Đề tài Giới thiệu về thư viện số alexandria

Hoạt động thông tin thư viện hiện nay đang đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, nó góp phần phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Thư viện hiện nay không còn đơn thuần chỉ là thư viện truyền thống với các hoạt động mang tính thủ công mà dần được hiện đại hoá. Trong thư viện các trang thiết bị đã hiện đại hơn cả nguồn tin cung vậy. Nguồn tin không chỉ là bản in mà còn các tài liệu điện tử. Các thư viện có sự áp dụng công nghệ tin học của xã hội hiện đại vào thư viện. Xu hướng hiện nay các thư viện tiến đến việc số hoá tài liệu và xây dựng các thư viện điện tử, thư viện số thay cho thư viện truyền thống. Với xu thế này, người sử dụng sẽ dễ dàng và thuận tiện trong việc tìm kiếm và sử dụng nguồn tin tại các thư viện.

doc8 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giới thiệu về thư viện số alexandria, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI V À NHÂN VĂN KHOA THÔNG TIN THƯ VIỆN ------œ------ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Đề tài: GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN SỐ ALEXANDRIA LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động thông tin thư viện hiện nay đang đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, nó góp phần phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Thư viện hiện nay không còn đơn thuần chỉ là thư viện truyền thống với các hoạt động mang tính thủ công mà dần được hiện đại hoá. Trong thư viện các trang thiết bị đã hiện đại hơn cả nguồn tin cung vậy. Nguồn tin không chỉ là bản in mà còn các tài liệu điện tử. Các thư viện có sự áp dụng công nghệ tin học của xã hội hiện đại vào thư viện. Xu hướng hiện nay các thư viện tiến đến việc số hoá tài liệu và xây dựng các thư viện điện tử, thư viện số thay cho thư viện truyền thống. Với xu thế này, người sử dụng sẽ dễ dàng và thuận tiện trong việc tìm kiếm và sử dụng nguồn tin tại các thư viện. GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN SỐ ALEXANDRIA Thư viện số Alexandria (ADL) là một hình thức liên kết giữa các nhà nghiên cứu, các chuyên viên,nhà giáo dục từ các trường đại học, công cộng và các nhóm ngành riêng biệt, tiến hành khảo sát một nhóm các vấn đề có liên quan đến sự sắp xếp thư viện số cho thông tin tham khảo về phương diện địa lý. Cách thức sắp xếp các thành phần của thư viện có thể được phổ biến rộng rãi qua mạng Internet cũng như cùng tồn tại trên một màn hình nền riêng rẽ.Cách thức tham khảo về phương diện địa lý nghĩa là cả các đối tượng trong thư viện sẽ được liên kết với một hay một số vùng trên bề mặt trái đất. 1. Chức năng trình bày Để chuẩn bị tổ chức thành liên đoàn không gian tìm kiếm thư viện số đối với tài liệu tham khảo địa lý thì các thành phần của thư viện phải được sắp xếp và phổ biến rộng rãi qua Internet hoặc cùng tồn tại trong một mạng hoặc một màn hình nền riêng lẻ. Cách thức tham khảo địa lý là các đối tượng trong thư viện sẽ được liên kết với một hoặc một số vùng trên bề mặt trái đất. 2. Tóm tắt lịch sử ADL Tên Alexandria được lấy từ tên thư viện Alexandria của Ai cập- một trung tâm tri thức của nhân loại.Hiện nay không nơi nào có thể thay thế được danh hiệu này. Toàn bộ nguồn dữ liệu chung của các thư viện, các học viện, các công ty tư nhân và cả cơ quan chính phủ đều có ở Alexandria. Dự án thư viện số Alexandria bắt đầu vào năm 1995 với sự phát triển của thư viện số Alexandria -một thuw viện số với bộ sưu tập tài liệu tham khảo địa lý và dịch vụ truy cập đến bộ sưu tập đó. Thư viện số Alexandria đầu tiên có trụ sở tại khu sân bãi của trường đại học California tại Santa Barba và được ủng hộ bởi thư viện bản đồ và hình ảnh Davidson(MIL). 3. Bộ sưu tập hiện nay ADL bao gồm nhiều bộ sưu tập quan trọng về thông tin tham khảo địa lý. Việc xây dựng những bộ sưu tập khác nhau và hữu ích là rất cần thiết cho một nhóm người dùng trọng tâm như là một công việc của thư viện số hiện nay. Điều đó đòi hỏi bộ sưu tập của thư viện phải bao quát theo một trật tự để cung cấp cho các vùng phù hợp. Điểm quan trọng của bộ sưu tập ADL là viẹc cung cấp những thông tin khoa học cơ bản bao gồm khoa học về trái đất và khoa học xã hội. Những dữ liệu được thư viện xử lý bao gồm: Điểm nút New Zealand. Quét hình ảnh không khí Điểm nút Hoa Kỳ: - Quét hình ảnh không khí(chủ yếu là phần Nam California) - Mô hình mặt chiếu dạng số (DEMs) - Đường quét đồ thị dạng số (DRGs) Rộng khắp thế giới: - Bản đồ thế giới từ trung tâm tình báo Hoa Kỳ - Cảnh vệ tinh AVHRR và MODIS - Thông tin về chương trình tuần tra khoan lỗ trên biển - Các biểu ghi bản đồ PEGASUS(thư viện UCSB) 4. Tiêu chuẩn cho bộ sưu tập của ADL Bảng hướng dẫn cho việc lựa chọn tài liệu cho bộ sưu tập của thư viện Adl bao gồm: + Nội dung của tài liệu phải bao gồm những tài liệu tham khảo địa lý tiêu biểu được thể hiện bởi các điểm đồ thị trên một số bản đồ. + Nội dung phải thể hiện giá trị của một số khái niệm đúng mà có thẻ ảnh hưởng đến người sử dụng + Phần lớn tài liệu là tài liệu duy nhất hoặc không có sẵn ở các dạng khác và trọng tâm vào các vùng bằng cách giảm mật độ bao phủ về khoảng cách từ của vị trí địa lý xác định trên các điểm của ADL. + Các tài liệu nằm trong chương trình nghiên cứu và phát triển cảu ADL bao gồm việc sắp xếp bộ sưu tập từ những dạng dữ liệu hỗn tạp (đa phương tiện), sắp xếp các cách thức tìm kiếm và tra cứu các điểm truy cập trong hệ thống. + Tài liệu sẽ bao gồm tối thiểu một chủ đề chính cho ADL và trọng tâm là việc không làm thay đổi lộn xộn các tài liệu ở dạng số ,mà có khả năng mở rộng bộ sưu tập với số lượng lớn. 5. Phần mềm của ADL Phần mềm của ADL cung cấp một cơ chế sắp xếp cho việc tìm kiếm đối với bộ sưu tập tài liệu tham khảo về không gian trái đất.Viẹc sắp xếpnày có nghĩa là người dùng có thể tìm kiếm tài liệu ở nhiều dạng thức khác nhau của cơ sở dữ liệu tại những vị trí khác nhau.Phần mềm của ADL có khả năng sử dụng cho siêu dữ liệu hiện có.ADL định rõ một kiểu kiến trúc chung để tạo cho nó có thể sử dụng với trạng thái mở rộng khá nhau của cơ sở dữ liệu thường có sự thay đổi về nội dung hoặc thông tin bên trong cơ sở dữ liệu. Kiểu kiến trúc của ADL là đường tròn trung tâm của một hệ thống middleware để cung cấp cho nhiều khách hàng với cùng một kiểu quan điểm của nhiều bộ sưu tập hỗn tạp.Tìm kiếm trong ADL là kỹ thuật chủ yếu bằng việc thể hiện các khổ mẫu đã có sẵn: + Khách hàng trình bày rõ ràng chính xác các yêu cầu trong những tài liệu của bộ sưu tập. + Máy chủ middware dịch và gửi các yêu cầu đến bộ sưu tập của máy chủ. + Bộ sưu tập máy chủ chịu trách nhiệm định lượng các yêu cầu trên đường đi mà có ý nghĩa tương ứng với bộ sưu tập. 6. Công cụ mục lục Các công cụ mục lục giúp bạn tạo ra một cơ sở dữ liệu các tài liệu nguyên văn và tài liệu không gian trái đất về các đối tượng của thư viện. Công cụ mục lục của ADL: Công cụ mục lục cuả ADL bao gồm công cụ mục lục dạng văn bản và công cụ dữ liệu không gian trái đất.Mục lục dạng văn bản cung cấp dạng thức đầu vào để dễ dàng tạo ra siêu dữ liệu ở mức nguyên văn hay tóm lược về các đối tượng trong thư viện.Công cụ dữ liệu không gian trái đất phát ra toạ độ không gian địa lý của một khu vực địa lý mà bạn đã xác định bằng cách vẽ một điểm giới hạn trên bản đồ. Công cụ mục lục dạng văn bản được kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL Công cụ dữ liệu không gian trái đất được kết nối với một cơ sở dữ liệu Postgres .Bộ sưu tập các đối tượng của thư viện đã được lưu trên máy chủ Ví dụ dưới đây cho biết công cụ này được sửdụng như thếnào: Ví dụ mô tả các bước mà một giáo sư có thể quét và tạo cơ sở dữ liệu cho tài liệu và đưa toạ độ phù hợp cho bộ sưu tập trong ADL. + Tạo ra nơi lưu trữ hình ảnh dạng Tiff bằng cách quét hình chiếu. Hình ảnh dạng Tiff được phóng đại lên trong trường hợp này là 10,5mb nhưng là một khổ mẫu ít sai sót nhất. + Tạo ra phiên bản jpeg cho hình ảnh dạng tiff: cần phải tạo lập hình ảnh dạng jpeg xem đầy đủ và xem lướt .Phiên bản jpeg đày đủ nhỏ hơn dạng tiff (248 kb trong trường hợp này) và phù hợp để sử dụng trên trang web hoặc trình diễn trên Powerpoint . Phiên bản jpeg lướt qua128 phần tử ảnh và xem lướt là 512 phần tử ảnh. + Chú thích hình ảnh bằng cách tạo ra một lớp SVG (không bắt buộc).Yêu cầu này là của người xem đối với SVG của Adobe. Có thể tạo ra một lớp SVG sử dụng Adobe Illustrator 10.0.Lớp chú thích được lưu giữ trong một file SVG riêng rẽ. + Tải hình ảnh về máy chủ + Adadưa siêu dữ liẹu ban đầu vào công cụ mục lục dạng văn bản. + Đưa toạ độ không gian địa lý của hình ảnh vào cơ sở dữ liệu sử dụng công cụ dữ liệu không gian địa lý. Công cụ mục lục dạng văn bản là một điểm để mở đầu cho công cụ dữ liệu không gian địa lý nhưng phải chọn lọc mẫu. II. MIL/ADL chia sẻ bộ sưu tập với DLSE Có 6 biếu ghi cơ sở dữ liệucủa bộ sưu tập từ MIL/Adl có thể tiếp nhận từ cơ sở diêu dữ liệu của DLESE và có thể thu về và phân phối lại nhưng không bán.Các biếu ghi siêu dữ liệu được đảm bảo quyền tác giả bởi nhân viên hội đồng quản trị trường đại học California.Các biếu ghi không được bán nếu không được sự cho phép của Hội đồng quản trị trên. Việc tham khảo một cách bền bỉ dữ liệu và siêu dữ liệu là đảm bảo cho dữ liệu và siêu dữ liệu được cập nhật. Toàn bộ tài liệu được đảm bảo quyền tác giả năm 2003 bởi hội đồng quản trị trường đại học California. Toàn bộ bản quyền đều được đảm bảo. MỤC LỤC