Đề tài Đa dạng về chuồn chuồn ( bộ Odonota-Insecta) tại vườn quốc gia tràm chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

(Bản scan) Đề tài nghiên cứu về chuồn chuồn được thực hiện vào 3 mùa:mùa khô (03/2006), giao mùa (06/2006) và mùa mưa(12/2006). Khu vực nghiên cứu được chia thành 3 khu vực: vùng ngoài (kênh, đông, cỏ Năn và lạch gần rừng Tràm), cùng giữa (kênh, đồng, cỏ hỗn giao và lạch) và vung lõi (Kênh, đồng cỏ Năm và lạch gần rừng Tràm) thuộc khu vực A1, vườn quốc gia Tràm Chim, huyện tam nông tỉnh Đồng Tháp.

pdf124 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đa dạng về chuồn chuồn ( bộ Odonota-Insecta) tại vườn quốc gia tràm chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan