Đề tài Sinh thái môi trường - Lê Quốc Tuấn

Khoa học môi trường là ứng dụng các kiến thức khoa học cho các vấn đề môi trường Sinh thái môi trường và một lĩnh vực trong khoa học môi trường Các nghiên cứu môi trường là nghiên cứu liên ngành, liên quan đến các nghiên cứu xã hội cũng như nghiên cứu khoa học

pdf29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sinh thái môi trường - Lê Quốc Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên