Đề cương bài gảng học phần: cơ sở cảnh quan học

Cảnh quan học là một bộ môn khoa học phát triển nhanh chóng, hiện trở thành một ngành quan trọng nhất của địa lý hiện đại. Những kết quả nghiên cứu của nó được ứng dụng để giải quyết hàng loạt các vấn đề cấp bách hiện nay, đặc biệt nhằm qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nó là khoa học nghiên cứu mối tác động tương hỗ giữa các các hợp phần cấu trúc, các quy luật phân hoá để ứng dụng trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội.

pdf49 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương bài gảng học phần: cơ sở cảnh quan học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên