Đề tài Lập trình trò chơi xếp gạch theo phương pháp HDT bằng ngôn ngữ Java

Main Class : Class chính để chạy Game bằng Applet hay Application Figure Class : Khởi tạo cơ bản về hình dạng,màu sắc của viên gạch và các chức năng di chuyển qua trái phải,xuống,và đảo viên gạch Confirguration Class : Nhận các tham số và đặt vào bảng băm HashTable để set color cho viên gạch

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập trình trò chơi xếp gạch theo phương pháp HDT bằng ngôn ngữ Java, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan