Đề tài Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng năm 2012 của ngân hàng TMCP Á Châu

(Bản scan) Cuối năm 2008 và giữa đầu năm 2009, với cuộc hủng hoảng kinh tế toàn cầu và còn đang diễn ra đẵ tác đọng mạnh mẽ đến mọi thành phần kinh tế mà dặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng

pdf121 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng năm 2012 của ngân hàng TMCP Á Châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan