Dấu ấn văn hóa truyền thống trong quan niệm của người công giáo Việt về các vị thánh công giáo

Tóm tắt Cho đến nay vẫn có những quan điểm khác nhau về mối tương quan giữa các vị thánh trong đạo Công giáo với văn hóa, tâm thức người Việt. Nghiên cứu này được thực hiện để xác nhận giả định rằng văn hóa truyền thống của người Việt đã ảnh hưởng và làm thay đổi quan niệm của người Việt Công giáo về các vị thánh trong đạo. Trên cơ sở những nghiên cứu thực tế và kế thừa kết quả nghiên cứu của những tác giả khác, chúng tôi thấy rằng truyền thống trọng Mẫu đã ảnh hưởng đến quan niệm của người Việt Công giáo về Đức Maria với những đặc điểm như sự che chở, ban ơn và bảo trợ cho sự sinh sôi nảy nở; còn thánh Quan Thầy của xứ đạo cũng giống như Thành hoàng làng, đều có vai trò quan trọng đối với cộng đồng làng, là chỗ dựa tinh thần của dân làng. Sự giao thoa văn hóa này có nguồn gốc sâu xa từ chính “bản chất Việt” của người Công giáo Việt Nam.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dấu ấn văn hóa truyền thống trong quan niệm của người công giáo Việt về các vị thánh công giáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số 25 - Tháng 9 - 201824 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA 1. Đặt vấn đề Xuất phát từ những tri thức từ khá xa xưa, cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng Công giáo là một tôn giáo phương Tây, do đó, quá xa lạ với văn hóa Việt Nam, trong đó có ý kiến cho rằng ngay cả những vị thánh trong đạo Công giáo cũng không gần gũi với văn hóa, tâm thức người Việt. Để làm thay đổi quan điểm này, đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng, quan niệm về Chúa Trời của người Công giáo có nhiều điểm gần gũi với quan niệm về Trời, Ông Trời trong văn hóa tâm linh người Việt. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ căn cứ để giải thích một cách rõ ràng cho những thắc mắc về sự liên quan giữa các vị thánh Công giáo với tâm thức truyền thống người Việt. Chúng tôi đưa ra giả thuyết: Mặc dù đến từ một tôn giáo xa xôi, nhưng thông qua tâm tư, tình cảm của người tín hữu Việt, những vị thánh trong đạo Công giáo đã mặc lấy hình hài và vị thế của những vị thần thánh vốn đã quen trong tâm thức người Việt. Nghiên cứu này được thực hiện để kiểm tra giả thuyết thông qua việc chỉ ra và phân tích những dấu ấn của truyền thống trọng Mẫu và tục thờ Thành hoàng làng trong quan niệm cũng như hành vi DẤU ẤN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT VỀ CÁC VỊ THÁNH CÔNG GIÁO VŨ VĂN ĐẠT Tóm tắt Cho đến nay vẫn có những quan điểm khác nhau về mối tương quan giữa các vị thánh trong đạo Công giáo với văn hóa, tâm thức người Việt. Nghiên cứu này được thực hiện để xác nhận giả định rằng văn hóa truyền thống của người Việt đã ảnh hưởng và làm thay đổi quan niệm của người Việt Công giáo về các vị thánh trong đạo. Trên cơ sở những nghiên cứu thực tế và kế thừa kết quả nghiên cứu của những tác giả khác, chúng tôi thấy rằng truyền thống trọng Mẫu đã ảnh hưởng đến quan niệm của người Việt Công giáo về Đức Maria với những đặc điểm như sự che chở, ban ơn và bảo trợ cho sự sinh sôi nảy nở; còn thánh Quan Thầy của xứ đạo cũng giống như Thành hoàng làng, đều có vai trò quan trọng đối với cộng đồng làng, là chỗ dựa tinh thần của dân làng. Sự giao thoa văn hóa này có nguồn gốc sâu xa từ chính “bản chất Việt” của người Công giáo Việt Nam. Từ khóa: Công giáo Việt Nam, các thánh Công giáo, hội nhập văn hóa Abstract So far, there are different views on the relationship between Catholic saints and Vietnamese culture. This study is to confirm the assumption that Vietnamese traditional culture have influenced and made changes the Vietnamese Catholics’ conception of Catholic saints. Based on the actual researches and inheritance of other authors’ researches, we have found that the Mother Goddess worship tradition influenced the Viet Catholics’ view of Mary with the characteristics as: protection, blessing and patronage for procreation. Patron Saint of the parish is like the god of the village, which is important to the village community, the spiritual support of the villagers. This cultural integration is deeply rooted in the “Vietnamese nature” of Vietnamese Catholics in Vietnam. Keywords: Vietnamese Catholic, Catholic saints, cultural integration 25Số 25 - Tháng 9 - 2018 TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA thờ cúng của người Công giáo Việt đối với Đức Maria và thánh Quan Thầy. Bài viết này là một nội dung trong nghiên cứu của chúng tôi về sự hội nhập văn hóa dân tộc của Công giáo Việt Nam. Bên cạnh sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả khác, công trình là kết quả nghiên cứu thực địa tại một số xứ đạo ở tỉnh Nam Định năm 2017. Các phương pháp nghiên cứu được vận dụng bao gồm quan sát, quan sát tham dự (để thấy được bối cảnh cũng như những hành vi tôn giáo của người dân), phỏng vấn sâu (để hiểu tâm tư, suy nghĩ của giáo dân và ý nghĩa các hành vi tôn giáo của họ). 2. Dấu ấn của truyền thống trọng Mẫu trong quan niệm của người Công giáo Việt về Đức Maria Truyền thống trọng Mẫu của người Việt thể hiện rõ nét trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Đây là một tín ngưỡng dân gian xuất hiện từ rất sớm và có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Trên cả nước có khoảng 1.000 di tích văn hóa thì có đến 250 di tích thờ cúng các vị thần là nữ. Trong 27 vị thần tiên có nguồn gốc thuần Việt thì 17 vị là tiên nữ (3). Tín ngưỡng thờ Mẫu là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời (Mẫu Thượng Thiên), đất (Mẫu Địa), sông nước (Mẫu Thoải), rừng núi (Mẫu Thượng Ngàn), Ngoài ra, nhân dân ta còn thờ những vị Thái hậu (như Thái hậu Ỷ Lan), Hoàng hậu (như Hoàng hậu Bạch Ngọc), Công chúa (như Công chúa Liễu Hạnh), là những người mẹ có công với dân, với nước ngay cả khi còn sống cũng như sau khi đã quy tiên, trở thành những vị thánh thần linh ứng. Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng bản địa Việt Nam, lấy việc tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm biểu tượng với các quyền năng như che chở, ban ơn và bảo trợ cho sự sinh sôi nảy nở. Tín ngưỡng này phản ánh khát vọng cũng như niềm tin mãnh liệt của người Việt đối với quyền lực, năng lực thiêng liêng che chở cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, thoát khỏi thiên tai, địch hoạ... Với những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2017. Do mang trong mình tâm thức coi trọng Mẫu, nên khi tiếp nhận các tôn giáo từ bên ngoài, người Việt đã dần cải biến và “nữ tính hóa” những tôn giáo này. Quan Âm của đạo Phật từ một nam thần, sang Việt Nam được chuyển thành nữ; hệ thống Tứ pháp (Lôi, Vũ, Vân, Điện) cũng là các nữ thần. Khi Công giáo vào Việt Nam, Đức Maria - một thánh nữ cũng được các tín hữu sùng kính đặc biệt. Đa phần mọi người đều biết rằng, Đức Maria là một vị thánh rất được người Công giáo, đặc biệt là người Công giáo Việt Nam coi trọng. Người Công giáo sử dụng rất nhiều danh xưng hoa mỹ để nói về Đức Maria như: Đức Mẹ, Đức Nữ Vương, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương Ban Sự Bình An, Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trong niềm tin Công giáo, Đức Maria đã mang thai một cách màu nhiệm (do quyền năng Thiên Chúa) và sinh ra Chúa Giêsu, do đó, Đức Maria được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Ngoài ra, Đức Maria còn được tôn vinh với các danh hiệu cao quý khác như: Trọn Đời Đồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời. Khi Công giáo du nhập vào Việt Nam, Đức Maria được giáo dân gọi với những danh xưng rất quen thuộc như Thánh Mẫu, Đức Bà,... Bên cạnh đó, phần lớn những nữ giáo dân ở Việt Nam lấy tên thánh là Maria. Hầu như trong gia đình Công giáo nào cũng trưng bày ảnh hoặc tượng Đức Maria với nhiều hình hài, phong cách khác nhau. Bức ảnh mà người Công giáo hay lựa chọn để trưng bày nhất là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - một biểu tượng nghệ thuật, tôn giáo nổi tiếng có từ thế kỷ XV. Ở các nhà thờ/thánh đường Công giáo, không khó để nhận thấy hình tượng Đức Maria được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, cả ở trong và ngoài nhà thờ. Ở nhà thờ giáo xứ Bình Hải (xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ), trên khu Số 25 - Tháng 9 - 201826 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA vực gian thánh, tượng Đức Maria cũng được đặt đứng bên phải tượng Chúa Giêsu, bên trái là tượng ông Thánh Giuse. Ở bên cánh gà có một tòa đặt ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bên ngoài nhà thờ, nơi có một cây si cổ thụ rất lớn, người ta làm một núi đá và đặt tượng Đức Maria lên trên đó, gọi là Núi đá Đức Mẹ. Tượng này được làm bằng thạch cao, màu trắng, cao khoảng 1,2m, thiết kế theo phong cách tượng Đức Mẹ Lộ Đức đang chắp tay và ngước nhìn trời. Chân núi là một hồ nước nhỏ và có các dòng nước chảy xuống. Cuối nhà thờ lại có một tượng Đức Maria khác: Đó là tượng đài Nữ Vương Thiên Đàng. Tượng này cao khoảng 1,5m, được đặt trên đài cao 2,5m; trên đầu tượng có triều thiên 12 ngôi sao, chân đạp lên đầu con rắn. Sau mỗi thánh lễ cuối tuần, cha xứ và giáo dân lại ra ngoài núi đá Đức Mẹ hoặc tượng đài để làm nghi thức xông hương và đọc kinh cầu nguyện riêng với Mẹ. Sau mỗi buổi kinh sáng, chiều, giáo dân cũng thường nán lại nơi tượng đài để đọc kinh. Mặc dù trong thánh lễ hay mỗi buổi kinh đều có những nghi thức, kinh cầu dành cho Đức Maria, nhưng đối với những giáo dân nơi đây có lẽ như thế là chưa đủ nên người ta thường nán lại để “tâm sự riêng” với Người. Thực ra, việc tôn kính Đức Maria khá phổ biến đối với người Công giáo trên thế giới, nhưng đối với người Công giáo Việt Nam, việc tôn kính Đức Maria dường như được nâng lên một tầm cao hơn. Theo giáo lý Công giáo, đối với Đức Maria chỉ thể hiện lòng sùng kính chứ không tôn thờ, nhưng theo cảm nhận của chúng tôi, những niềm tin và nghi lễ mà người Công giáo Bình Hải nói riêng, Công giáo Việt Nam nói chung, dành cho Đức Maria không khác gì một sự tôn thờ dành cho Thánh Mẫu. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Dương, Thánh Mẫu Maria mang đầy đủ những đặc trưng của một Mẫu, đó là: Che chở, Ban ơn, Sinh sôi. Trong khó khăn, gian khổ hay khi gặp hoạn nạn, các giáo sĩ và giáo dân đều đến cầu xin Đức Maria che chở, đặc biệt là thời kỳ đạo Công giáo bị nhà nước phong kiến Việt Nam ngăn cấm. Theo lịch sử giáo phận Bùi Chu (Nam Định), vào nửa cuối thế kỷ XIX, triều đình cấm đạo rất gắt gao, việc truyền đạo và giữ đạo gặp nhiều khó khăn và thử thách. Trong hoàn cảnh bi đát ấy, giám mục Valentinô Berrio-Ochoa Vinh cùng với một số giáo sĩ đã cùng nhau tha thiết khấn cùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (một tước hiệu của Đức Maria) rằng: Nếu Đức Maria ban sự bình an cho giáo phận, thì giáo phận sẽ nhận Người làm Quan Thầy và sẽ xây một đền thờ xứng đáng để dâng kính Người. Tương truyền là lời khấn đã được chấp nhận và sau đó giáo phận Bùi Chu đã xây đền thờ kính Đức Maria tại Phú Nhai (nay là Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và tuyên bố nhận Đức Maria làm Quan Thầy của giáo phận. Với niềm tin rằng Đức Maria có thể ban ơn cho con cái thông qua việc chấp nhận những lời cầu xin, người Công giáo thường tìm đến Đức Maria để xin Người ban cho họ được thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày như: xin cho có công ăn việc làm, xin tìm thấy của đã mất, xin cho được lành bệnh, xin cho đi đường bình an, xin cho học hành tấn tới và thành công trong thi cử, Nhìn chung, nhu cầu con người thì rất nhiều, nhưng như một điều cấm kỵ, người Công giáo thường chỉ xin những điều lành mạnh và ở mức độ vừa phải. Ví dụ như người ta thường không dám xin cho được trúng đề, trúng số, cũng không dám xin cho được giàu có mà chỉ cầu xin cho được “hàng ngày dùng đủ”, tức là không đói khát, khổ sở quá là được. Tại nhà thờ Bình Hải, mỗi buổi cầu nguyện có hàng chục người “xin khấn”. Còn tại Nhà thờ Thái Hà - một trung tâm Công giáo lớn ở Hà Nội, nơi có Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - mỗi tuần có tới hàng ngàn người (trong đó có cả những người không Công giáo) đến để cầu khấn Đức Mẹ. Bên cạnh những người đến để xin ơn, cũng có nhiều người đến tạ ơn vì lời cầu xin của họ đã được đáp ứng. Theo số liệu chúng tôi thu thập được, trong tuần từ ngày 27Số 25 - Tháng 9 - 2018 TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA 26/2 đến ngày 4/3/2017 có 6.749 người xin ơn và 843 người tạ ơn; tuần từ ngày 6/5 đến ngày 12/5/2018 có 3.793 người đến xin ơn và 392 người tạ ơn. Cùng với những lời cầu nguyện thầm thì, người ta còn ghi những tâm nguyện của mình vào một cuốn sổ được đặt ở bàn thờ nơi có linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mỗi lần xin ơn hay tạ ơn, người ta thường bỏ vào “hòm khấn” một ít tiền (tùy tâm) để thể hiện lòng thành của mình. Đức Maria cũng được xem là người bảo trợ cho sự sinh sôi, nảy nở. Bên cạnh xin những ơn về tiền tài danh vọng, những người muộn mằn về đường con cái đều tìm đến Đức Maria để “xin cho có con cái”. Người ta tâm niệm rằng, Đức Maria cũng là mẹ, lại là một người mẹ nhân từ nên Người rất thấu hiểu tâm tư tình cảm của những người làm mẹ. Trong thời kỳ mang thai, nhiều phụ nữ Công giáo rất thích trưng bày ảnh “Mẹ bồng con” (Đức mẹ bế Chúa Giêsu hồi thơ ấu) trong nhà, bởi họ tin rằng khi tôn kính bức ảnh này, họ sẽ được may mắn trong sinh nở. Ngoài ra, đã từ lâu, người Công giáo, nhất là ở các vùng quê, có tục “bán con cho Đức Mẹ”. Với những con trẻ sinh ra khó nuôi, nhiều gia đình đã đem “bán” con cho Mẹ với niềm tin rằng Đức Mẹ sẽ quan tâm đặc biệt và phù hộ, che chở cho bé. Đến khi trẻ 13 tuổi, tức là khi trẻ đã qua giai đoạn “khó nuôi” thì làm lễ xin con về. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Dương, việc người Công giáo có tục “bán con cho Đức Mẹ” chính là biểu hiện của hình thức “bán khoán” trẻ cho đền phủ hoặc cho Phật mà những người Việt hay làm (1, tr.314). 3. Dấu ấn của tục thờ Thành hoàng làng trong quan niệm của người Công giáo Việt về thánh Quan Thầy xứ đạo Thành hoàng là một biểu tượng cổ xưa có gốc từ Trung Hoa để chỉ vị thần đại diện cho một tòa thành lớn có hào bao quanh, vị thần này được thờ nhằm để bảo vệ cho tòa thành đó. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ thời nhà Đường (khoảng thế kỷ thứ IX) rồi phát triển qua các triều đại phong kiến độc lập của nước ta. Các Thành hoàng được phong các mỹ tự do có công giúp dân, giúp nước. Tuy nhiên, việc thờ vị thần cai quản thành trì này không sâu đậm và không dài lâu ở các thành đô ở nước ta. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng bắt đầu lan truyền đến các vùng nông thôn, nơi tín ngưỡng thờ thần in đậm dấu ấn trong văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước. Thành hoàng được suy tôn là những vị thần bảo vệ cho cuộc sống của người dân trong làng, nhất là những nhân vật lịch sử từng có công tạo lập, phát triển đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội cho làng, nước. Đối với các làng quê Việt Nam, Thành hoàng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng làng. Nhà nước phong kiến Việt Nam chọn lọc và sắc phong cho Thành hoàng làng nhằm mục đích đoàn kết và động viên toàn bộ sức mạnh của cộng đồng làng, xã và dân tộc thành một khối. Và đình làng, từ một trụ sở hành chính, trở thành nơi thờ Thành hoàng và là nơi tụ họp dân làng khi có việc chung, là chốn vui chơi của cả làng vào các dịp lễ hội. Sự thờ cúng thần Thành hoàng là nền tảng gắn kết mọi thành viên trong cộng đồng làng, xã. Quan trọng hơn, Thành hoàng đã trở thành một biểu tượng tâm linh, một chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân, bởi với họ, thần có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng. Cũng giống như làng Việt cổ truyền, mỗi xứ đạo - làng Công giáo cũng lựa chọn cho mình một vị thánh bảo trợ, gọi là thánh Quan Thầy (còn gọi là thánh bổn mạng hay thánh bảo trợ, tiếng Latinh là Patronus). Cần nói thêm rằng, giáo hội Công giáo có hàng trăm vị thánh. Họ là những người được Giáo hội tôn phong bởi những đóng góp to lớn của họ trong sự phát triển của Giáo hội (như các thánh Tông đồ Chúa Giêsu, thánh Tôma Aquinô, thánh Augustinô,) hoặc bởi những đóng góp đặc biệt đối với xã hội (như thánh Têrêsa ở Calcutta - Ấn Độ). Việc chọn lựa thánh Quan Thầy cho một xứ đạo do giám mục trong giáo phận Số 25 - Tháng 9 - 201828 NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA quyết định sau khi đã bàn bạc kỹ càng, hoặc sau một cuộc bỏ phiếu hay qua các đơn thỉnh nguyện của cộng đoàn giáo dân. Mỗi xứ đạo chỉ được chọn một thánh Quan Thầy, không có thánh Quan Thầy thứ hai, hay Quan Thầy phụ. Như vậy, thánh Quan Thầy không phải là tên riêng của một vị thánh nào mà là một chức danh để chỉ vị thánh được chọn để bảo vệ, hướng dẫn và cầu bầu cho một người (thông qua lễ rửa tội), một xứ đạo, một dòng tu, một địa phương (ví dụ như ở Hoa Kỳ có Los Angeles được đặt theo tên Đức Maria, San Francisco theo tên thánh Phanxicô, San Jose theo tên thánh Giuse, San Diego theo tên thánh Điđacô...; ở Nga có Thành phố St. Petersburg nghĩa là đô thị của thánh Phêrô,) hoặc thậm chí là một sự kiện. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến thánh Quan Thầy của xứ đạo - làng Công giáo. Cũng giống như cảm thức của người Việt về các vị Thành hoàng, người Công giáo cũng rất đề cao vai trò của vị thánh Quan Thầy xứ đạo. Trong các làng giáo, người ta thường đặt tên thánh của cá nhân theo tên của vị thánh Quan Thầy giáo xứ. Ví dụ: Nếu thánh Quan Thầy của giáo xứ đó là thánh Tôma thì hầu như tất cả nam giới trong giáo xứ đều lấy tên thánh là Tôma (ví dụ: Tôma Vũ Văn Nghĩa,). Trong nhà thờ, bao giờ cũng phải có tượng thánh Quan Thầy và phải đặt ở nơi trang trọng. Người Công giáo còn tin rằng, thánh Quan Thầy có ảnh hưởng rất lớn đến các sự kiện lớn của cộng đồng xứ đạo. Khi hỏi một người Công giáo rằng thánh Quan Thầy có phải Thành hoàng làng không, người ấy dứt khoát trả lời là không. Nhưng khi hỏi về vai trò của thánh Quan Thầy, người này cho biết: “Ở đây chúng tôi rất kính thánh Quan Thầy. Mỗi khi trong xứ đạo có việc quan trọng như sửa sang nhà thờ, sửa gác chuông, xây nhà giáo lý, chuẩn bị tuần Chầu, cha xứ và giáo dân đều hướng lên thánh Quan Thầy, cầu xin Ngài ban cho được bình yên, công việc suôn sẻ, không thì không yên tâm làm gì” (nam, 68 tuổi, từng tham gia Ban hành giáo tại giáo xứ Bình Hải). Có một thực tế là: Theo giáo lý Công giáo, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền “ban” cho thứ này thứ khác, còn các thánh, kể cả Đức Maria, chỉ có thể cầu bầu (cầu xin, bầu cử) với Chúa cho giáo dân, chứ không có quyền năng ban phát điều gì cả. Tuy nhiên, quan niệm này chỉ tồn tại ở những người thông thạo giáo lý, còn theo cảm thức bình dân, nhiều người vẫn xem thánh Quan Thầy như một đấng có quyền năng bảo vệ, che chở và ban phát ơn lành cho cộng đồng của họ, giống hệt quan niệm của người Việt về Thành hoàng làng. Đối với nhiều làng giáo, ngày lễ kính thánh Quan Thầy cũng chính là ngày hội làng. Trong ngày lễ này, người ta thường tổ chức rước kiệu thánh Quan Thầy rất long trọng. Chúng tôi đã có dịp theo dõi một cuộc rước kiệu thánh Quan Thầy ở giáo xứ Bình Hải. Trước khi cuộc rước bắt đầu, cha chủ tế (linh mục) đến trước tượng thánh quan thày để thực hiện nghi thức làm phép tượng và xông hương. Điều này gợi nhớ đến nghi lễ “phụng nghinh” trước các cuộc rước thần trong hội làng. Sau đó tượng thánh Quan Thầy được rước từ trong nhà thờ ra và đặt cố định trên kiệu vàng (còn gọi là kiệu bát cống) lúc này đã chờ sẵn ở cuối nhà thờ. Lễ rước kiệu diễn ra trang nghiêm: đi đầu đoàn rước là cờ Hội thánh, tiếp theo là đội cầm Thánh giá và nến cao (nhìn xa giống các đồ “bát bửu”), tiếp đến là đoàn người đánh chiêng, trống, đội kèn đồng, đội bát âm, sau đó là các đoàn hội khác như hội gia trưởng, hội hiền mẫu, hội dòng ba và đội kiệu. Để tham gia đoàn rước, trang phục của mỗi người phải lịch sự, đặc biệt là phụ nữ phải mặc áo dài truyền thống - đây được coi là trang phục phù hợp nhất với nữ giới mỗi khi đến nhà thờ. Theo dõi cuộc rước kiệu thánh Quan Thầy, từ cách sắp xếp đoàn rước, các đồ lễ, trang phục cho đến các lễ nghi có nhiều điểm khá giống với đám rước Thành hoàng làng. Có lẽ điểm cơ bản giúp người ta phân biệt đám rước thánh Quan Thầy với rước Thành hoàng làng đó là đám rước này được diễn ra ở nhà thờ Công giáo chứ không phải ở đình làng. Trong mỗi dịp lễ kính thánh Quan Thầy, các gia đình thường làm cỗ để thết đãi anh em bạn bè và những người thân ở xa về 29Số 25 - Tháng 9 - 2018 TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG NGHIÊN CỨUVĂ N HÓA tham dự lễ. Điều này phản ánh văn hóa “Lễ