Đề tài Cải tạo mở rộng lưới điện truyền tải có xét đến khả năng tải

(Bản scan) Quy hoạch lưới điện là một phần quan trọng của quy hoạch hệ thóng điện năng lương. Nhiệm vụ của nó là xác định một cấu hình tối ưu hóa theo sự tâng trưởng của phụ tải và một sơ đồ quy hoạch nguồn đối với thời gian quy hoach ứng với yêu cầu phân phố điện năng một cách an toàn và kinh tế. hay nối một cách khác việc quy hoạc lưới điện sẽ trả lồ câu hỏi sau: ...

pdf94 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2101 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cải tạo mở rộng lưới điện truyền tải có xét đến khả năng tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan