Đề tài Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

(Bản scan) Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật thì điều khiển quá trình là một lĩnh vực wngns dụng quan trọng của kỹ thuật điều khiển rtong các ngành cong nbhieepj năng lượng và hóa chất

pdf109 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan