Đề cương môn học kinh tế vĩ mô - Tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổng thể nền kinh tế quốc dân trong mối tương quan lẫn nhau. Tổng sản phẩm quốc nội (hay Thu nhập quốc gia), tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, tình hình ngân sách, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, . . . đều là những vấn đề mà kinh tế vĩ mô quan tâm nghiên cứu. Môn học sẽ giúp học viên hiểu biết và nắm bắt được một số vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô như : cách thức vận hành của nền kinh tế và của chính phủ khi thực hiện những chính sách kinh tế, tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn, vai trò điều tiết của chính phủ trong nền kinh tế hiện đại, ảnh hưởng của các dòng vốn đến nền kinh tế quốc gia, hay khu vực. Đặc biệt, môn học sẽ giúp học viên nghiên cứu, phân tích hiệu quả của các chính sách kinh kế vĩ mô trong thực tế theo nhiều quan điểm khác nhau .

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học kinh tế vĩ mô - Tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan