Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán 3 - Mã đề 01 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

[G1.1: Diễn giải được khái niệm hàm vectơ, hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, đạo hàm theo hướng, tích phân của hàm nhiều biến. G1.2: Tính được đạo hàm, tích phân của hàm vectơ; và của hàm nhiều biến. G2.2: Xây dựng được mô hình toán học sử dụng các phép tính đạo hàm, tích phân của hàn Vectơ; và của hàm nhiều biến để xử lý được các bài toán trong kỹ thuật.

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán 3 - Mã đề 01 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên