Đề tài Hệ thống mimo - Ofdm và khả năng ứng dụng trong thông tin di động

(Bản scan) Hệ thống thông tin di động ngày càng phát triển dựa trên nhu càu các dịch vụ có tố đọ dữ liệu cao và dung lượng lp[ns. Đối tượng sử dụng thông tin di động rất đa dạng và nhu cầu ngày càng tăng dẫ các yêu cầu bức thiết cho sự ra đời và phát triển của hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư

pdf152 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống mimo - Ofdm và khả năng ứng dụng trong thông tin di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan