Để thành công trong các khoá học từ xa

Có một vài loại hình khoá học từ xa:  Các khoá học độc lập  Các khoá học mà học viên có thể cùng có mặt một lúc tại những địa điểm khác nhau để nghe giảng, nhận tài liệu, hay trao đổi với nhau về khoá học.  Các khoá học không nhất thiết phải gặp mặt tại một địa điểm hay một thời điểm nào. "Giáo dục từ xa dựa trên nguyên tắc là học viên tập trung vào quá trình học, tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, làm việc tuỳ theo khả năng của mình, tại địa điểm của mình. Nóthể hiện sự tự chủ và độc lập." *

pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Để thành công trong các khoá học từ xa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Để thành công trong các khoá học từ xa Có một vài loại hình khoá học từ xa:  Các khoá học độc lập  Các khoá học mà học viên có thể cùng có mặt một lúc tại những địa điểm khác nhau để nghe giảng, nhận tài liệu, hay trao đổi với nhau về khoá học.  Các khoá học không nhất thiết phải gặp mặt tại một địa điểm hay một thời điểm nào. "Giáo dục từ xa dựa trên nguyên tắc là học viên tập trung vào quá trình học, tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, làm việc tuỳ theo khả năng của mình, tại địa điểm của mình. Nó thể hiện sự tự chủ và độc lập." * Tin tốt lành: nghiên cứu cho thấy rằng những sinh viên vốn học trung bình kém nay chuyển sang học từ xa có kết quả học tốt hơn nếu họ có thể hoàn thành khoá học; những sinh viên đã học khá thì vẫn giữ nguyên kết quả. Tin xấu: sinh viên có xu hướng trì hoãn việc học hoặc bỏ học ở các khoá học cao nhiều hơn so với sinh viên học tập trung, đặc biệt là ở những sinh viên trung bình kém. Những điều kiện để đạt được một khoá học từ xa thành công: Thông tin về khoá học:  Địa chỉ trên mạng của khoá học  Tên, địa điểm văn phòng, lịch tiếp sinh viên, số điện thoại, số fax, địa chỉ hộp thư điện tử của giảng viên.  Tên, địa điểm văn phòng, lịch tiếp sinh viên, số điện thoại, số fax, địa chỉ hộp thư điện tử của trợ giảng.  Tên, địa điểm văn phòng, lịch làm việc, số điện thoại, số fax, địa chỉ hộp thư điện tử của người hướng dẫn.  Tên, địa điểm văn phòng, lịch làm việc, số điện thoại, số fax, địa chỉ hộp thư điện tử của nhân viên thư viện.  Địa điểm, giờ làm việc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của trung tâm dữ liệu và người điều hành trung tâm. Hỗ trợ thông tin:  Bạn biết mình sẽ nhận được hoặc cần có những tài liệu gì.  Bạn sẽ nhận được tài liệu thế nào.  Bạn sẽ được thông báo thế nào về các qui định của khoá học hay các buổi nghỉ học. Yêu cầu về kỹ thuật:  Máy vi tính và phần cứng cùng các ứng dụng cho việc nối mạng.  Các chương trình phần mềm  khả năng tiếp cận các phương tiện đa truyền thông. Tự lên lịch cho mình, và tập trung vào việc hoàn thành một bài tập được giao mà bạn:  thấy phù hợp với lịch khoá học, hoặc:  đã thống nhất với giảng viên.  hoặc cả hai tiêu chí trên. Xem phần hướng dẫn ở mục Lên mục tiêu và đặt kế hoạch Lên lịch liên lạc về khoá học cho bản thân hàng ngày hoặc hàng tuần.  Giữ lien lạc với các bạn học qua thư điện tử gửi cho cả lớp, thảo luận nhóm, vv.  Bạn sẽ thướng xuyên phải tham gia học nhóm hoặc làm đề tài theo nhóm, hoặc là tại một địa điểm hoặc qua mạng.  Xem hướng dẫn về phần Học nhóm hoặc case studies (Việc học thông qua làm với ví dụ thực tế).  Thông tin cho giảng viên:  Ở các khoá học thông thường, giảng viên thu nhận thông tin trực tiếp từ học viên, qua các câu hỏi hay qua biểu hiện trên khuôn mặt hay dáng vẻ. Điều này khó thực hiện trong các khoá học từ xa, vì vậy học viên có trách nhiệm phải thông tin cho giảng viên về tiến trình học của bạn, hoặc bằng thư điện tử, hoặc hẹn gặp, hay điện thoại.  Thông báo tiến độ học và nộp bài:  Thông báo tiến độ học: Giảng viên phải trả lời bạn khi nhận được thông tin về tiến độ học của bạn trong khoá học. Bạn hãy yêu cầu nhận được chỉ dẫn về điều kiện và phương thức kiểm tra cuối khoá, bao gồm: o Các bài kiểm tra phản ánh mức độ tiếp thu kiến thức hoặc chất lượng làm bài o Các báo cáo, dự án, đề tài, vv. o Số lượng và chất lượng của các hoạt động thảo luận hoặc làm đề tài trong khoá học * Wheeler, Steve, "Convergent technologies in distance learning delivery", Tech Trends, Volume 43, Issue 5, November 1999, p. 19.
Tài liệu liên quan