Đề cương ôn tâp học kì II môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1) Những người thân trong gia đình Bác Hồ? - Cha: Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) - Mẹ: Hoàng Th ị Loan (1868-1901) - Chị: Nguy ễn Thị Thanh (1884-1954) - Anh: Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1850) - Bác Hồ: Nguy ễn Sinh Cung (19/5/1890-2/9/1969) - Em: Nguy ễn Sinh Nhuận (1900-1901) 2) Khái niệm TT HCM ? TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM VN, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN, là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ th ể của nước ta. Đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

pdf23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương ôn tâp học kì II môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 1 Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 2 1) Những người thân trong gia đình Bác Hồ? - Cha: Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) - Mẹ: Hoàng Thị Loan (1868-1901) - Chị: Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) - Anh: Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1850) - Bác Hồ: Nguyễn Sinh Cung (19/5/1890-2/9/1969) - Em: Nguyễn Sinh Nhuận (1900-1901) 2) Khái niệm TT HCM ? TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM VN, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN, là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 3) Hệ thống TT HCM gồm bao: - TT HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TT HCM về chủ nghĩa xã hội va con đường quá độ lên CNXH ở VN - TT HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam - TTHCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - TT HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vi dân - TT HCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới 3 3 CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1) Quan điểm của Hồ Chí Minh về lòng yêu nước của dân tộc VN? “Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàng. Đó là một tryền thống quí báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thi tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước” 2) Quan điểm HCM về lòng trung hiếu đối với quân đội? “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” 3) Câu nói của Bác khi đến thăm tượng Nữ thần tự do ở Mỹ: “Ánh sáng trên đầu Thần Tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thì người da đen đang bị chà đạp, số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới”. 4) Lời nhận định của nhà thơ Xô Viết Ốxíp Mandenstam về Nguyễn Ái Quốc năm 1924? “Cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên vẻ lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu mà có lẽ đó là một nền văn hóa của tương lai Dân tộc Việt Nam là một dân tộc lịch sự và giản dị. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc tôi như thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương”. 5) Trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng từ tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 4 4 hạnh phúc”. Hồ Chí Minh mở rộng thêm: ”Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng từ tuyên ngôn độc lập của Pháp 1791: ”Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” 6) Cuối bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hồ Chí Minh khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam: ”Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Viêt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 7) Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Viêt Nam ngày 9/9/1969 đã nhận định về Hồ chủ tịch như thế nào? “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, và non sông đất nước ta”. 8) Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc 19/12/1946 nội dung: ”Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên chống thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! 5 5 Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!” 9) NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin được miêu tả trong đoạn thơ của Chế Lam Viên? Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin. Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin. Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc: "Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!" Hình của Đảng lồng trong hình của Nước. Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười, THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN - 1964 Bắc Nam như cội với cành, Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng. Rồi đây thống nhất thành công, Bắc Nam ta lại vui chung một nhà. Mấy lời thân ái nôm na, Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân. THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU THÂN - 1968 Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, Thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ DẬU - 1969 Nǎm qua thắng lợi vẻ vang, Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào, Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn! 6 Chương II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1. Tháng 5 - 1941, BH cùng với TW Đảng khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là gì?: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. 2. Mục tiêu của CM giải phóng dân tộc: CM giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của CN thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. 3. Tại sao HCM khẳng định CM phải có Đảng? Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. 4. Tư tưởng HCM về trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam? TL1: Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức mình... Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngời chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. TL2: THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH HỢI – 1947 Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! 7 Sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công! 5. Bác Hồ nhận định về CM tháng 10 Nga: “Giống như mặt trời chói lọi CM tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài ngưới chưa có cuộc CM nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. - Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc - Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS - Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo - Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc - Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc - Cách mạng GPDT phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực 8 CHƯƠNG III TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 1. Quan điểm của HCM về tính tất yếu của CNXH? “Không có 1 lực lượng nào ngăn trở được mặt trời mọc. Không có 1 lực lượng nào ngăn trở được XH loài người tiến lên. Không có 1 lực lượng nào ngăn trở CNXH, CNCS phát triển”. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng của CNXH? - Một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ - Có nền KT phát triển cao gắn liền với sự PT của KHKT - Không còn người bóc lột người - Là một xã hội phát triển cao về văn hoá và đạo đức. 3. Mục tiêu của CMXH và cũng là mục tiêu phấn đấu của chủ tịch HCM là gì? Mục tiêu chung và mục tiêu phấn đấu của Người là một, đó là độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân; đó là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 4. Trong Di chúc HCM viết về điều mong muốn cuối cùng của Người là gì? “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tập 12, tr.512 9 CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1) Hồ Chí Minh khẳng định Đảng CSVN mang bản chất của giai cấp công nhân. Thể hiện:  Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH  Nền tảng lý luận, tư tưởng: chủ nghĩa Mac-Lenin  Mục tiêu: hướng tới CNCS  Tổ chức: Đảng tuân thủ một cách nghiêm túc chặt chẽ những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản 2) Vì sao Đảng CSVN phải có chủ nghĩa Mac-Lenin làm cốt? “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin”. “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải làm theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ Nam” 3) Nhận định của Bác Hồ về tác hại của chủ nghĩa cá nhân? “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” 4) Theo HCM thì xây dựng ĐCSVN phải xây dựng ở những nội dung nào? - Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. - Xây dựng Đảng về chính trị - Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ. - Xây dựng Đảng về đạo đức 5) HCM đã nêu ra những nguyên tắc nào trong tổ chức sinh hoạt Đảng? - Tập trung dân chủ: nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng - Tập thẻ lãnh đạo, cá nhân phụ trách 10 - Tự phê bình và phê bình - Kỷ luật nghiêm minh, tự giác - Đoàn kết thống nhất trong Đảng 6) Vấn đề đoàn kết trong Đảng được thể hiện trong Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình” 7) Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo CM của Đảng? “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công,cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. 8) Quan điểm của Hồ Chí Minh về tự phê bình trong Đảng? “Một Đảng giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng, một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình,vạch ra những cái đó từ đâu mà có, xem xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính” 9) Mục đích lý tưởng của Đảng cầm quyền theo quan điểm HCM : Theo HCM đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của tổ quốc của nhân dân, đó là mục tiêu, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo của cm Việt Nam. 11 CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1. Theo HCM, phương châm của đại đoàn kết dân tộc là gì ? Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất cho độc lập của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ. Phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp-dân tộc để tập hợp lực lượng, không được phép bỏ sót một lực lượng nào. 2. Theo HCM để thực hiện đại đoàn kết toàn dân cần dựa trên cơ sở những điều kiện nào? - Kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc - Khoan dung độ lượng, trân trọng phần thiện dù nhỏ nhất ở mỗi con người. - Phải yêu dân, tin dân, dựa vào dân, đấu tranh vì hạnh phúc của ND  Lấy dân làm gốc, coi CM là sự nghiệp của toàn dân. 3. Một số câu nói, bài thơ của HCM về tinh thần đoàn kết ? Câu nói : - « Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết » - « Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công » - “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó”. - “Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người người như 1 thì ta giữ được độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Bài thơ Hòn đá, Con cáo va tổ ong, 12 4. Các hình thức của mặt trận dân tộc thống nhất qua các thời kỳ ? - Hội phản đế đồng minh Đông Dương 1930 - Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương 1936 - Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1938 - Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương 1939 - Mặt trân Việt Minh 1941 - Hội Liên Hiệp quốc dân Việt Nam 1946 - Mặt trận Liên việt 1951 - Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam 1960 - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1955,1977 13 CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 1) Từ khi Nhà nước ra đời đến nay đã ban hành mấy bản hiến pháp:  Hiến pháp năm 1946  Hiến pháp năm 1959  Hiến pháp năm 1980  Hiến pháp năm 1992  Hiến pháp năm 2001 2) Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở những đặc điểm nào?  Nhà nước do Đảng Cộng Sản lãnh đạo  Định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ 3) HCM cho rằng chúng ta cần đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước. Đó là những vấn đề gì? - Đặc quyền, đặc lợi - Tham ô, lãng phí, quan liêu - Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo 4) Quan điểm HCM về những yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước? - Tuyệt đối trung thành với cách mạng. - Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. - Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. - Cán bộ công chức là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản”. - Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của nhà nước. 14 CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 1. Theo HCM thì việc học có vai trò như thế nào đối với bản thân và đất nước? Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ thì thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại. 2. Tư tưởng HCM về vai trò của đạo đức: - Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. - Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì. 2. Quan Điểm của Bác về sự rèn luyện đạo đức trong Đảng: Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. 3. Tư tưởng của HCM về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau? Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. (Theo Di Chúc). 15 CÂU HỎI TỰ LUẬN 1. Phân tích những đặc trưng của CNXH được xác định tại ĐHĐBTQ lần XI (có sự kế thừa CN Mác – Lê nin, tư tưởng HCM) Trả lời: Những đặc trưng của CNXH được xác định tại ĐHĐBTQ lần XI - Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng còn lại, chính là mục tiêu của quá trình xây dựng XHCN mà nhân dân ta hướng tới, là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam sau khi giành được độc lập dân tộc. - Do nhân dân làm chủ. Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, do vậy việc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời mọi chủ trương chính sách của Đảng phải xuất phát từ quyền thực tế của nhân dân. - Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Khẳng định, sự trung thành với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mà các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu ra. - Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: tiếp tục kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, hướng tới mục tiêu làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. - Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội tất cả vì con người, bởi CNXH đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: muốn xây dựng CNXH thì trước hết phải có con người XHCN. - Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển: thể hiện tính ưu việt trong thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc trong quốc gia đa dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Quan điềm này đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. 16 - Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Do Đảng Cộng sản lãnh đạo: nhà nướ
Tài liệu liên quan