó là không giống nhau, vì vậy cần có cách tiếp cận linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn www.thmemgallery.com Company Logo Tiếp cận theo tình huống Phê phán cách tiếp cận theo nghĩa vụ là hình thức và thụ động, cách tiếp cận theo tình huống nhấn mạnh yếu tố năng lực ra quyết định của người quản lý và đánh giá các quyết định dựa vào tình chính đáng của các hành động – nghĩa là, khả năng và mức độ hành động đáp ứng được sự mong đợi của XH. Khi đó, việc thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ kinh tế (như có lãi, việc làm, tăng trưởng), không vi phạm pháp luật và xây dựng được mối quan hệ con người trong tổ chức tốt đẹp chưa thể coi là đủ bởi chúng chỉ thỏa mãn một số đối tượng ; một số bộ phận XH hay đối tượng khác có thể không được thỏa mãn. www.thmemgallery.com Company Logo Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng cách tiếp cận theo tình huống buộc doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh khi ra quyết định và hành động. Vì vậy, không chỉ các quyết định trở nên thực tiễn và toàn diện hơn, mà ý thức và sự chủ động của người ra quyết định cũng được phát huy Tiếp cận theo tình huống www.thmemgallery.com Company Logo Tiếp cận theo tình huống Hạn chế quan trọng của cách tiếp cận theo hoàn cảnh là các nghĩa vụ và việc thực hiện trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Để áp dụng thành công cách tíêp cận này, năng lực ra quyết định và ý thức đạo đức của người ra quyết định, người thực hiện đóng vai trò quyết định. 1.3.3 Đạo đức kinh doanh và tránh nhiệm xã hội Khái niệm “đạo đức kinh doanh” và “trách nhiệm xã hội” thường hay bị sử dụng lẫn lộn. Trên thực tế, khái niệm trách nhiệm xã hội được nhiều người sử dụng như là một biểu hiện của đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, hai khái niệm này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu trách nhiệm xã hội là những nghĩa vụ một doanh nghiệp hay cá nhân phải th
Tài liệu liên quan