Đề tài Nghiệp vụ quản trị tài chính về vốn kinh doanh của công ty Tuyên Quang

Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Cùng với đó, các quan hệ kinh tế trong phân phối sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị đã bắt đầu được hình thành. Nó chính là tiền đề, là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của phạm tr ù tài chính. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, hệ thống tài chính đã chứng tỏ được vị trí và vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia cũng như trên pham vi toàn thế giới. Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng được một hệ thống tài chính linh hoạt và phát triển bền vững đang là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Nó vừa là một cam kết mạnh mẽ vừa là một đòi hỏi có tính tất yếu, khách quan hậu thời kỳ gia nhập WTO. Và trong hệ thống tài chính đó thì bộ phận tài chính doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu vì nó được xem là “tế bào có khả năng tái tạo ra các nguồn tài chính khác” cho đất nước. Bởi vậy nên, đối với mỗi doanh nghiệp nói chung thì việc nghiên cứu, đánh giá và vận hành các quan hệ tài chính phát sinh theo cơ chế kinh doanh hướng tới lợi nhuận cao là một trong những mục đích sống còn, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh mang tính khốc liệt như hiện nay. Nói cách khác là doanh nghiệp cần phải quản trị tài chính sao cho thật chủ động, thật linh hoạt và hiệu quả!

pdf39 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiệp vụ quản trị tài chính về vốn kinh doanh của công ty Tuyên Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Luận văn Nghiệp vụ Quản trị tài chính về vốn kinh doanh của Công ty Tuyên Quang B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô MỞ ĐẦU Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Cùng với đó, các quan hệ kinh tế trong phân phối sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị đã bắt đầu được hình thành. Nó chính là tiền đề, là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của phạm trù tài chính. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, hệ thống tài chính đã chứng tỏ được vị trí và vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia cũng như trên pham vi toàn thế giới. Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng được một hệ thống tài chính linh hoạt và phát triển bền vững đang là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Nó vừa là một cam kết mạnh mẽ vừa là một đòi hỏi có tính tất yếu, khách quan hậu thời kỳ gia nhập WTO. Và trong hệ thống tài chính đó thì bộ phận tài chính doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu vì nó được xem là “tế bào có khả năng tái tạo ra các nguồn tài chính khác” cho đất nước. Bởi vậy nên, đối với mỗi doanh nghiệp nói chung thì việc nghiên cứu, đánh giá và vận hành các quan hệ tài chính phát sinh theo cơ chế kinh doanh hướng tới lợi nhuận cao là một trong những mục đích sống còn, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh mang tính khốc liệt như hiện nay. Nói cách khác là doanh nghiệp cần phải quản trị tài chính sao cho thật chủ động, thật linh hoạt và hiệu quả! Để trau dồi khả năng hiểu biết về những kiến thức đã được trang bị đồng thời để nắm bắt được những kỹ năng xác thực hơn, chuyên sâu hơn về lĩnh vực tài chính nên em đã lựa chọn thực tập nghiệp vụ quản trị tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang mà cụ thể là nghiệp vụ Quản trị tài chính về vốn kinh doanh của Công ty. Đây là một công ty tuy chỉ mới được cổ phần hóa từ năm 2000 nhưng xét theo bề dày lịch sử thì đó vẫn là một trong những đơn vị sản xuất - kinh doanh giàu truyền thống nhất tại quê hương Tuyên B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Quang. Và đó cũng là lý do chính để em lựa chọn Công ty làm cơ sở thực tập trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn thực tập, em đã cố gắng học hỏi và nắm vững lại những kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết đồng thời đã tìm hiểu, thu thập và ứng dụng những số liệu tài chính thực tế về vốn kinh doanh của công ty. Song, do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm làm việc thực tiễn cho nên bài viết báo cáo không thể tránh khỏi một số những sai sót nhất định. Em mong rằng đây sẽ là một bước rèn luyện quan trọng giúp em tự tin hơn trong bài luận văn tốt nghiệp sắp tới cũng như trong công việc sẽ làm trong tương lai! Đến đây, em xin chân thành cảm ơn các cán bộ, công nhân viên trong Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang, những người đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty! Cuối cùng, em cũng xin chân thành cảm ơn cô giáo –Th.S Nguyễn Thị Thu Hương, người đã cung cấp cho em những chỉ dẫn mang tính chất định hướng quan trọng đồng thời đã sửa chữa, góp ý để giúp em hoàn thành được bài viết báo cáo này! Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2007 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô MỤC LỤC Thứ tự Nội dung Trang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Phần 1:Gới thiệu khái quát về cơ sở thực tập Quyết định thành lập Địa chỉ và giám đốc hiện tại Vốn điều lệ và hình thức sở hữu Năng lực kinh doanh Nhiệm vụ trọng tâm 4 4 4 4 5 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Phần 2: Tìm hiểu về thực trạng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần XDTH Tuyên Quang Vốn và cơ cấu vốn Phân loại nguồn vốn Chi phí sử dụng vốn của Công ty Thực trạng quản lý và sử dụng vốn trong Công ty Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 6 6 11 17 22 27 3.1 3.2 3.3 Phần 3: Đánh giá một số thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý vốn kinh doanh của Công ty Một số thành tựu đã đạt được Một số hạn chế có liên quan Nguyên nhân và hướng giải quyết các hạn chế 30 30 32 33 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Quyết định thành lập Căn cứ vào nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần đồng thời căn cứ vào kết luận của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc xắp xếp và cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nứớc năm 2000 tại thông báo số: 102a-TB/TU ngày 27/4/2000, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định thành lập số 1996/QĐ-UB ngày 21/12/2000 với nội dung chủ yếu sau: Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty xây dựng tổng hợp Tuyên Quang thành Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang theo phương án cổ phần hóa đính kèm và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2001 1.2 Trụ sở và giám đốc hiện tại Kể từ khi thành lập, trụ sở chính của công ty được đặt tại số nhà 219a, tổ 7, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vào thời điểm hiện nay, Chủ tịch hội đồng quản trị-Giám đốc lãnh đạo công ty là ông Vũ Xuân Tiến. Công ty có 2 Phó giám đốc, 3 phòng chức năng và 12 độị sản xuất với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình như: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi có quy mô đến nhóm B và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng. 1.3 Vốn điều lệ và hình thức sở hữu Vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang theo quyết định số 1962/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hoá là: 2.9594 tỷ đồng (Hai tỷ chín trăm năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng). Tại thời điểm cổ phần hoá, tỷ lệ cổ phần nhà nước chiếm 49% còn tỷ lệ cổ phần của các cổ đông khác chiếm 51% vốn điều lệ. Trị giá 01 cổ phần của công ty là 100 nghìn đồng. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô 1.4 Năng lực kinh doanh Thi công, xây dựng những công trình dân dụng, công nghiệp; công trình giao thông, thuỷ lợi có quy mô vừa và nhỏ. Tư vấn lập dự án đầu tư và thẩm định hồ sơ thiết kế đồng thời phụ trách giám sát kỹ thuật đối với các công trình và hạng mục công trình được đảm nhiệm. Bên cạnh đó, Công ty có khả năng khai thác, sản xuất và mua bán đá trắng, Cacbonnat, các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra, công ty còn có năng lực kinh doanh trong một số ngành nghề được cấp giấy phép kinh doanh khác. 1.5 Nhiệm vụ trọng tâm Cùng với quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá, đất nước ta đang không ngừng đổi mới trên mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đã có những bước chuyển biến tích cực. Các công trình xây dựng từ tầm vi mô đến các công trình mang tính lịch sử đã dược xây dựng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ để xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã hội thì vị trí, vai trò và nhiệm vụ của ngành xây dựng càng trở nên hết sức quan trọng. Riêng đối với tỉnh Tuyên Quang, đây là một địa bàn miền núi phía Bắc của Tổ quốc nên quá trình đô thị hoá diễn ra rất chậm, cơ sở vật chất kỹ thuật còn rất nghèo nàn, lạc hậu. Vậy nên, để kế thừa, phát triển và nâng cao uy tín của mình, ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoạt động sản xuất- kinh doanh có lãi dựa trên cơ sở đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng các công trình để từ đó đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu của khách hàng đồng thời làm giàu cho quê hương và rộng hơn là góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PHẦN 2: TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XDTH TUYÊN QUANG 2.1 Vốn và cơ cấu vốn a) Tìm hiểu về sự vận động của vốn kinh doanh Bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức hay một cá nhân nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất- kinh doanh cũng đòi hỏi cần phải có một lượng vốn nhất định. Nó phản ánh nguồn lực tài chính mà doanh nghiệp đã đầu tư ở từng thời điểm cụ thể. Đối với riêng Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang, do có một cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ nên từ thời điểm tiến hành cổ phần hoá (năm 2000) đến nay, tổng vốn kinh doanh của công ty đã vận động theo xu hướng gia tăng qua các năm và được chia làm 2 loại với các số liệu cụ thể như sau: Bảng 1: Lượng vốn lưu động và vốn cố định của công ty (2001-2006) (đv: tỷ đồng) (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán-Tài vụ, Công ty CPXDTH Tuyên Quang ) * Vốn lưu động (VLĐ): Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của công ty như: tiền và các khoản tương đương tiền; giá trị của các khoản Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 so với 2005 (+,-) % Vốn LĐ 19.13 20.24 17.84 28.80 41.19 44.35 3.16 7.6% Vốn CĐ 1.40 1.55 2.20 2.15 1.90 1.70 -0.2 -10.5% B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô đầu tư ngắn hạn; giá trị của các khoản nợ phải thu; giá trị hàng tồn kho và giá trị bằng tiền của các tài sản lưu động khác… Dựa vào bảng 1 ta lập biểu đồ mô hình hóa về tình hình tăng giảm vốn lưu động của Công ty như sau : BiÓu ®å 1: M« h×nh vèn l­u ®éng cña c«ng ty (2001-2006) 0 10 20 30 40 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N¨m Tû ®ång Tính từ năm 2001 trở lại đây thì lượng vốn lưu động của công ty có sự biến động không đồng đều nhưng nhìn chung là đã tăng lên với tốc độ rất cao. Sự gia tăng này phần lớn là do giá trị hàng tồn kho của Công ty ngày càng tăng cao qua các năm. Xét riêng trong năm 2006 thì lượng vốn lưu động đã tăng lên 3.16 tỷ đồng tương đương 7.6% so với năm 2005 và tăng khoảng 132% so với thời điểm mốc là năm 2001. Như vậy là tuy lượng vốn lưu động vận động không ổn định nhưng xét trong một giai đoạn tổng thể (2001-2006) thì nó đã cho thấy được khả năng đảm bảo và tăng trưởng vốn để đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty. * Vốn cố định : Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các tài sản cố định và đầu tư dài hạn của công ty như: Giá trị còn lại của các loại máy móc, thiết bị, nhà kho, sân bãi; giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn; giá trị của những công trình xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn. Khác so với các doanh nghiệp sản xuất là thường có lượng vốn cố định khá lớn ,Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang lại có một lượng vốn cố B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô định nhỏ hơn nhiều so với vốn lưu động. Điều này không phải do ý muốn chủ quan của Công ty mà chủ yếu là do đặc điểm của ngành nghề sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tổng hợp quy định. Cũng dựa vào các số liệu ở bảng 1, ta lập được biểu đồ phản ánh về tình hình vận động của vốn cố định từ năm 2001 cho đến thời điểm hiện nay như sau: BiÓu ®å 2: M« h×nh vÒ vèn cã ®Þnh cña C«ng ty (2001-2006) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N¨m Tû ®ång Nhìn từ biểu đồ trên ta thấy là vốn cố định của công ty đã bắt đầu giảm vào năm 2004 và hiện nay vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể là năm 2006 đã giảm 0.2 tỷ đồng(10.5%) so với năm 2005 và giảm 21% so với năm 2004. Sở dĩ như vậy là do phần giá trị hao mòn luỹ kế của các tài sản máy móc, thiết bị ngày càng lớn. Hơn nữa, Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định cũ, không đủ tiêu chuẩn hoạt động để đảm bảo an toàn lao động cũng như đảm bảo chất lượng cho công trình xây dựng đồng thời để tạo điều kiện đầu tư đổi mới trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, nếu so với năm 2001 thì lượng vốn cố định của công ty trong năm 2006 cũng đã tăng được gần 0.3 tỷ đồng tương đương 21%. Đây là một con số không lớn nhưng nó cũng đã phần nào phản ánh được nỗ lực cải tiến và đổi mới máy móc, thiết bị của Công ty trong 6 năm qua. *Tổng vốn kinh doanh (VKD) Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các tài sản cố định và tài sản lưu động mà công ty sở hữu. Nói một cách khác thì nó được tính bằng toàn bộ lượng vốn lưu động và lượng vốn cố định cộng lại. Vậy nên, từ bảng 1, ta có : Bảng 2: Tổng vốn kinh doanh của công ty (2001-2006) (đv: tỷ đồng) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 so với 2005 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô (+, -) % TổngVKD 20.53 21.79 20.04 30.95 43.09 46.05 2.96 6.8% (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán-Tài vụ, Công ty CPXDTH Tuyên Quang ) Trong năm 2003, tuy lượng vốn lưu động của công ty giảm đi 12% nhưng ngược lại, lượng vốn cố định lại tăng lên 42%. Do vậy nên nhìn vào bảng 3 ta thấy tổng lượng vốn kinh doanh của công ty trong năm này chỉ còn giảm nhẹ 1.75 tỷ đồng tương ứng 8% so với năm 2002. Nếu xét tổng thể trong toàn bộ giai đoạn 6 năm chuyển đổi thì ta thấy là tổng vốn kinh doanh của Công ty đã tăng lên một cách rất nhanh chóng. Cụ thể là trong năm 2006, nó đã tăng 2.96 tỷ đồng (6.8%) so với năm 2005 và so với năm 2001, con số này là trên 25.5 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng vọt là 125%. Dưới đây là biểu đồ mô hình hoá về xu hướng vận động của tổng vốn kinh doanh từ năm 2001 đến năm 2006 : BiÓu ®å 3: Tæng vèn KD cña c«ng ty (2001-2006) 0 10 20 30 40 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N¨m Tû ®ång Như vậy, qua biểu đồ trên ta thấy tổng vốn kinh doanh của Công ty trong 3 năm đầu không có nhiều sự thay đổi nhưng vào năm 2006, nó đã tăng lên gấp hơn 2 lần so với năm 2001 (125%). Vốn tăng nghĩa là tài sản của Công ty tăng! Điều này chứng tỏ Công ty có khả năng huy động vốn cao và nếu xét trên góc độ kế toán cũng như trên phương diện quản trị tài chính thì có thể đưa ra kết luận ban đầu về tình hình sản xuất- kinh doanh của công ty là “làm ăn có uy tín, có hiệu quả và tăng trưởng!” . b) Cơ cấu vốn B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Do chịu tác động bởi các tính chất và đặc điểm của ngành nghề sản xuất-kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang có một lượng vốn lưu động tương đối lớn và chiếm tỷ trọng rất cao so với vốn cố định. Và nhìn chung là từ năm 2001 đến nay thì cơ cấu vốn của công ty không có nhiều thay đổi. Lượng vốn lưu động vẫn luôn chiếm tỷ trọng hơn 90%, cụ thể là từ nguồn số liệu ở bảng 1và 2, ta tính toán được bảng sau: Bảng 3: Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty (2001-2006) (đơn vị: %) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % vốn lưu động 93.6 93.3 90.1 93.5 95.8 96.3 % vốn cố định 6.4 6.7 9.9 6.5 4.2 3.7 Nếu xét riêng trong năm 2006 thì lượng vốn lưu động là 44,35 tỷ đồng, chiếm 96.3%, trong khi đó lượng vốn cố định chỉ khoảng xấp xỉ 1.7 tỷ đồng, chiếm 3.7%. Điều này được minh họa bởi biểu đồ sau: BiÓu ®å 4: C¬ cÊu vèn KD cña c«ng ty n¨m 2005 96.3% 3.7% Vèn l­u ®éng Vèn cè ®Þnh *Nhận xét chung: Việc cơ cấu lại hình thức sở hữu vốn theo hướng cổ phần hoá, từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đã không chỉ tạo điều kiện cho công ty sử dụng có hiệu quả hơn số tài sản của nhà nước mà còn huy động thêm được nhiều nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia góp vốn, thực sự làm chủ công ty. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Và thực tế đã cho thấy, sau 6 năm chuyển đổi hình thức sở hữu, với tổng số vốn kinh doanh ban đầu là trên 20 tỷ đồng, hiện nay công ty đã tăng con số này lên hơn 46 tỷ đồng. Như vậy, Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang đang được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hoạt động sản xuất- kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, vừa mang lại lợi nhuận cho các cổ đông vừa tạo dựng được công ăn việc làm ổn định cho người lao động và qua đó góp phần xây dựng nước nhà. 2.2 Phân loại nguồn vốn Như đã trình bày ở trên, để tiến hành hoạt động sản xuất-kinh doanh, các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang nói riêng cần phải có một lượng vốn nhất định. Lượng vốn này được biểu hiện dưới hình thái vật chất hay phi vật chất và được đo bằng tiền gọi là tài sản. Mặt khác, vốn của công ty lại được hình thành (tài trợ) từ nhiều nguồn khác nhau gọi là nguồn vốn. Dưới đây em xin áp dụng một số cách phân loại phổ biến nhất để phân loại nguồn vốn của công ty: a) Căn cứ vào mối quan hệ sở hữu về vốn: Xét theo căn cứ này thì nguồn vốn của Công ty được chia thành nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ phải trả (NPT) với các số liệu cụ thể ở bảng sau: Bảng 4: Nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của Công ty (2001-2006) (đv: tỷ đồng) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 so với 2005 (+, -) % VCSH 3.54 3.84 4.07 3.98 4.16 4.26 0.1 2.4% NPT 16.99 17.95 15.97 26.97 38.93 41.79 2.86 7.3% %VCSH 17.24 17.62 20 13 9.65 9.25 - -0.4% %NPT 82.76 82.38 80 87 90.35 90.75 - 0.4% (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán-Tài vụ, Công ty CPXDTH Tuyên Quang ) * Nguồn vốn chủ sở hữu : B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Là nguồn vốn do các cổ đông đóng góp, đây là yếu tố quyết định để hình thành Công ty. Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu của Công ty, trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu mà Nhà nước nắm giữ chiếm 49%, còn lại 51% do cán bộ công nhân viên trong Công ty nắm giữ. Và nếu như tại thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu (năm 2000), Công ty có số vốn chủ sở hữu là 2.95 tỷ đồng thì đến nay con số này đã tăng lên 4.26 tỷ đồng. Cụ thể, ta thấy trong năm 2006, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng nhẹ 0.1 tỷ đồng ( tương đương 2.4%) so với năm 2005 và tăng được 1.52 tỷ đồng ( tương đương 28.8%) so với năm 2001. Sự gia tăng này chủ yếu là do huy động vốn từ lợi nhuận để lại chứ Công ty không phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động vốn chủ sở hữu. Dựa vào bảng 4, ta lập được biểu đồ mô tả về lượng vốn chủ sở hữu của Công ty như sau: BiÓu ®å 5: M« h×nh hãa l­îng VCSH cña C«ng ty(2001-2006) 0 1 2 3 4 5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N¨m tû ®ång Nhìn biểu đồ trên có thể thấy là nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty khá ổn định và chỉ tăng với tốc độ rất nhẹ. Để tìm hiểu rõ hơn, dưới đây em xin trình bày chi tiết về các bộ phận cấu thành nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2006 vừa qua như sau: Bảng 5: Các bộ phận cấu thành nguồn VCSH của Công ty năm 2006 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng (tỷ đồng) (%) *Nguồn vốn chủ sở hữu 4.26 100 -Nguồn vốn kinh doanh 3.54 83.1 -Quỹ đầu tư phát triển 0.07 1.64 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô -Quỹ dự phòng tài chính 0.12 2.81 -Lãi chưa phân phối 0.25 5.87 -Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0.19 4.46 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0.09 2.12 (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán-Tài vụ, Công ty CPXDTH Tuyên Quang ) *Nợ phải trả: Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, hiếm có một công ty nào lại có đủ tiềm lực mạnh mẽ để đầu tư tái sản xuất mở rộng mà không cần vay vốn của các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các chủ thể cho vay khác. Đối với Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang cũng vậy. Để đáp ứng được nhu cầu về lượng vốn lưu động có quy mô và tỷ trọng lớn như ở trên, Công ty cần phải huy động nguồn vốn bằng cách đi vay và hầu hết đó là các khoản vay ngắn hạn. Do đó nợ phải trả của công ty chính là nợ ngắn hạn và nguồn vốn này được huy động từ các chủ thể sau: +) Vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Tuyên Quang +)Nợ của người bán, bao gồm: Công ty CP vật liệu xây dựng Viên Châu; công ty Gang thép Thái nguyên… +)Vốn tài trợ ngắn hạn của các chủ đầu tư xây dựng công trình và hạng mục công trình. +) Vay cán bộ công nhân viên trong công ty và các chủ thể khác… Dựa vào các số liệu ở bảng 4, ta lập biểu đồ minh họa về tình hình công nợ của Công ty trong giai đoạn bắt đầu từ khi chuyển đổi hình thức sở hữu đến nay: B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô BiÓu ®å 6: M« h×nh vÒ nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty (2006) 0 10 20 30 40 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N¨m tû ®ång Như vậy, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng với tốc độ khá nhẹ thì nợ phải trả của Công ty lại tăng lên với tốc độ chóng mặt! Chỉ riêng trong năm 2006, nó đã tăng 2.86 tỷ tương ứng 7.3% so với năm 2005 và so với năm 2001 thì nó đã tăng lên 24.8 tỷ đồng, tương đương với tốc độ
Tài liệu liên quan