Đề tài Kinh tế thể chế: Tìm hiểu về nội dung thể chế trong kinh tế thị trường ở Việt Nam

(Bản scan) Kinh tế thị trường lại thường được hiểu đơn giản là thị trường tự do do bàn tay vô hình chứ không phải bàn tay con người điều động. Để thị trường hoạt động hiệu quả, nó cần đến vai trò của nhà nước, của tổ chức xã hội, nói chung là các thể chế cần thiết giúp nó vận hành phục vụ lợi ích của những con người tự do.

pdf37 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kinh tế thể chế: Tìm hiểu về nội dung thể chế trong kinh tế thị trường ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan