Đề kiểm tra địa lý kinh tế Đề 4

Câu 1: Dãy núi nào là ranh giới khí hậu của miền Bắc và Nam a. Kẻ Bàng b. Hoành Sơn c. Tam Điệp d. Bạch Mã Câu 2: Thứ tự từ Bắc vào Nam là các rừng quốc gia: a. Cúc Phương, Ba Bể, Bạch Mã, Phù Mát b. Cúc Phương, Ba Bể, Phù Mát, Bạch Mã c. Ba Bể, Cúc Phương, Phù Mát, Bạch Mã d. Ba Bể, Cúc Phương, Bạch Mã, Phù Mát

pdf2 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra địa lý kinh tế Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra địa lý kinh tế Đề 4 I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất (3đ) Câu 1: Dãy núi nào là ranh giới khí hậu của miền Bắc và Nam a. Kẻ Bàng b. Hoành Sơn c. Tam Điệp d. Bạch Mã Câu 2: Thứ tự từ Bắc vào Nam là các rừng quốc gia: a. Cúc Phương, Ba Bể, Bạch Mã, Phù Mát b. Cúc Phương, Ba Bể, Phù Mát, Bạch Mã c. Ba Bể, Cúc Phương, Phù Mát, Bạch Mã d. Ba Bể, Cúc Phương, Bạch Mã, Phù Mát Câu 3: Sự khác biệt lớn nhất trong hướng sử dụng đất nông nghiệp ở ĐBSH với ĐBSCL là: a. Khả năng thâm canh, tăng vụ b. Đa dạng hóa cây trồng c. Tập quán, khả năng canh tác d. Khả năng cải tạo và mở rộng diện tích rất hạn chế Câu 4: Mô hình sản xuất đặc trưng của sản xuất hàng hóa ở nước ta là: a. Hợp tác xã b. Kinh tế hộ gia đình c. Kinh tế trang trại d. Mô hình sản xuất V.A.C Câu 5: Thành phần kinh tế đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là: a. Quốc doanh và hợp tác xã b. Kinh tế hộ gia đình và trang trại c. Kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã nông – lâm – ngư nghiệp d. Trang trại và hợp tác xã nông – lâm – ngư nghiệp Câu 6: Để tiến hành cuộc Cách mạng xanh trong nông nghiệp thì cơ sở vật chất thiết yếu ban đầu cần sớm hoàn chỉnh là: a. Các công trình thủy lợi tưới tiêu nước b. Mạng lưới cơ sở cơ khí hóa chất phục vụ nông nghiệp c. Các cơ sở nghiên cứu giống vật nuôi d. Câu a và b dung Câu 7: Đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm là: a. Có thế mạnh lâu dài b. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển c. Sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn d. Mang lại hiệu quả cao, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp Câu 8: Vùng có diện tích trông mía lớn nhất ở nước ta là: a. Bắc Trung Bộ b. Duyên hải Nam Trung Bộ c. Đông Nam Bộ d. Đông bằng sông Cửu Long Câu 9: Loại cây công nghiệp được trồng chủ yếu trên đất bazan và đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ của nước ta là: a. Cao su b. Chè c. Cà phê d. Hồ tiêu Câu 10: Nhóm ngành công nghiệp không thuộc cách phân loại hiện hành ở nước ta hiện nay là: a. Công nghiệp chế biến b. Công nghiệp chế tạo máy c. Công nghiệp khai thác d. Công nghiệp sản xuất phân phối điện, ga nước II. Điền đúng (Đ) sai (S) và giải thích ngắn gọn (3đ) 1. Các điều kiện sinh thái của Việt Nam không có sự phân hóa theo thời gian và không gian. 2. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp là tính tập trung cao theo lãnh thổ. III. Bài tập (4đ) Theo niên giám thống kê 2007, lao động phân theo các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2000-2006 như sau: Đơn vị: Nghìn người Năm Chia ra Nông-lâm -ngư nghiệp Công nghiệp -xây dựng Dịch vụ 2000 24481,0 4929,7 8198,9 2002 24455,8 6084,7 8967,2 2004 24430,7 7216,5 9939,1 2006 24172,3 8296,9 10966,9 a. Vẽ biểu đồ cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta qua 2 năm 2000 và 2006. Nhận xét? b. Anh (chị) hãy phân tích những lợi thế và hạn chế của nguồn lao động Việt Nam đối với sự nghiệp công nghịêp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tài liệu liên quan