Đề tài Nghiên cứu phương pháp oxy hóa dẫn xuất Clo của hợp chất thơm bằng Ozone

(Bản scan) Theo quyết định của đại hội đảng Cộng sản Việt nam lần thứ IX, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoa. Bên cạnh sự phat triển vượt bậc của nền kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng nổi lên nguy cơ đáng lo ngại là sự ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, đe dọa sức khỏe người dân, đe dọa sự phát triển bề vững của chính nền kinh tế

pdf126 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phương pháp oxy hóa dẫn xuất Clo của hợp chất thơm bằng Ozone, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan