Đề thi cuối kỳ học kỳ I môn Toán 2 - Đề số 101110 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 5. (2 điểm) a) Trong hệ tọa độ cực, tính diện tích miền giao của hai đường cong 2n = 1+ cos 0 và T = (2 + y200. (Miền trong của cả hai đường cong, xem hình vẽ bên cạnh). b) Sử dụng phép đổi biến u = 3+ 2sin(x), tính tích phân

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ I môn Toán 2 - Đề số 101110 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên