Đề tài Ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế kim loại

Làng nghề có ý nghĩa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Hoạt động làng nghề thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, giải quyết việc làm cho hơn 30% lực lượng lao động nông thôn. Hoạt động làng nghề đóng vai trò rất quan trọng đối với vấn đề xóa đói giảm nghèo,

pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên