Đề cương chi tiết học phần tên học phần Rèn nghề 3

1. Tên học phần: rèn nghề 3: Sử dụng phần mềm máy tính SPSS để phân tích dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội - Mã số học phần: SAE 413 - Số tín chỉ: 1,5 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 10 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 20 tiết - Số tiết thực hành: 20 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 20 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm đánh giá bài báo cáo: trọng số 0,3 - Điểm đánh giá đề án: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Kinh tế lượng, thống kê kinh tế - xã hội - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Thông qua môn học, sinh viên nắm được phương pháp kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu, phân tích phương sai, các mô hình phân tích hồi quy cơ bản. 5.2. Kỹ năng: Thông qua môn học, sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng trong việc xây dựng các mô hình hồi quy bằng phần mềm xử lý dữ liệu SPSS.

docx5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần tên học phần Rèn nghề 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PTNT BỘ MÔN KINH TẾ NGÀNH Thạc sĩ: ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Rèn nghề 3 Sử dụng phần mềm máy tính SPSS để phân tích dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội Số tín chỉ: 1,5 Mã số học phần: SAE 413 Thái Nguyên, Năm 2016 Thái Nguyên, /2013 KHOA KINH TẾ & PTNT BỘ MÔN KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: rèn nghề 3: Sử dụng phần mềm máy tính SPSS để phân tích dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội - Mã số học phần: SAE 413 - Số tín chỉ: 1,5 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 10 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 20 tiết - Số tiết thực hành: 20 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 20 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm đánh giá bài báo cáo: trọng số 0,3 - Điểm đánh giá đề án: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Kinh tế lượng, thống kê kinh tế - xã hội - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Thông qua môn học, sinh viên nắm được phương pháp kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu, phân tích phương sai, các mô hình phân tích hồi quy cơ bản. 5.2. Kỹ năng: Thông qua môn học, sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng trong việc xây dựng các mô hình hồi quy bằng phần mềm xử lý dữ liệu SPSS. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 6.1.Giảng dạy lý thuyết- thực hành trên máy tính (45 tiết) TT Nội dung kiến thức Tiết Phương pháp giảng dạy - Lớp tập trung tại điểm rèn nghề, nghe phổ biến nội dung rèn nghề - Giới thiệu phần mềm SPSS - Hướng dẫn khởi động, khai báo và nhập biến - Hướng dẫn cách thu thập dữ liệu, lập bảng hỏi - Hướng dẫn lập bảng hỏi Tiết 1-5 Thuyết trình. Điều tra, thu thập dữ liệu tại địa phương Sinh viên thực hiện - Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến - Thực hành mã hóa, nhập các thông tin thu thập được từ câu hỏi điều tra - Hướng dẫn và thực hiện các phương pháp làm sạch dữ liệu sử dụng phần mềm SPSS - Lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả - Trình bày kết quả bằng đồ thị Tiết 6-10 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Thực hiện kiểm định giả thiết về giá trị trung bình của một tổng thể Thực hiện kiểm định giả thiết về sự bằng nhau giữa hai trung bình tổng thể - trường hợp mẫu độc lập Thực hiện kiểm định giả thiết về sự bằng nhau giữa hai trung bình tổng thể - trường hợp mẫu phụ thuộc Tiết 11 - 15 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Tóm tắt lý thuyết Phân tích phương sai một yếu tố (ANOVA) Thực hiện phân tích phương sai một yếu tố với SPSS Đọc kết quả phân tích phương sai Tiết 16 - 20 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Hồi quy đơn (Hồi quy hai biến) Tiết 21- 25 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Hồi quy bội (Hồi quy đa biến) Tiết 26 - 35 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Hồi quy với biến giả Một số dạng mô hình khác (Mô hình log-log) Tiết 35 - 40 Giáo viên huyết trình Sinh viên thực hiện Kiểm tra cuối kỳ Tiết 41- 45 Sinh viên thực hiện Tổng: 45 tiết lý thuyết và thực hành 7. Tài liệu học tập: - Giáo trình nội bộ môn Rèn nghề 3: Sử dụng phần mềm máy tính SPSS để phân tích dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội. 8. Tài liệu tham khảo Robert B. Burns, Business Research methods and Statistics Using SPSS, Sage Publictations Ltd, 2008 Website tham khảo 1. (Tổng cục thống kê Việt Nam) 2. (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 3. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ) 9. Cán bộ giảng dạy Stt Giảng viên Đơn vị Học hàm, học vị Đỗ Thị Hà Phương Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Thạc sĩ Đỗ Xuân Luận Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Tiến sĩ Nguyễn Văn Tâm Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Tiến sĩ Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên ThS. Đỗ Thị Hà Phương