Đề tài Nghiên cứu tính toán, thiết kế hệ thống cáp ngầm 220kV vượt kênh đình Vũ

(Bản scan) Hạng mục cáp ngầm 220Kv vượt kênh đình vũ là một hạng mục trong dự án tổng thể: đường dây 220kv NMND hải Phòng - ĐÌnh vũ. Dự án: đường dây 220kv NMMĐ hải Phòng - ĐInh cũ được xây dwnngj nhằm mục đích nối nhà máy điện Hải Phòng I Và II có công suất mỗi nhà máy là 600MW vào hệ thống điện quốc gia và cubng cáp cho trạm biến áp 220kv Đinh vũ

pdf263 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tính toán, thiết kế hệ thống cáp ngầm 220kV vượt kênh đình Vũ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan