Đề tài Đường mặt nước

Các giả thiết để lập phương trình chuyển động - Lòng dẫn đủ dài; - trục lòng dẫn chiếu trên một mặt phẳng ngang theo một đường thẳng; - Dòng chảy là thẳng và song song ; -Độ dốc đáy nhỏ

ppt18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đường mặt nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG MẶT NƯỚC + Phương trình cơ bản + Hình dạng + Cách tính Phương trình cơ bản Các giả thiết để lập phương trình chuyển động - Lòng dẫn đủ dài; - trục lòng dẫn chiếu trên một mặt phẳng ngang theo một đường thẳng; - Dòng chảy là thẳng và song song ; -Độ dốc đáy nhỏ . Phương trình dạng năng lượng đơn vị mặt cắt dọc theo dòng chảy:dE/dl Viết tích phân Bécnuli hai mặt cắt (s1) và (s2) cách nhau một khoảng đủ nhỏ Dòng đều? Dòng không đều? Phương trình dạng: dh/dl trường hợp tổng quát Phương trình dạng: dh/dl ĐỊNH TÍNH CÁC DẠNG ĐƯỜNG MẶT NƯỚC đường nước dâng đường nước hạ dòng chảy đều 12 dạng đường mặt nước Lòng dẫn đáy thuận: i>0 phương trình hay 3 trường hợp: (1) hay (2) hay (3) hay i>0 ;Trường hợp 1 –khu a Khu a Tiệm cận nước dâng a1 thượng lưu tiệm cận với đường N-N đường a1 tiến tới đường nằm ngang ở hạ lưu i>0 ; Trường hợp 1 –khu b Khu b: Tiệm cận: đường nước hạ b1. đường b1 tiệm cận với N-N. thượng lưu hạ lưu: đường b1 vượt qua đường K-K theo phương vuông góc với đáy i>0;Trường hợp 1 khu c Khu c: như vậy h tăng theo dòng chảy, ta có đường nước dâng c1 vượt qua K-K đường mặt nước mất liên tục và tạo thành nước nhảy Trường hợp 2: i>ik ( h0ik ( h0<hk) Khu b: Tiệm cận: khu b có đường nước hạ b2 thượng lưu đường mặt nước cắt K-K dưới một góc vuông hạ lưu đường b2 tiệm cận với đường N-N Đường mặt nước Dòng chảy qua đập