Đề tài Nhận thức của các bậc cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi tại Hà Nội

Giáo dục đạo đức là một phần cốt lõi rất quan trọng trong giáo dục gia đình . Giáo dục đạo đức càng quan trọng hơn với lứa tuổi trẻ bắt đầu hình thành nhân cách, và đang mò mẫm tìm hiểu nhận thức mọi điều. Giáo dục đạo đức là quan trọng như vậy, nhưng các bậc cha mẹ thì nhận thức, hiểu biết về vấn đề này như thế nào ? Họ nhận thức am hiểu về tầm quan trọng, nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi ra sao ? Những kết quả nghiên cứu, số liệu sau đây sẽ cho ta thấy rõ vấn đề này.

doc44 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nhận thức của các bậc cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan