Đề cương chi tiết học phần tên học phần Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Ứng dụng trắc địa ảnh - Viễn thám Tiếng Anh: Application of Remote sensing I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: ASE 621 - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: . - Học kỳ: I - Bộ môn phụ trách: Trắc địa, GIS - Viễn thám - Khoa Quản lý Tài nguyên II. Thông tin về giảng viên Giảng viên 1: Họ và tên: Phan Đình Binh; chức danh khoa học: PGS. TS, Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com; Điện thoại: 0984 94 16 26 Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Quang Minh - Chức danh khoa học: PGS. TS - Địa chỉ: Email: . Điện thoại: .mobile) III. Mục tiêu học phần Môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nâng cao về trắc địa ảnh - Viễn thám như: Các chuẩn, cơ sở và phương pháp đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không; Bộ cảm, vệ tinh viễn thám và đoán đọc điều về vệ tinh, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của trắc địa ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên (quản lý đất đai). IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm các nội dung cơ bản: - Chương 1. Giới thiệu chung về trắc địa ảnh - viễn thám - Chương 2. Đoán đọc điều vẽ ảnh - Chương 3. Một số ứng dụng trắc địa ảnh - viễn thám trong quy hoạch, xây dựng bản đồ chuyên đề trong quản lý Tài nguyên V. Nhiệm vụ của học viên - Dự lớp: nghe thuyết trình và trình chiếu Powerpoint, tham gia ý kiến xây dựng bài giảng, tham khảo tài liệu chuyên môn - Thực hành, bài tập: Giải đoán ảnh - Khác: + Viết và trình bày tóm tắt chuyên đề (tiểu luận). + Nộp chuyên đề cho giảng viên đúng thời hạn. VI. Tài liệu học Tập 6.1. Giáo trình Phan Đình Binh, 2016. Giáo trình nội bộ Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám. 6.2. Tài liệu tham khảo2 - Lê Văn Hường, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh mặt đất, NXB Giao thông vân tải - Trương Anh Kiệt, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần công tác tăng dày khống chế ảnh, NXB giao thông vận tải. - Trương Anh Kiệt, (2001), Giáo trình: Công tác trắc địa ảnh ngoại nghiệp, NXB Giao thông vận tải. - Lê Văn Hường, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh mặt đất, NXB Giao thông vân tải - Phan Văn Lộc, (2001), Giáo trình : Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể, NXB giao thông vân tải.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 448 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần tên học phần Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM --------------------- PHAN ĐÌNH BINH ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám Số tín chỉ: 02 Mã số: Thái Nguyên, 2016 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Ứng dụng trắc địa ảnh - Viễn thám Tiếng Anh: Application of Remote sensing I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: ASE 621 - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: ........................... - Học kỳ: I - Bộ môn phụ trách: Trắc địa, GIS - Viễn thám - Khoa Quản lý Tài nguyên II. Thông tin về giảng viên Giảng viên 1: Họ và tên: Phan Đình Binh; chức danh khoa học: PGS. TS, Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com; Điện thoại: 0984 94 16 26 Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Quang Minh - Chức danh khoa học: PGS. TS - Địa chỉ: Email: .................................... Điện thoại: ...............................mobile) III. Mục tiêu học phần Môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nâng cao về trắc địa ảnh - Viễn thám như: Các chuẩn, cơ sở và phương pháp đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không; Bộ cảm, vệ tinh viễn thám và đoán đọc điều về vệ tinh, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của trắc địa ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên (quản lý đất đai). IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm các nội dung cơ bản: - Chương 1. Giới thiệu chung về trắc địa ảnh - viễn thám - Chương 2. Đoán đọc điều vẽ ảnh - Chương 3. Một số ứng dụng trắc địa ảnh - viễn thám trong quy hoạch, xây dựng bản đồ chuyên đề trong quản lý Tài nguyên V. Nhiệm vụ của học viên - Dự lớp: nghe thuyết trình và trình chiếu Powerpoint, tham gia ý kiến xây dựng bài giảng, tham khảo tài liệu chuyên môn - Thực hành, bài tập: Giải đoán ảnh - Khác: + Viết và trình bày tóm tắt chuyên đề (tiểu luận). + Nộp chuyên đề cho giảng viên đúng thời hạn. VI. Tài liệu học Tập 6.1. Giáo trình Phan Đình Binh, 2016. Giáo trình nội bộ Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám. 6.2. Tài liệu tham khảo 2 - Lê Văn Hường, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh mặt đất, NXB Giao thông vân tải - Trương Anh Kiệt, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần công tác tăng dày khống chế ảnh, NXB giao thông vận tải. - Trương Anh Kiệt, (2001), Giáo trình: Công tác trắc địa ảnh ngoại nghiệp, NXB Giao thông vận tải. - Lê Văn Hường, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh mặt đất, NXB Giao thông vân tải - Phan Văn Lộc, (2001), Giáo trình : Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể, NXB giao thông vân tải. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên - Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ giảng trên lớp - Thực hành/ Thực tập: 100% - Thảo luận: 100% số giờ thảo luận - Tiểu luận/ bài tập: Hoàn thành 100% số bài tiểu luận - Thi cuối học kỳ: Bằng bài viết tiểu luận/chuyên đề hoặc bài thi viết tự luận VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy một chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Bài tiểu luận/kiểm tra 1, trọng số: 0,2 - Điểm 2: Bài tiểu luận/kiểm tra 2, trọng số: 0,2 - Điểm 3: Thi cuối kỳ, trọng số: 0,6 IX. Nội dung chi tiết học phần Thời gian Nội dung Tài liệu đọc bắt buộc/ tham khảo 1. Chương 1. Giới thiệu chung về trắc địa ảnh 1. Khái niệm về phương pháp đo ảnh (trắc địa ảnh) 2. Khái niệm chung về viễn thám, các dạng chụp ảnh (viễn thám) 3. Cơ sở quang học của chụp ảnh hàng không và chụp ảnh vũ trụ 4. Bộ cảm và phân loại bộ cảm 5. Vật mang và quỹ đạo bay - Phạm Vọng Thành, (2000) Giáo trình: Trắc địa ảnh phần đoán đọc điều vẽ, Nhà xuất bản giao thông vận tải. - Trương Anh Kiệt, ( 2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh, Nhà xuất bản giao thông vận tải. 2 Chương 2. Đoán đọc điều vẽ ảnh 1. Khái niệm, lưu trữ thông tin ảnh 2. Cơ sở địa lý của đoán đọc ảnh 3. Cơ sở lý học của đoán đọc ảnh 4. Cơ sở chụp ảnh của đoán - Lê Văn Hường, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh mặt đất, NXB Giao thông vân tải - Phan Văn Lộc, (2001), Giáo trình : Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể, NXB giao thông vân tải. đọc ảnh 5. Đoán đọc ảnh bằng mắt Đoán đọc ảnh bằng sử lý số 3 Chương 3. Một số ứng dụng viễn thám trong quy hoạch , xây dựng bản đồ đất và bản đồ chuyên đề trong quản lý Tài nguyên 1. Phân loại lớp phủ bề mặt 2. Phát hiện lớp phủ bề mặt 3. Phương pháp xây dựnh mẫu khóa ảnh 4. Phương pháp thành lập sơ đồ ảnh, bình đồ ảnh, bản đồ ảnh 5. Ứng dụng viễn thám trong thành lập và hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất 6. Ứng dụng viễn thám trong thành lập và hiệu chỉnh các bản đồ chuyên ngành khác 7. Ứng dụng viễn thám trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 8. Ứng dụng viễn thám trong bảo vệ môi trường, tài nguyên khác. - Nguyễn Đình Dương, (1998), Bài giảng: Kỹ thuật và các phương pháp viễn thám, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 1998. - Phạm Vọng Thành, Bài giảng: Cơ sở viễn thám, Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội 1996 - Trương Anh Kiệt, (2001), Giáo trình: Trắc địa ảnh phần công tác tăng dày khống chế ảnh, NXB giao thông vận tải. 7 Thi kết thúc học phần: Học viên làm tiểu luận hoặc thi viết 8 Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Ngƣời viết đề cƣơng PGS. TS. Phan Đình Binh
Tài liệu liên quan